Doktoranci  Szkół Doktorskich związani z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych

 

Rok akademicki 2019/2020

Rok1:  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych


Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
Mgr Wirginia Aksztejn KRiPL Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
Mgr Tomasz Grzyb KGTiR Rekreacyjne usługi ekosystemowe na terenach nadrzecznych jako elementy systemu spłeczno-ekologicznego miasta Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Marta  Raczyńska–Kruk KGRiP Zmiany horyzontu geograficznego lokalnej społeczności od końca okresu staropolskiego do ponowoczesności na przykładzie Gąsawy Prof. dr hab. Marcin Solarz
Mgr Justyna Ślawska KRiPL Dr hab. Katzryna Szmigiel-Rawska

Rok1:  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
Mgr Magdalena Pawłowska Katedra Geografii Fizycznej Wpływ obszarów zurbanizowanych na występowanie zjawisk ekstremalnych w Polsce Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Mgr Izabela Wojciechowska Katedra Geografii Fizycznej Wpływ wielkości i rodzaju zachmurzenia na ilość promieniowania słonecznego w Polsce Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Mgr Zofia Jabs-Sobocińska Katedra Geografii Fizycznej Wpływ topoklimatu na regenerację górskich lasów porolnych Prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz

 

Doktoranci  Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

 

Rok akademicki 2021/2022

Rok 4

Lp Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
1 Mgr Magdalena Cybulska

magda.cybulska92@gmail.com

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Konkurencyjność gminnych stref inwestycyjnych w Polsce Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
2 Mgr Karolina Ćwiklińska

karolina.cwiklinska@gmail.com

Katedra Geografii Miast  i Planowania  Przestrzennego Ku zrównoważonemu rozwojowi miast. Przestrzenne i urbanistyczne formy adaptacji do zmieniających się warunków klimatyczno-pogodowych na świecie – wykorzystanie nature-based solutions Prof. dr hab. Mirosława Czerny
3 Mgr Małgorzata Klein

gosia.przepiorka@gmail.com

Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji Działania rozwojowe a jakość życia społeczności lokalnych. Przykład Madagaskaru Dr hab. Sylwia Kulczyk
4 Mgr Klaudia Kryniecka

klaudia.kryniecka@gmail.com   

Katedra Gomatyki i Systemów Informacyjnych Zastosowanie teledetekcji do oceny odtwarzania się lasów Karkonoszy w latach 1985-2020 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.
5 Mgr Aleksandra Odolak

aleksandra.odolak@gmail.com

Katedra Geografii Fizycznej Odpowiedź środowiska przyrodniczego na zmiany klimatyczne i gospodarczą działalność człowieka w ciągu ostatnich 200 lat na wybranych przykładach ze wschodniego Mazowsza Dr hab. Piotr Szwarczewski
6 Mgr Joanna Otowska

j.otowska@student.uw.edu.pl

Katedra Geografii Fizycznej Funkcjonowanie i mikrostruktura jednostek Krajobrazowych w układzie katenalnym na obszarze o niskim trofizmie Dr hab. Andrzej Harasimiuk
7 Mgr Artur Surowiecki

artur_surowiecki@yahoo. com

Katedra Geografii Fizycznej Wpływ warunków meteorologicznych na występowanie superkomórek burzowych i mezoskalowych układów konwekcyjnych w Polsce Dr hab. Elwira Żmudzka, prof.ucz.

Rok 5

Lp. Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
1. Mgr Martyna  Gatkowska

martyna.gatkowska@igik.edu.pl

Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych Analiza użyteczności zastosowania danych satelitarnych w podniesieniu efektywności zarządzania produkcją rolną. Ocena gotowości rynku rolnego w Polsce na innowacje sektora kosmicznego. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska
2. Mgr Małgorzata  Grzegorczyk

gosia.parda@gmail.com

Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych.

RW 22.01.2019

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
3. Mgr Anita  Sabat – Tomala

anita.sabat@uw.edu.pl

Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych Ocena wpływu okresu wegetacyjnego na teledetekcyjną  identyfikację wybranych gatunków inwazyjnych i ekspansywnych. Dr hab. Bogdan  Zagajewski, prof. ucz.

 

Rok akademicki 2020/2021

Rok3

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Magdalena Cybulska

magda.cybulska92@gmail.com

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Konkurencyjność gminnych stref inwestycyjnych w Polsce Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
Mgr Karolina Ćwiklińska

karolina.cwiklinska@gmail.com

Katedra Geografii Miast  i Planowania  Przestrzennego Ku zrównoważonemu rozwojowi miast. Przestrzenne i urbanistyczne formy adaptacji do zmieniających się warunków klimatyczno-pogodowych na świecie – wykorzystanie nature-based solutions.”

