Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Zawadzkiej

 

Dnia 24 października 2023 r. o godz. 12.00 w sali Kolumnowej w budynku przy ul. Karowej 20 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Martyny Zawadzkiej

pt.: „Władza podzielona w samorządzie gminnym – skala, przyczyny, konsekwencje”

Promotor:

  •  prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Promotor pomocniczy:

  • dr hab. Adam Gendźwiłł, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Recenzenci:

  • dr hab. Mariusz Kowalski, prof. IGiPZ (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
  • dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Praca jest dostępna do wglądu w czytelni Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami będzie dostępne do dnia obrony pod adresem: https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4665

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna

prof. dr hab. Marcin Solarz

Posted in ARCHIWUM WIADOMOŚCI.