Oferta stypendium dla studenta lub doktoranta w projekcie badawczym

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje studentki/studenta studiów magisterskich lub doktoranckich do projektu pt.: „Reprezentacja polityczna kobiet w samorządzie lokalnym: stereotypy, reguły wyborów, rezultaty polityk publicznych”, (nr umowy: UMO-2021/43/B/HS5/01059), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 22.

Nazwa stanowiska: stypendysta/stypendystka lub doktorant/doktorantka

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Link do strony www jednostki: http://wgsr.uw.edu.pl/

Wymagania:

 • stopień licencjata, 4 lub 5 rok jednolitych studiów magisterskich lub status doktoranta
 • wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych, preferowane kierunki: nauki polityczne, socjologia, ekonomia, geografia społeczno-ekonomiczna, psychologia lub pokrewne,
 • zainteresowania naukowe dotyczące reprezentacji politycznej, stereotypów płci, zachowań wyborczych, samorządu terytorialnego i polityki lokalnej, polityk publicznych,
 • znajomość podstaw metodologii ilościowych badań społecznych i statystyki, gotowość do poszerzania kompetencji w tym zakresie,
 • mile widziana umiejętność pracy z bazami danych,
 • znajomość oprogramowania do analizy danych (preferowane Stata lub R) lub gotowość do nauki,
 • umiejętności akademickie: przegląd literatury, pisanie tekstów naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na efektywną komunikację,
 • mile widziane doświadczenie udziału w projektach badawczych,
 • autorstwo lub współautorstwo przynajmniej jednego tekstu naukowego wykorzystującego dane ilościowe (tekst nie musi być opublikowany, może być to raport, praca semestralna lub dyplomowa, artykuł naukowy, working paper itp.),
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność i terminowość w pracy badawczej.

Opis zadań:

 • prowadzenie przeglądów literatury i dokumentacji technicznej badań sondażowych (głównie w języku angielskim),
 • udział w projektowaniu kwestionariuszy badań sondażowych (wyborców i radnych gminnych), w tym eksperymentów sondażowych,
 • monitorowanie procesu realizacji badań,
 • udział w analizie zgromadzonych danych, sporządzanie zestawień i opracowanie wstępnych wyników badań,
 • wsparcie organizacyjne zespołu badawczego (porządkowanie materiałów badawczych, kontakt z partnerami projektu),
 • regularny udział w spotkaniach zespołu projektowego, referowanie wyników badań.

Typ konkursu NCN: OPUS

Grupa nauk: HS

Termin składania ofert: 04.09.2022 r., godz.23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Stypendium będzie wypłacane przez 12 miesięcy, poczynając od 01.10.2022 r. Wysokość stypendium wynosi 3 300 PLN miesięcznie.

Po zakończeniu okresu rocznej współpracy możliwe jej przedłużenie o kolejne dwa lata.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • podanie do kierownika projektu o zatrudnienie w projekcie
 • kopia dyplomu ukończenia studiów lub poświadczenie aktualnego etapu studiów
 • CV naukowe (z opisem dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń badawczych i ewentualnych wystąpień/publikacji naukowych)
 • jedna praca pisemna (autorska lub współautorska) z wykorzystaniem danych ilościowych
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik RODO_PL: pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument z pkt 2 z druków do pobrania związanych z nawiązaniem stosunku pracy – link do pobrania dokumentu: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 9 września 2022 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Ostateczne wyniki zostaną podane do 20 września 2022 r.

Oferty należy zgłaszać do Kierownika Projektu dr hab. Adama Gendźwiłła, na adres e-mail: a.gendzwill@uw.edu.pl (temat maila: zgłoszenie do stypendium NCN)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.