 

 

Prof. dr hab. Mirosława Czerny

Mgr Małgorzata Klein

gosia.przepiorka@gmail.com

Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji Działania rozwojowe a jakość życia społeczności Lokalnych. Przykład Madagaskaru Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Klaudia Kryniecka

klaudia.kryniecka@gmail.com

Katedra Gomatyki   i Systemów Informacyjnych Zastosowanie teledetekcji do oceny odtwarzania się lasów Karkonoszy w latach 1985-2020 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof.ucz.
Mgr Aleksandra Odolak

aleksandra.odolak@gmail.com

Katedra Geografii Fizycznej Odpowiedź środowiska przyrodniczego na zmiany klimatyczne   i gospodarczą działalność człowieka w ciągu ostatnich 200 lat na wybranych przykładach ze wschodniego Mazowsza  

Dr hab. Piotr Szwarczewski

Mgr Joanna Otowska

j.otowska@student.uw.edu.pl

Katedra Geografii Fizycznej Funkcjonowanie i mikrostruktura jednostek Krajobrazowych w układzie katenalnym na obszarze o niskim trofizmie  

Dr hab. Andrzej Harasimiuk

Mgr Mateusz Solecki

solecki.mateusz2@gmail.com

Katedra Geografii Fizycznej Prognozowanie zjawiska downburst na obszarze Europy Środkowej Dr hab.

Elwira Żmudzka, prof. UW

Mgr Jakub Tarnacki

jtarnacki@gmail.com

Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Relacje sieciowe samorząd lokalny – biznes – instytucje otoczenia biznesu a rozwój gmin peryferyjnych Dr ha. Wojciech Dziemianowicz, prof.UW

Rok4

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor Recenzenci
 Mgr Martyna  Gatkowska

martyna.gatkowska@igik.edu.p

 Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych  Analiza użyteczności zastosowania danych satelitarnych w podniesieniu efektywności zarządzania produkcją rolną. Ocena gotowości

 rynku rolnego w Polsce na innowacje sektora kosmicznego.

 Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
 Mgr Radosław Gurdak

gurdak.radoslaw@gmail.com

 

Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych
 Wykorzystanie danych satelitarnych z

 programu Copernicus do wyznaczania

 i weryfikacji poprawności parametrów biofizycznych roślin uprawnych.

 Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
 Mgr Ada  Górna

ada.gorna@student.uw.edu.pl

Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych  Rolnictwo miejskie jako element struktury przestrzenno funkcjonalnej miast Globalnego Południa.

 RW 18.12.2018

 Prof. Mirosława Czerny  
Mgr Małgorzata  Parda

gosia.parda@gmail.com

 Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych.

RW 22.01.2019  

 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  
Mgr Anita  Sabat – Tomala

anita.sabat@uw.edu.pl

 Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych  Ocena wpływu okresu wegetacyjnego na teledetekcyjną  identyfikację wybranych gatunków inwazyjnych i ekspansywnych.  Dr hab. Bogdan  Zagajewski  
Magdalena  Skorupska

piskorek.m@gmail.com

 Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej  Rozwój przestrzenny partycypacji wyborczejoraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019.

RW 18.12.2018

 Dr hab. Marcin Solarz, prof. UW  
Mgr Artur Surowiecki

artur_surowiecki@yahoo. com

 Katedra Geografii Fizycznej Wpływ warunków meteorologicznych na występowanie superkomórek burzowych i mezoskalowych układów konwekcyjnych w Polsce.  Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW  

Rok5

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor Recenzenci
Karolina  Sielicka

sielicka.karolina@gmail.com

Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych

RW 26.03.2019

Dr hab. Wiesław Ostrowski
Oleh  Skrynyk

oleh.skrynyk@gmail.com

Katedra Geografii Fizycznej The influence of Carpathian Mountains on climate and surface ecosystems of surrounding regions.

