Monografie

Publikacje książkowe wydawane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW 

Tytuł: Neokolonializm turystyczny.

Autor: Paweł Cywiński

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-83-63245-63-4

Cena: 20 zł

Tytuł: Zmiany klimatu Ziemi. Wydanie czwarte

Autor: Jerzy Boryczka

Rok wydania: 2021 

ISBN: 978-83-63245-71-9

Nakład wyczerpany

Treści zawarte w książce wyrażają osobiste poglądy autora, który przygotował podstawową wersję opracowania (wyd. 1.) w 1998 r.

Tytuł: Profesor LECH RATAJSKI 1921-1977 w czterdziestą rocznicę śmierci.

Pod redakcją:

Jolanta Korycka-Skorupa
Jacek Pasławski

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-63245-23-8

Nakład wyczerpany

Cena: 20 zł

Tytuł: FUNKCJONOWANIE SYSTEMU STOKOWO-FLUWIALNEGO W GÓRACH WYSOKICH STREFY SUCHEJ na przykładzie Atlasu Wysokiego.

Autor: Elżbieta Rojan

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-63245-07-8

Cena: 20 zł

Tytuł: GEOGRAFIA – wspólne idee, wspólne wizje. STO LAT współpracy polsko-francuskiej.

Pod redakcją:

Marek Więckowski
Maciej Jędrusik
Lydia Coudroy de Lille
Antoine Le Blanc

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-63245-70-2

Cena: 10 zł

Tytuł: La Vulnerabilidad Socioeconómica Y Ambiental En El Contexto Local Y Regional

Pod redakcją:

Bogumiła Lisocka-Jaegermann
Zofia Piotrowska-Kretkiewicz
Krzysztof Ząbecki

 ISBN: 978-83-63245-82-5

Cena: 20 zł

 

Tytuł: Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej

Autor: Joanna Angiel

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-63245-46-7

Cena: 15 zł

  Tytuł: Środowisko przyrodnicze i społeczno kulturowe strefy suchej i półsuchej (wybrane przykłady z Afryki Południowej)

Autor: Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas

Rok wydania: 2016

ISBN:

Cena: 15 zł

 

Tytuł: Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”. Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem

Autor: Małgorzata Roge-Wiśniewska

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-63245-30-6

 

Tytuł: Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla uczelni

Autor: Małgorzata Roge-Wiśniewska

Rok wydania: 2016

 

Tytuł: Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla studentek i studentów

Autor: Małgorzata Roge-Wiśniewska

Rok wydania: 2016

 

Tytuł: Dobre praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem. Przewodnik dla instytucji

Autor: Małgorzata Roge-Wiśniewska

Rok wydania: 2016

 

Tytuł: Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych

Autor: Izabela Karsznia

Rok wydania: 2015

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Zarządzanie migracją w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Polityka integracyjna na poziomie ponadnarodowym, narodowym i lokalnym

Autor: Barbara Jaczewska

Rok wydania: 2015

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Środowisko przyrodnicze, gospodarka, osadnictwo i kultura symboliczna w V w. p.n.e. – VII w. n. e. w dorzeczach Odry i Wisły

Autor: Red. Maciej Karczewski, Ewa Smolska, Tomasz Kalicki

Rok wydania: 2015

ISBN:

Cena: 10 zł

 

Tytuł: Pierwsze forum użytkowników licencji edukacyjnej SITE oprogramowania ArcGIS na Uniwersytecie Warszawskim

Autor: Jerzy Lechnio

Rok wydania: 2015

ISBN:

Nakład wyczerpany

Cena: 10 zł

 

Tytuł: Jak opracować mapę kropkową

Autor: Jacek Pasławski

Rok wydania: 2015

ISBN:

Nakład wyczeropany

Cena: 20 zł

 

Tytuł: Zaprzestrzenne malarstwo

Autor: Alicja Maria Bieske-Matejak

Rok wydania: 2014

ISBN:

Cena: 20zł

 

Tytuł: Oko pod kontrolą dotyku duszy… Suprematyzm we współczesnym dyskursie intelektualnym

Autor: Jacek Wojciech Kwiatkowski

Rok wydania: 2014

ISBN:

Cena: 20zł

 

Tytuł: Funkcjonowanie krajobrazów oligotroficznych

Autor: Andrzej Harasimiuk

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Procesy korytowe rzek nizinnych a bezpieczeństwo powodziowe

Autor: Artur Magnuszewski

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach

Autor: Sylwia Kulczyk

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce

Autor: Waldemar Wilk

Rok wydania: 2013

ISBN:

Nakład wyczerpany

Cena: 30zł

 

Tytuł: Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Autor: Maciej Lechowicz

Rok wydania: 2013

ISBN:

Nakład wyczerpany

Cena: 30zł

 

Tytuł: Transformaciones ambientales y sicioeconómicas en la Región Mazahua, México

Autor: Maria Skoczek

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Funkcjonowanie stoków starasowanych na Wyspach Egejskich

Autor: Irena Tsermegas

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Morfologia i morfodynamika barchanów w obszarach zwrotnikowych (na przykładzie Sahary)

Autor: Maciej Dłużewski

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Maksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua

Autor: Maria Skoczek

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Wkład geografów Uniwersytetu Warszawskiego w badania środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego miasta Warszawy i województwa mazowieckiego (2003-2013)

Autor: Elwira Żmudzka

Rok wydania: 2013

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Cywilizacja a środowisko. Wyzwania i dylematy

Autor: Małgorzata Roge-Wiśniewska

Rok wydania: 2012

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

Autor: Małgorzata Durydiwka

Rok wydania: 2012

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Ekstremalne zjawiska przyrodnicze a świadomość społeczna

Autor: Dorota Rucińska

Rok wydania: 2012

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Zapis procesów eolicznych w osadach piaszczystych pleistocenu na wybranych obszarach Polski środkowej i północno-wschodniej

Autor: Barbara Woronko

Rok wydania: 2012

ISBN:

Cena: 20zł

 

Tytuł: Model funkcjonalny systemu krajobrazowego

Autor: Andrzej Richling

Rok wydania: 2012

ISBN:

Cena: 10zł

 

Tytuł: Rzeka Wisła, jej wartości i percepcja: Wisła w edukacji geograficznej

Autor: Joanna Angiel

Rok wydania: 2011

ISBN: 8363245003, 9788363245009

Cena: 10zł

 

Tytuł: Żywiołowość osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy

Autor: Dorota Mantey

Rok wydania: 2011

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Kultura w rozwoju lokalnym. Dziedzictwo kulturowe w strategiach społeczno-gospodarczych latynoamerykańskich społeczności wiejskich

Autor: Bogumiła Lisocka-Jaegermann

Rok wydania: 2011

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Mazahua Region in Mexico. Towards a new indigenous rarality

Autor: Maria Skoczek

Rok wydania: 2011

ISBN:

Cena: 8zł

 

Tytuł: Krajobraz kulturowy – czym jest?

Autor: Florian Plit

Rok wydania: 2011

ISBN:

Nakład wyczerpany

Cena: 8zł