23 grudnia 2022 r. – dzień wolny od pracy dla pracowników WGSR niebędących nauczycielami akademickimi

Zgodnie z Zarządzeniem nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 października 2021 r. (Monitor UW z 2021 poz. 255), Dziekan WGSR prof. dr hab. Maciej Jędrusik ogłosił 23 grudnia br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych niebędących nauczycielami akademickimi, bez konieczności odpracowania w innym terminie.

W dniach 23-26 grudnia br. budynek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych będzie zamknięty.

Zobacz: DECYZJA NR 7/2022 Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dn. 1.12.2022 r. w sprawie dnia wolnego dla pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych niebędących nauczycielami akademickimi – 23 grudnia 2022 roku

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.