Konferencje

CartoVis22: ICA Workshop on Analytical Reasoning. Cartography, Visualization, Design 

Termin: wrzesień 2022 r. (konferencja przeniesiona z 2020 r.)

Organizatorzy:  Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z trzema komisjami Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej 

Strona internetowa: CartoVis22

 

IALE 2022 European Landscape Ecology Congress

Termin: 11-15 lipeca 2022 r. (online)

Organizatorzy: Instytut Geografii PAN i Uniwersytet Warszawski, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (PAEK), Europejska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (IALE-Europe).

Strona internetowa: IALE 2021

 

 

*  *  *

Zakończone w 2021 r.

XIV Congreso Internacional: Estudios Ambientales y del Territorio

Termin: – 8-11 listopada 2021 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: XIV Congreso Internacional: Estudios Ambientales y del Territorio

 

Congreso Internacional de Geógrafos y Latinoamericanistas. XXII Simposio Polaco-Mexicano, III Simposio Polaco-Colombiano, 17-19 de Marzo 2021

Termin: 17-19 marca 2021 r. (konferencja przeniesiona z 2020 r.)

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: Congreso 2020

 

Użytkowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej

Termin: 22-24 kwietnia 2021 r. (konferencja przeniesiona z 2020 r.)

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski i Muzeum Warszawy

Strona internetowa: UWPM 2020

 

Zakończone w 2020 r.

Taller Especializado de Tipo post-doc Ciencias de la Tierra y Medio

AmbientePrimer Simposio Internaciional de Estudios pos-doctorales

Termin: 10-11 marca 2020 r. (warsztaty) i 12-13 marca 2020 r. (konferencja)

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski i Universidad de Manizales (Colombia)

Strona internetowa: Taller 2020

 

 

Zakończone w 2019 r.

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Nazywanie Miasta

Termin: 2-3 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Zespół Nazewnictwa Miejskiego, Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Strona internetowa: www.muzeumwarszawy.pl

 

 

4th Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw

Termin: 23-25 października 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski,

Strona internetowa: 4th Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw

 

Współczesne metody badań i obserwacji burz. X Zlot Polskich Łowców Burz

Termin: 31 sierpnia 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie „Polscy Łowcy Burz”

Strona internetowa Konferencji (link)

 

 

 

Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change

Termin: 4-5 lipca 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Manchester Metropolitan University(Wielka Brytania), Hamburg University of Applied Sciences, Research and Transfer Centre “Sustainable Development and Climate Change Management” (Niemcy), International Climate Change Information and Research Programme (ICCIRP)

Strona internetowa: Universities and Climate Change: Understanding and managing the extreme impacts of climate change

 

 

Everything in its place – empowering local and regional communities

Termin: 27-30 czerwca 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, School of Public and Environmental Affairs, Indiana University

Strona internetowa: Everything in its place – empowering local and regional communities

 

I Forum Biometeorologii Polskiej

Termin: 22 maja 2019 r.

Organizatorzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polska Akademia Nauk

Strona internetowa: I Forum Biometeorologii Polskiej

 

 

12. polsko-czesko-słowackie seminarium geograficzne

Termin: 12-14 czerwca 2019 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa:

Re-thinking geography after the digital turn: changes and challenges in Central Europe – 12th Polish-Czech-Slovak seminar

 

Zakończone w 2018 r.

Miejsce i przestrzeń. Edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym

Termin: 19 – 20 października 2018 r.

Organizatorzy: Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Strona internetowa: Miejsce i Przestrzeń

 

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny. Lublin-Zwierzyniec 2018

Termin: 16 – 19 października 2018 r.

Organizatorzy:

  • Zakład Kartografii i Geomatyki Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  • Pracownia Geoinformacji Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Roztoczański Park Narodowy
  • Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
  • Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski
  • Centro de Investigación de Geografia Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú
  • Sociedad Geografica de Lima (Peru)
  • Universidad de Manizales (Kolumbia)

Strona internetowa: I Międzynarodowy Plener Kartograficzny

 

Desarrollo sostenible – realidades y mitos para el desarrollo

Termin: 14-15 października 2018 r.

Organizatorzy: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Strona internetowa: Desarrollo sostenible

 

1 st EARSeL Workshop UAS – „UAS for mapping and monitoring”

Termin: 05-07 września 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa – Politechnika Warszawska

Strona internetowa: http://uas.earsel.org/workshop/1st-uas-ws/

 

17. Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej

Termin: 15-20 lipca 2018 r.

Organizatorzy: Istytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski

Strona internetowa: http://ichg2018.uw.edu.pl/

 

 

Kongres Geografii Polskiej

Termin: 12-14 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komitet Nauk Geograficznych PAN, Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

Strona internetowa: Kongres Geografii Polskiej

 

V Forum GIS na Uniwersytecie Warszawskim

 Termin: 28 lutego 2018 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Archeologii Wydziału Historycznego UW, Esri Polska Sp.z o.o.

Profil w serwisie Facebook

 

Zakończone w 2017 r.

Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej

Termin: 24-25 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Muzeum Warszawy

Strona internetowa:

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych „Spojrzenie na Ziemię”. 40-lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Termin: 17-18 listopada 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych

 

DRR 2017: III Międzynarodowa Konferencja  Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych

Termin: 12-13 października 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: http://www.drr.uw.edu.pl/

 

Simposio Internacional “Espacios en Movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales”

Termin: 25-26 września 2017 r.

Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Strona internetowa: ESPACIOS EN MOVIMIENTO

 

XI Zjazd Geomorfologów Polskich

Termin: 13-15 września 2017 r.

Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich

Strona internetowa: http://zjazdsgp2017.uw.edu.pl/