RW 26.03.2019

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk

Rok akademicki 2019/2020

Rok2

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Magdalena Cybulska KGMiPP Konkurencyjność gminnych stref inwestycyjnych w Polsce Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Mgr Karolina Ćwiklińska
 
KGMiPP Ku zrównoważonemu rozwojowi miast. Przestrzenne i urbanistyczne formy adaptacji do zmieniających się warunków klimatyczno-pogodowych na świecie – wykorzystanie nature-based solutions.” Prof. dr hab. Mirosława Czerny  
Mgr Małgorzata Klein
 
KGTiR Działania rozwojowe a jakość życia społeczności
Lokalnych. Przykład Madagaskaru.”
Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Klaudia Kryniecka
 
KGiSI Zastosowanie teledetekcji do oceny odtwarzania się lasów Karkonoszy w latach 1985-2020”. Dr hab. Artur Magnuszewski, prof.ucz.
Mgr Aleksandra Odolak KGF Odpowiedź środowiska przyrodniczego na zmiany klimatyczne   i gospodarczą działalność człowieka w ciągu ostatnich 200 lat na wybranych przykładach ze wschodniego Mazowsza”. Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Joanna Otowska
 
KGF Funkcjonowanie i mikrostruktura jednostek Krajobrazowych w układzie katenalnym na obszarze o niskim trofizmie”. Dr hab. Andrzej Harasimiuk  
Mgr Mateusz Solecki KGF Prognozowanie zjawiska downburst na obszarze Europy Środkowej” Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW  
Mgr Jakub Tarnacki
 
KGMiPP Relacje sieciowe samorząd lokalny – biznes – instytucje otoczenia biznesu a rozwój gmin peryferyjnych”. Dr ha. Wojciech Dziemianowicz,prof.UW  

Rok3

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Patrycja  Fabijańska (skreślona 31.05.2020 r.)

 

 KGF Teledetekcyjna  identyfikacja kopalnych struktur mrozowych na obszarach staroglacjalnych w Polsce  Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Martyna  Gatkowska KGiSI Analiza użyteczności zastosowania danych satelitarnych w podniesieniu efektywności zarządzania produkcją rolną. Ocena gotowości
rynku rolnego w Polsce na innowacje sektora kosmicznego.
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska
Mgr Radosław Gurdak KGiSI Wykorzystanie danych satelitarnych z  programu Copernicus do wyznaczania   i weryfikacji poprawności parametrów biofizycznych roślin uprawnych. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska
Mgr Ada  Górna KGiSI  Rolnictwo miejskie jako element struktury przestrzenno funkcjonalnej miast Globalnego Południa RW 18.12.2018 Prof. Mirosława Czerny
Mgr Małgorzata  Parda KGiSI Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych.
RW 22.01.2019
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Mgr Anita  Sabat – Tomala KGiSI Ocena wpływu okresu wegetacyjnego na teledetekcyjną  identyfikację wybranych gatunków inwazyjnych i ekspansywnych. Dr hab. Bogdan  Zagajewski
Mgr Artur Surowiecki KGF Wpływ warunków meteorologicznych na występowanie superkomórek burzowych i mezoskalowych układów konwekcyjnych w Polsce. Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW

Rok4

Dane osobowe Jednostka Roboczy tytuł pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun/ Promotor Recenzent
Bartosz Barański KGMiPP Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej.
RW 22.01.2019
Dr hab. Mikołaj Madurowicz
Rafał    Florczyk

 

KRiPL Wpływ Unii Europejskiej na strukturę władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy
RW 26.02.2019
Dr hab. Marta Lackowska
Krzysztof  Górny KGRiP Dziedzictwo kolonialne we współczesnej przestrzeni miast Afryki Zachodniej
RW 22.01.2019
Prof. dr  hab. Marcin Solarz
Karolina  Kania
KGRiP Turystyka na Nowej Kaledonii. Zróżnicowanie przestrzenne i jego uwarunkowania.
RW 24.04.2018
Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik
 Zofia

Piotrowska-Kretkiewicz

KGMiPP Dynamika systemów żywieniowych rdzennych społeczności Meksyku na przykładzie municypium Huazalingo w regionie La Huasteca Hidalguense
RW 26.03.2019
Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann
Marta  Samulowska KGiSI Optymalizacja narzędzi WebGIS wspierających proces nauczania geoinformatyki na poziomie licealnym i akademickim. Dr hab. Bogdan Zagajewski
Karolina  Sielicka KGiSI Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych
RW 26.03.2019
Dr hab. Wiesław Ostrowski
Magdalena  Skorupska

 

KGRiP Rozwój przestrzenny partycypacji wyborczejoraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019.
RW 18.12.2018
Prof. dr  hab Marcin Solarz
Oleh  Skrynyk KGF The influence of Carpathian Mountains on climate and surface ecosystems of surrounding regions. RW 26.03.2019 Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Łukasz  Sławik

