Konkurs o nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej

Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2022 roku.

Zgodnie z Regulaminem Nagrody TUP każdy promotor, po uzyskaniu od władz uczelni potwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu określone w Regulaminie, może wytypować do konkursu jedną pracę dyplomową, spośród prac prowadzonych w ubiegłym roku.

Prace należy przesłać do 1 października 2023 r. na adres: konkurs@tup.org.pl

W przypadku przekazywania pracy w wersji analogowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Przewodniczącym Sądu konkursowego (§10 pkt 1. Regulaminu Nagrody TUP), należy złożyć ją w Biurze TUP w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5 lok. 100 także przed tym terminem w dni powszednie, w godz. 10.00-12.30. Można je przesyłać również pocztą (tradycyjną) lub kurierem, a o ich terminowym nadaniu decydować będzie data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 24.09.2023.

Załączniki:

W sprawach organizacyjnych i regulaminowych informacji udziela sekretarz konkursu – e-mail: konkurs@tup.org.pl

Posted in Aktualności Dziekanatu, Aktualności Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Aktualności Pracownicze, Aktualności studenckie, Aktualności studiów stacjonarnych, Konkursy.