Konkurs na studia zagraniczne w Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w Gruzji

Trwa konkurs, ogłoszony przez Biuro Współpracy z Zagranica UW, na 2 wyjazdy do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w Gruzji,  w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

Kraj: GRUZJA

  • Liczba stypendiów: 2
  • Okres pobytu: 1 semestr
  • Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
  • Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich.
  • Nabór trwa do 1 maja 2023 r.

Warunki finansowe

  • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
  • Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
  • Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne pod adresem: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/dodatkowe-oferty/

Posted in Aktualności studenckie, ERASMUS.