 

KGiSI
Techniczne uwarunkowania pozyskania lotniczych danych teledetekcyjnych do kartowania obszarów Natura 2000 Dr hab. Bogdan  Zagajewski
Katarzyna  Słomska KGiSI Wpływ medium publikacji na użyteczność map. RW.26.03.2019 Dr hab. Wiesław Ostrowski
Van Canh Truong (

obrona 9.06.2020 r.                             nadanie st. doktora 23.06.2020 r.)
KGMiPP

 

Measuring and Evaluating Sustainable Development  in Vietnam
RW 26.03.2019
Pro. Dr hab. Andrzej Lisowski
Martyna  Zawadzka
KRiPL Władza podzielona w samorządzie gmin – skala, przyczyny, konsekwencje.
RW 26.02.2019
Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

Rok akademicki 2018/2019

Rok1

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Karolina Ćwiklińska KGMiPP Ku zrównoważonemu rozwojowi miast. Przestrzenne i urbanistyczne formy adaptacji do zmieniających się warunków klimatyczno-pogodowych na świecie – wykorzystanie nature-based solutions.” Prof. dr hab.  Mirosława Czerny  
Lic. Marcjanna Jędrych  KGiSI Ocena przydatności teledetekcji i sztucznych sieci
Neuronowych głębokiego uczenia do identyfikacji wybranych zielnych gatunków ekspansywnych
Dr hab. Bogdan Zagajewski  skreślona z dn. 30.11.2018r.
Mgr Małgorzata Klein
 
KGTiR
Działania rozwojowe a jakość życia społeczności
 Lokalnych. Przykład Madagaskaru.”
Dr hab. Sylwia Kulczyk  
Mgr Klaudia Kryniecka

 KGiSI Zastosowanie teledetekcji do oceny odtwarzania
 się lasów Karkonoszy w latach 1985-2020”. 
Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Mgr Aleksandra Odolak KGF Odpowiedź środowiska przyrodniczego na zmiany klimatyczne   i gospodarczą działalność człowieka w ciągu ostatnich 200 lat na wybranych przykładach ze  
wschodniego Mazowsza”.
 
Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Joanna Otowska
 
KGF Funkcjonowanie i mikrostruktura jednostek
Krajobrazowych w układzie katenalnym na obszarze o niskim trofizmie”.
 
Dr hab. Andrzej Harasimiuk  
Mgr Mateusz Solecki KGF Prognozowanie zjawiska downburst na obszarze
  Europy Środkowej”
 
Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW  
Mgr Jakub Tarnacki KGMiPP Relacje sieciowe samorząd lokalny – biznes –
instytucje otoczenia biznesu a rozwój gmin
peryferyjnych”.
Dr ha. Wojciech Dziemianowicz, prof.UW  


Rok2

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Magdalena Cybulska KGMiPP Konkurencyjność gminnych stref inwestycyjnych w Polsce Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Mgr Patrycja  Fabijańska KGF Teledetekcyjna identyfikacja kopalnych struktur mrozowych na obszarach staroglacjalnych
w Polsce.
Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Martyna  Gatkowska KGiSI Analiza użyteczności zastosowania danych satelitarnych w podniesieniu efektywności zarządzania produkcją rolną. Ocena gotowości  rynku rolnego w Polsce na innowacje sektora kosmicznego. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
Mgr Radosław Gurdak KGiSI Wykorzystanie danych satelitarnych z  programu Copernicus do wyznaczania
i weryfikacji poprawności parametrów biofizycznych roślin uprawnych.
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
Mgr Katarzyna Kamler KGTiR Krajobraz kulturowy wsi i małych miast oraz możliwość jego wykorzystania w turystyce Dr hab. Małgorzata Durydiwka
 
Mgr Ada  Górna KGMiPP Rolnictwo miejskie jako element struktury przestrzenno funkcjonalnej miast Globalnego Południa.
RW 18.12.2018
Prof. Mirosława Czerny  
Mgr Hugues  N`Gosso KGRiP Diversité et facteurs de diversification de l’agriculture dans le Sud-ouest du Gabon (NGOUNIE-NYANGA).  Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Mgr Małgorzata  Parda KGRiP Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych.
RW 22.01.2019
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  
Mgr Anita  Sabat KGiSI Ocena wpływu okresu wegetacyjnego na teledetekcyjną  identyfikację wybranych gatunków inwazyjnych i ekspansywnych. Dr hab. Bogdan  Zagajewski  
Mgr Artur Surowiecki KGF Wpływ warunków meteorologicznych na występowanie superkomórek burzowych i mezoskalowych układów konwekcyjnych w Polsce. Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW  


