1. rok – studia licencjackie – rejestracja na zajęcia – na semestr zimowy 2022/23 (2022Z) – II tura

1 października 2022 r. rozpocznie się II tura rejestracji na zajęcia 1. roku, dla nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich).
Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o uważne zapoznanie się z programem studiów i planami zajęć na semestr zimowy 2022/23.

Rejestracja odbywa się przez USOSweb (https://usosweb.uw.edu.pl/).  Jest to rejestracja bezpośrednia do grup (kto pierwszy ten lepszy). Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się oddzielnie na obydwa rodzaje zajęć.

Terminy rejestracji:

II tura: od 1 października (godz. 21:00) do 3 października 2022 r. (godz. 23:59).

 

Szczegóły rejestracji (należy „kliknąć na kierunek studiów) :

Studia licencjackie
Geografia – 1 rok
Informacje o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy) można znaleźć na stronie  https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php
  • Prosimy o rozważne i przemyślane wybory!!! Zarejestrowanie i wyrejestrowanie z zajęć jest możliwe WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA REJESTRACJI. Po jej zakończeniu, jedynie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą osób prowadzących zajęcia oraz Pani Prodziekan ds. studenckich będzie możliwa zamiana grup, lub dopisanie się na zajęcia.

W razie problemów z rejestracją należy kontaktować się z Pełnomocnikiem dziekana WGSR ds. USOS mgr Janem Skrzypczukiem (j.skrzypczuk@uw.edu.pl) lub dziekanatem (dziekanat.wgsr@uw.edu.pl).

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.