Rejestracje na zajęcia wydziałowe na semestr letni 2022/2023 (2022L)

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)
13 lutego 2023 rozpocznie się trzecia tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2022/2023 (2022L) dla studentów stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna.

Terminy rejestracji:

I tura: od 2 grudnia (godz. 21:00) do 10 grudnia 2021 r. (godz. 23:59);
II tura: od 13 grudnia (godz. 21:00) do 18 grudnia 2022 r. (godz. 23:59);
III tura: od 13 lutego (godz. 21:00) do 17 lutego 2023 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

Kierunek GEOGRAFIA Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA
1. rok 1. rok
2. rok 2. rok
3. rok 3. rok
 ————————————————————————————————————————————–
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)
22 grudnia 2022 rozpocznie się rejestracji na zajęcia semestru letniego 2022/2023 (2022L) dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Studia miejskie.

Terminy rejestracji:

I tura: od 22 grudnia (godz. 21:00) do 30 grudnia 2022 r. (godz. 23:59);
II tura: od 13 lutego (godz. 21:00) do 17 lutego 2023 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

STUDIA MIEJSKIE
1. rok 2. rok
 ————————————————————————————————————————————–
13 lutego 2023 rozpocznie się druga tura rejestracji na zajęcia semestru letniego 2022/2023 (2022L) dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) na kierunkach Geografia, Gospodarka przestrzenna.
Oprócz możliwości rejestracji na zajęcia obowiązkowe i do wyboru „swojej specjalności” Studenci otrzymają dostęp do pozostałych rejestracji (innych specjalności), w celu zapisania się na „Przedmioty do wyboru WGSR”. 
Wykaz przedmiotów „do wyboru WGSR” znajduje się na stronie: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/07/WGSR_2_S2_GF-GP_2022_02-12-2022.pdf

Terminy rejestracji:

I tura: od 13 grudnia (godz. 21:00) do 18 grudnia 2022 r. (godz. 23:59);
II tura: od 13 lutego (godz. 21:00) do 17 lutego 2023 r. (godz. 23:59).

Szczegóły rejestracji:

 
Informację o rejestracji żetonowej na zajęcia ogólnouniwersyteckie (lektoraty, WF, OGUNy, przedmioty pedagogiczne) można znaleźć na stronie  http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, PROMOCJA.