Rok3

Dane Osobowe Jednostka Roboczy tytuł pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
 Opiekun/ Promotor  Recenzenci
Bartosz Barański KGMiPP Wertykalizm zabudowy miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej

RW 22.01.2019

dr hab. Mikołaj Madurowicz  
Rafał    Florczyk KRiPL Wpływ Unii Europejskiej na strukturę władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy

RW 26.02.2019

Dr hab. Marta Lackowska  
Krzysztof  Górny KGRiP Dziedzictwo kolonialne we współczesnej przestrzeni miast Afryki Zachodniej
RW 22.01.2019
Dr hab., Marcin Solarz, prof. UW  
Martyna  Kopcińska  KRiPL Władza podzielona w samorządzie gmin – skala, przyczyny, konsekwencje.
RW 26.02.2019
Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz  
Mariusz  Olczyk KGiSI Analiza semiotyczna i redakcja map dotykowych a możliwości percepcyjna osób z dysfunkcją wzroku. Dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW  skreślony z dn. 17.01.2019r.
Marta  Samulowska KGiSI Optymalizacja narzędzi WebGIS wspierających proces nauczania geoinformatyki na poziomie licealnym i akademickim. Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Karolina  Sielicka KGiSI „Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych”

RW 26.03.2019

Dr hab. Wiesław Ostrowski  
Magdalena  Skorupska KGRiP Rozwój przestrzenny partycypacji wyborczej oraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019.
RW 18.12.2018
Dr hab. Marcin Solarz, prof. UW  
Oleh  Skrynyk KGF
The influence of Carpathian Mountains on climate and surface ecosystems of surrounding regions.
RW 26.03.2019
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk  
Łukasz  Sławik KGiSI Techniczne uwarunkowania pozyskania lotniczych danych teledetekcyjnych do kartowania obszarów Natura 2000 Dr hab. Bogdan  Zagajewski  
Katarzyna  Słomska KGiSI
Wpływ medium publikacji na użyteczność map.
RW 26.03.2019
Dr hab. Wiesław Ostrowski  
Van Canh Truong KGMiPP
Measuring and Evaluating Sustainable Development  in Vietnam
RW 26.03.2019
Pro. Dr hab. Andrzej Lisowski  


Rok4

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
 Ewelina  Biczyńska KGMiPP Percepcja i adaptacja społeczna do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Medellin (w Kolumbii) na początku XXI wieku.  – RW 24.05.2016 Prof. dr hab. Mirosława Czerny
Marta Czerniak-Czyżniak KGRiP Wpływ zajęć terenowych  na wyniki egzaminów gimnazjalnych w zakresie geografii w Warszawie. RW 20.12.2016 Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik
Karolina  Kania  KGRiP Turystyka na Nowej Kaledonii. Zróżnicowanie przestrzenne i jego uwarunkowania.
RW 24.04.2018
Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik
Marta Kaniowska  KGRiP Organizacje pożytku publicznego w Polsce a rynek pracy ludzi młodych w latach 1997-2017

RW 26.03.2019

Dr hab. Izabella Łęcka
Aleksandra  Korpysz KGTiR Potencjał literacki miast europejskich w kontekście wizerunkowym i turystycznym.
RW 18.12.2018
Dr hab.  Mikołaj Madurowicz
Agnieszka Laskowska  KGMiPP Umiędzynarodowienie polskich metropolii – różnice i podobieństwa. Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  skreślona z dn. 30.11.2018r.
Natalia  Łukasiewicz  

.

