Publiczna obrona pracy doktorskiej: Rafał Florczyk „Wpływ Unii Europejskiej na strukturę władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy”

Dnia 6 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Florczyka pt.: „Wpływ Unii Europejskiej na strukturę władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy”

Promotor:

  •  dr hab. Marta Lackowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Iwona Sagan (Uniwersytet Gdański)
  • dr hab. Łukasz Mikuła, prof. UAM (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4335

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.