Aktualności doktoranckie

Ogólne wytyczne dotyczące konsultacji ze studentami na WGSR UW

Zasady zostały przygotowane w oparciu o następujące dokumenty: rekomendacje przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/109995,bezpieczny-powrot-do-pracy-zalecenia-panstwowej-inspekcji-pracy.html rekomendacje Głównego […]

Więcej