KGTiR  Dostępność muzeów w Polsce (na przykładzie muzeów arcgeologicznych.
RW 16.04.2019r.
Dr hab. Małgorzata Durydiwka
Dorota  Petryk  KGMiPP Waloryzacja nowych form poprzemysłowej przestrzeni miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie
RW.27.11.2018
Prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Aleksandra  Picej  KRiPL Uwarunkowania współpracy międzygminnej w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce.
RW 22.01.2019 
Dr hab. Marta Lackowska
Piotrowska-Kretkiewicz  Zofia KGMiPP Dynamika systemów żywieniowych rdzennych społeczności Meksyku na przykładzie municypium Huazalingo w regionie La Huasteca Hidalguense”

RW 26.03.2019

Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann


Rok5

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekum / Promotor Recenzent
Nimbakar Prakash KGiSI Optimal HySpex band selection  for roof classification  determined  from supervised classifier efficiency –   RW 20.12.2016 Dr hab. Bogdan Zagajewski


Rok akademicki 2017/2018

Rok1

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Magdalena Cybulska ZRiPL   Konkurencyjność gminnych stref inwestycyjnych w Polsce Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Mgr Patrycja  Fabijańska Zgeomorfo  Teledetekcyjna identyfikacja kopalnych struktur mrozowych na obszarach staroglacjalnych w Polsce. Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Tomasz Gabryś ZRiPL   Wpływ aspektów politycznych i społecznych na kształt Warszawskiego Powiatu Metropolitalnego. Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz  
Mgr Martyna  Gatkowska ZKGiT Analiza użyteczności zastosowania danych satelitarnych w podniesieniu efektywności zarządzania produkcją rolną. Ocena gotowości rynku rolnego w Polsce na innowacje sektora kosmicznego. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
Mgr Radosław Gurdak ZKGiT Wykorzystanie danych satelitarnych z programu Copernicus do wyznaczania
i weryfikacji poprawności parametrów biofizycznych roślin uprawnych.
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
Mgr Ada  Górna ZGRiPP Rolnictwo miejskie w miastach globalnego Południa Prof. Mirosława Czerny  
Mgr Katarzyna Kamler  ZGTiR Krajobraz kulturowy wsi i małych miast oraz możliwości jego wykorzystania w turystyce (na przykładzie obszarów zamieszkanych przez wybrane mniejszości narodowe i etniczne w Polsce)” Dr hab.  Małgorzta Durydiwka
Mgr Katarzyna  Lach Zgeomorfo Analiza porównawcza niewielkich lodowców szarżujących   Islandii i Spitsbergenu Dr hab. Maciej Dąbski  
Mgr Paulina  Myszczyńska ZGRiPP Parki handlowe vs. Centra handlowe – zmiana tendencji w funkcjonowaniu społeczności lokalnych. Dr hab. Jacek  Kwiatkowski  
Mgr Hugues  N`Gosso ZGRŚ Diversité et facteurs de diversification de l’agriculture dans le Sud-ouest du Gabon (NGOUNIE-NYANGA).  Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Mgr Małgorzata  Parda ZGRŚ   Dyfuzja przestrzenna zapożyczeń językowych w ramach grupy etnicznej Kurpie  Zielone. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  
Mgr Wiktoria  Popławska ZGRŚ   Krajobrazy kulturowe pogranicza słowacko-ukraińsko – węgierskiego. Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  
Mgr Anita  Sabat ZKGiT Ocena wpływu okresu wegetacyjnego na teledetekcyjną  identyfikację wybranych gatunków inwazyjnych i ekspansywnych. Dr hab. Bogdan  Zagajewski  
Mgr Artur Surowiecki ZK Wpływ warunków meteorologicznych na występowanie superkomórek burzowych i mezoskalowych układów konwekcyjnych w Polsce. Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW  


Rok2

Dane osobowe Jednostka Roboczy tytuł pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun/ Promotor Recenzenci
Bartosz Barański  ZGMiOP  Kompozycja miejska Warszawy i jej estetyzacja z muzycznymi analogiami w tle. Prof. dr hab. Andrzej Lisowski
Rafał    Florczyk  ZRiPL Wpływ  na reżim miejski w warunkach  metropolizacji na  przykładzie Legionowa. Dr hab. Marta Lackowska
Krzysztof  Górny  ZGPiSR Polityka symboliczna państw pokolonialnych w przestrzeni miejskiej na przykładzie Afryki Zachodniej. Dr hab., Marcin Solarz, prof. UW
Martyna  Kopcińska   ZRiPL Wpływ kohabitacji  na rozwój lokalny w Polsce. Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
Urszula  Nikitin  ZRiPL Wpływ autostrady A4 na rozwój i funkcjonowanie   przedsiębiorstw. Dr hab. W. Dziemianowicz, prof.UW
Mariusz  Olczyk ZKGiT  Analiza semiotyczna i redakcja map dotykowych a możliwości percepcyjna osób z dysfunkcją wzroku. Dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW
Marta  Samulowska ZKGiT  Optymalizacja narzędzi WebGIS wspierających proces nauczania geoinformatyki na poziomie licealnym i akademickim. Dr hab. Bogdan Zagajewski
Karolina  Sielicka ZKGiT  Automatyzacja procesu generalizacji wybranych elementów treści Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych do skali
 1: 500 000  i  1: 1 000 000.
Dr hab. Bogdan Zagajewski
Magdalena  Skorupska ZGPiSR Absencja wyborcza i głosy nieważne w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i euro parlamentarnych w Polsce w latach 2000 – 2019” Dr hab. Marcin Solarz, prof. UW
Oleh  Skrynyk ZK   Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk
Łukasz  Sławik ZKGiT  Techniczne uwarunkowania pozyskania lotniczych danych teledetekcyjnych do kartowania obszarów Natura 2000 Dr hab. Bogdan  Zagajewski
Katarzyna  Słomska ZKGiT  Wpływ technologii na percepcję map na różnych          etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Dr hab. Wiesław Ostrowski
Van Canh Truong ZZGMiOP
  Prof. Dr hab. Andrzej Lisowski

