Postępowania w toku:

Postępowania zakończone:

dr hab. Marcin Solarz, prof. UW
poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauk ścisłych i przyrodniczych; uchwała
dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK
poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauki o Ziemi, geografia;uchwała

dr hab. Piotr Werner

poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauki o Ziemi, geografia; uchwała
dr hab. Iwona Sagan, prof. UG
poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauki o Ziemi, geografia;uchwała