Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego są wydawane następujące czasopisma:

 

 MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development

To jedno z najwyżej punktowanych czasopism geograficznych w Polsce. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 100 punktów, zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czasopismo jest też włączone na listę Web of Science Core Collection prowadzoną przez Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters) oraz SCOPUS (Elsevier).

Strona internetowa czasopisma Miscellanea Geographica (link)

 

Prace i Studia Geograficzne

Czasopismo ukazuje się od 1964 r. (do 1977 r. jako Prace i Studia IGUW). Publikowane są w nim prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej oraz geoinformatyki w formie artykułów, prac przeglądowych lub komunikatów w języku polskim i angielskim. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym czasopismem. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 70 punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Strona internetowa czasopisma Prace i Studia Geograficzne (link)

 

 Czasopisma archiwalne

       

 Publikacje książkowe wydawane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

 

 Strona Biblioteki i Wydawnictw WGSR UW