Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce

INFORMATOR O 43 TOMACH ATLASU

Tomy XXXI – XXXIX

TOM XXXVIII -XXXIX Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2018 Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. POSTĘP BADAŃ ZMIAN KLIMATU WARSZAWY W OSTATNICH STULECIACH (XVIII-XXI) 68 LAT KLIMATOLOGII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss.429 (Rozdz. I-IV).

TOM XXXVIII -XXXIX Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2018, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. POSTĘP BADAŃ ZMIAN KLIMATU WARSZAWY W OSTATNICH STULECIACH (XVIII-XXI) 68 LAT KLIMATOLOGII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss.429 (Rozdz. V-VIII).

TOM XXXVIII -XXXIX Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2018, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. POSTĘP BADAŃ ZMIAN KLIMATU WARSZAWY W OSTATNICH STULECIACH (XVIII-XXI) 68 LAT KLIMATOLOGII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss.429 (Rozdz.IX – XII).

TOM XXXVIII -XXXIX Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2018, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. POSTĘP BADAŃ ZMIAN KLIMATU WARSZAWY W OSTATNICH STULECIACH (XVIII-XXI) 68 LAT KLIMATOLOGII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss.429 (Rozdz. XIII-XV).

TOM XXXVIII -XXXIX Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2018, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. POSTĘP BADAŃ ZMIAN KLIMATU WARSZAWY W OSTATNICH STULECIACH (XVIII-XXI) 68 LAT KLIMATOLOGII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss.429 (Rozdz.XVI -)

TOM XXXVII Stopa-Boryczka M.,Boryczka J., , 2017, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Postęp badań zmian klimatu Polski i ich znaczenie dla życia I gospodarczej działalności człowieka. 100 LAT GEOGRAFII W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM, , (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss. 445

TOM XXXVI Boryczka J., Stopa-Boryczka M., 2017, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Postęp badań zmian klimatu Ziemi w ostatnim tysiącleciu (XI-XXI), (red. M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, Warszawa, ss. 407.

TOM XXXV Stopa-Boryczka M., Boryczka J., 2016, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. BADANIA KLIMATU EUROPY W RÓŻNYCH SKALACH PRZESTRZENNYCH (W PUBLIKACJACH ZAKŁADU KLIMATOLOGII UW,1951-2016), red.: M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka , J. Wawer, W. Żakowski, wyd. UW, ss 416

TOM XXXIV Stopa-Boryczka M., Boryczka J., 2016, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Klimat Europy – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (w kolejnych 33 tomach Atlasu I, 1974-XXXIII, 2015), red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka , J. Wawer, W. Żakowski, wyd. UW, ss 462

TOM XXXIII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., 2015, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Wiekowe zmiany klimatu Europy z uwzględnieniem prognoz w XXI wieku i ich weryfikacja, red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka , J. Wawer, W. Żakowski, wyd. UW, ss 444

TOM XXXI-XXXII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., 2014, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Modele empiryczne przestrzennych i czasowych zmian klimatu Europy z wyodrębnieniem Polski,(ważniejsze wyniki badań), red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka., J. Wawer, W. Żakowski, wyd. UW, ss 421

Tomy XXII – XXX

TOM XXX Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Grabowska K., Skrzypczuk J., Grzęda M., 2013, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Klimat północno wschodniej Polski według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego i J. Ostrowskiego (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski),.Wyd. UW, ss. 450.

TOM XXIX Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., Grzęda M., 2013, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Ocena klimatu na potrzeby lotnictwa w Warszawie i innych miastach Polski (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski),.Wyd. UW, ss. 451.

T0M XXVIII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Wawer J., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., Grzęda M., 2012, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Stan zanieczyszczenia atmosfery w Warszawie i innych miastach Polski (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski), Wyd. UW, ss. 470.

TOM XXVI-XXVII Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Grabowska K., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., Grzęda M., 2012, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Z badań klimatu Mazowsza (z uwzględnieniem większych miast) (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. Żakowski),.Wyd. UW, ss. 596

TOM XXV Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Wawer J., Grabowska K., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., 2010, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy w XVII-XXI wieku (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer, W. ŻakowskI), Wyd. UW, ss. 417

TOM XXIV Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., 2010, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Klimat Warszawy i miejscowości strefy podmiejskiej (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer ,W. Żakowsk), Wyd. UW, ss. 360

TOM XXIII Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Dobrowolska M., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., 2009Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Klimat Warszawy i innych miast Polski, Studia porównawcze (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer ,W. Żakowsk), Wyd. UW, ss. 383.