Rok3

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
Karolina  Kania   ZGRŚ Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki we francuskich  wyspiarskich terytoriach zamorskich Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik  
Marta Kaniowska   ZGPiSR  Wzrost liczby organizacji pozarządowych w Polsce a  rynek pracy ludzi młodych w latach 1997 – 2017. Dr hab. Izabella Łęcka  
Majid Valipour  Koleti  ZGTiR    Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Łukasz Kokosiński  ZGm Morfodynamika  stożków napływowych rzek okresowych  występujących w górach wysokich strefy suchej. Dr hab. Maciej Dłużewski  
Aleksandra  Korpysz  ZGTiR   Możliwości rozwoju turystyki literackiej w Polsce. Prof. dr hab.  Andrzej Kowalczyk  
Dorota  Petryk   ZGMiOP Waloryzacja nowych form poprzemysłowej przestrzeni miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie Prof. dr hab. Andrzej Lisowski  
Aleksandra  Picej   ZRIPL Współpraca międzygminna w Polsce na przykładzie  gospodarki odpadami” Prof. dr hab.  Paweł Swianiewicz  
Piotrowska-Kretkiewicz Zofia ZGRiPP Ciągłość i zmiana. Dynamika systemów żywieniowych indiańskich społeczności w regionie la Huasteca Hidalguense, zmienność i strategie adaptacyjne w obliczu globalizacji. Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann  

Rok4

Imię nazwisko Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
 Maciej Bartold   ZKGiT
„Zastosowanie wieloletnich obserwacji satelitarnych do 
monitorowania wegetacji lasów
w Polsce”
RW. 27.03.2018
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
 Ewelina  Biczyńska  ZGRiPP Percepcja i adaptacja społeczna do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Medellin (w Kolumbii) na początku XXI wieku.  – RW 24.05.2016 Prof. dr hab. Mirosława Czerny  
 Michał   Bil   ZRIPL Strategie rozwoju powiatów w kontekście zarządzania zintegrowanego. – RW 24.04.2018 Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Marta Czerniak-Czyżniak  ZGRŚ Wpływ zajęć terenowych  na wyniki egzaminów gimnazjalnych w zakresie geografii w Warszawie. –
RW 20.12.2016
Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik  
 Kornelia   Kuklińska  ZGeomorfo Współczesne zmiany rzeźby grani i stoków Czerwonych Wierchów wskutek pieszego ruchu turystycznego Dr hab. Maciej Dąbski  
Kinga Kulesza   ZK Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość  promieniowania słonecznego  docierajacego do powierzchni ziemi w Polsce.
RW 30.05.2017
Dr hab. Elwira Żmudzka  
Agnieszka Laskowska   ZRIPL Umiędzynarodowienie polskich metropolii – różnice i podobieństwa. Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Maksym  Łaszewski
Obrona 19.06.2018r.  
ZH Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza.
RW 25.10.2016
Dr hab. Urszula  Somorowska, prof. UW  
Natalia  Łukasiewicz    ZGPiSR Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw arabskich a ochrona dziedzictwa narodowego (na wybranych przykładach).
RW 27.02.2018

