Praktyki zagraniczne (studenckie i absolwenckie) w programie Erasmus- nowe zasady


Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami rekrutacji studentów na PRAKTYKI ZAGRANICZNE, które są dostępne w ramach programu Erasmus.  W praktyce zagranicznej mogą brać udział zarówno studenci, jak i absolwenci UW.

Nabór na tę formę mobilności zagranicznej jest prowadzony w sposób ciągły.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie WGSR: https://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/praktyki-zagraniczne-2/

Dodatkowych informacji osobom zainteresowanym udziela Koordynator ds. Mobilności.

W pierwszej połowie kwietnia zostanie organizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w praktykach zagranicznych. Komunikat zapowiadający spotkanie zostanie zamieszczony w najbliższych dniach na stronach WGSR.


 

Posted in Aktualności studenckie, ERASMUS.