TOM XXII  Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Wawer J., Osowiec M., Błażek E., Skrzypczuk J., 2008, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Wpływ zabudowy i zieleni osiedlowej na zróżnicowanie klimatu lokalnego w Warszawie (red.: K. Błażejczyk, M. Stopa-Boryczka, J. Boryczka, J. Wawer ,W. Żakowski), Wyd. UW, ss. 332

Tomy XI – XX-XXI


TOM XX-XXI Stopa-Boryczka M., Boryczka J., Bijak S., Cebulski R., Błażek E., Skrzypczuk J., 2007, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cykliczne zmiany klimatu Europy w ostatnim tysiącleciu według danych dendrologicznych (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 226

TOM XIX Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Pietras K., Bijak S., J., Błażek E., Skrzypczuk J., 2005, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cechy termiczne klimatu Europy (red. M. Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka), Wyd. UW, ss. 184

TOM XVIII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Grabowska K., Wawer J., Błażek E., Skrzypczuk J., 2004, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Groźne zjawiska pogodowe w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka), Wyd. UW, ss. 217

TOM XVII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Baranowski D., Kirchenstein M., Błażek E., Skrzypczuk J., 2003, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Mroźne zimy i upalne lata w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka), Wyd. UW, ss. 297

TOM XVI Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Baranowski D., Grabowska K., Błażek E., Skrzypczuk J., 2002, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Prognozy zmian klimatu Polski (red. M. Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka), Wyd. UW, ss. 212

TOM XV Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Baranowski D.,. Błażek E., Skrzypczuk J., 2001, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Prognozy zmian klimatu miast Europy (red. M. Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka), Wyd. UW, ss. 249.

TOM XIV Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Lorenc H., Kicińska B. Błażek E., Skrzypczuk J., 2000, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Prognozy zmian klimatu Warszawy (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 209

TOM XIII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Błażek E., Skrzypczuk J., 1999, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cykliczne zmiany klimatu miast w Europie (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 283

TOM XII Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Wągrowska M., Błażek E., Skrzypczuk J., 1999, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Ocieplenia i ochłodzenia klimatu miast w Europie (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 255

TOM XI Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Błażek E., Skrzypczuk J., 1998, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Tendencje wiekowe klimatu miast w Europie (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 258

Tomy I -X

TOM X Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Błażek E., Skrzypczuk J., 1997, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cykliczne zmiany aktywności Słońca i cyrkulacji atmosferycznej w Europie (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 220

TOM IX Stopa-Boryczka M, Boryczka J., Błażek E., Skrzypczuk J., 1995, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cechy oceaniczne klimatu Europy (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 406.

TOM VIII Stopa-Boryczka M, Boryczka J., Wągrowska M., Śmiałkowski J., 1994, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Cechy oceaniczne klimatu Europy (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 406.

TOM VII Stopa-Boryczka M, Boryczka J., Kicińska B., Żmudzka E., 1992, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Zmiany wiekowe klimatu Polski (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 439

TOM VI Stopa-Boryczka M, Boryczka J., Kicińska B., Żmudzka E., 1990, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Wpływ Oceanu Atlantyckiego i ukształtowania powierzchni Ziemi na pole temperatury powietrza w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 334

TOM V Stopa-Boryczka M, Boryczka J., Kicińska B., Żmudzka E., 1989, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Geograficzne gradienty parametrów wilgotności powietrza w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 322

TOM IV  Stopa-Boryczka M., Martyn D., Boryczka J., Wawer J., Ryczywolska E., Kopacz-Lembowicz M., Kossowska-Cezak U., Lenart W., Danielak D., Styś K., 1986, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Klimat północno-wschodniej Polski (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 510

TOM III Stopa-Boryczka M., Boryczka J., 1980, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Geograficzne gradienty parametrów wilgotności powietrza w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 322.

TOM II Stopa-Boryczka M., Boryczka J., 1976, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Zależność elementów meteorologicznych od czynników geograficznych w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 455

TOM I Stopa-Boryczka M., Boryczka J., 1974, Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce pt. Związki korelacyjne między elementami meteorologicznymi i czynnikami geograficznymi w Polsce (red. M. Stopa-Boryczka), Wyd. UW, ss. 276