Rekrutacja na studia II stopnia na kierunkach GEOGRAFIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I STUDIA MIEJSKIE

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia trwa do 11 września 2023 (do godz. 23:59). Wyniki ogłoszone zostaną 22 września 2023 r.. Rekrutacja prowadzona jest przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) . Z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, można zapoznać się w systemie IRK.

Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się również na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.
Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.