Inauguracja roku akademickiego na WGSR

27 września 2022 r. o godz. 10.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

 PROGRAM

  • Hymn Państwowy.
  • Hymn Unii Europejskiej.
  • Otwarcie uroczystości przez Dziekana prof. dr.  hab. Macieja Jędrusika.
  • Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora UW prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka.
  • Wręczenie Medali im. Jerzego Kondrackiego : dr Bożenie Kicińskiej, prof. ucz. (WGSR UW), prof. dr. hab. Tomaszowi Komornickiemu (IGiPZ PAN), prof. dr. hab. Zdzisławowi Michalczykowi (UMCS).
  • Gaude Mater Polonia.
  • Ślubowanie studentów I roku studiów.
  • Wykład inauguracyjny dr. hab. Adama Gendźwiłła : „Geografia a wybory”.
  • Gaudeamus igitur .

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Fot. Jarosław Suchożebrski. Szeroka fotorelacja z tej uroczystości dostępna jest na naszej stronie w portalu Facebook (link)

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.