Dr hab. Izabella Łęcka  
Nimbakar Prakash  ZKGiT Optimal HySpex band selection  for roof classification  determined  from supervised classifier efficiency –
RW 20.12.2016
Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Michał  Orleański  ZGPiSR Przemiany ustrojowe a nazewnictwo miast polskich w latach 1989-2017
RW 28.02.2017
Dr hab. Marcin Solarz, prof.UW  
Mariusz   Porczek  PSIP Uwarunkowania przebiegu granic jednostek współczesnego podziału administracyjnego Polski”
RW 26.06.2018r.
Dr hab. Piotr Werner, prof. UW  
Małgorzata Romanowska   ZGeko „Dźwięk w krajobrazie Warszawy.”
RW. 27.03.2018r.
Dr hab. Katarzyna  Ostaszewska, prof. UW  
Krzysztof Ząbecki   ZRiPL Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych.
RW 30.05.2017
Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann  

Rok6

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekum / Promotor Recenzent
Mohammed  Mail ZH Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq.
RW  28.03.2017
Dr hab. Urszula So9morowska, prof. UW dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. nadzw. UŁ
Dr hab. Elzbieta BajkiewiczGrabowska, prof. UG

 

Rok akademicki 2016/2017

Rok 1

Dane osobowe Jednostka Roboczy tytuł pracy lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun/ Promotor Recenzent
Bartosz Barański ZGMiOP
Kompozycja miejska Warszawy i jej estetyzacja z muzycznymi analogiami w tle. Prof. dr hab. Andrzej Lisowski  
Rafał  Florczyk ZRiPL
Wpływ  na reżim miejski w warunkach  metropolizacji na  przykładzie Legionowa. Dr hab. Marta Lackowska  
Krzysztof  Górny ZGPiSR ISRiG Polityka symboliczna państw pokolonialnych w przestrzeni miejskiej na przykładzie Afryki Zachodniej. Dr hab., Marcin Solarz, prof. UW  
Martyna  Kopcińska  ZRiPL
Wpływ kohabitacji  na rozwój lokalny w Polsce. Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz  
Urszula  Nikitin ZRiPL IGSEiGP Wpływ autostrady A4 na rozwój
i funkcjonowanie   przedsiębiorstw.
Dr hab. W. Dziemianowicz, prof.UW  
Mariusz  Olczyk ZKGiT Analiza semiotyczna i redakcja map dotykowych a możliwości percepcyjna osób
z dysfunkcją wzroku.
Dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW  
Marta  Samulowska ZKGiT Optymalizacja narzędzi WebGIS wspierających proces nauczania geoinformatyki na poziomie licealnym i akademickim. Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Karolina Sielicka ZKGiT Automatyzacja procesu generalizacji wybranych elementów treści Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych do skali
1: 500 000 i 1: 1 000 000.
Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Magdalena  Skorupska ZGPiSR
ISRiG
Absencja wyborcza i głosy nieważne
w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i euro parlamentarnych w Polsce w latach 2000 – 2019”
Dr hab. Marcin Solarz, prof. UW  


Rok 2

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
Karolina  Kania  ZGRŚ
ISRiG
Uwarunkowania strategii rozwoju turystyki we francuskich  wyspiarskich terytoriach zamorskich Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik
 
 
Marta Kaniowska  ZGPiSR
ISRiG
Wzrost liczby organizacji pozarządowych w Polsce a  rynek pracy ludzi młodych w latach
1997 – 2017.
Dr hab. Izabella Łęcka  
Łukasz Kokosiński  ZGM

 

Morfodynamika  stożków napływowych rzek okresowych  występujących w górach wysokich strefy suchej. Dr hab. Maciej Dłużewski  
Aleksandra  Korpysz  ZGTiR
Możliwości rozwoju turystyki literackiej w Polsce. Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 
 
Małgorzata Pajewska ZK

 

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wystąpienie dni  upalnych w różnych regionach Polski. Dr hab. Elwira Żmudzka  
Michał  Piątkowski ZGRŚ

 

Uwarunkowania zmian zagospodarowania przestrzennego  w regionie Ngounie- Nyanga (Gabon) w XXI wieku. Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik  
Aleksandra  Picej ZRiPL
Współpraca międzygminna w Polsce na przykładzie  gospodarki odpadami Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz  
Zofia Piotrowska-Kretkiewicz ZGRiPP
Ciągłość i zmiana. Dynamika systemów żywieniowych indiańskich społeczności w regionie la Huasteca Hidalguense,
zmienność i strategie adaptacyjne w obliczu globalizacji.
Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann  
Aleksandra Skrzynecka ZGPiSR
ISRG
Uwarunkowania rozwoju sieci transportowej w Astanie
i  Ałmaatach po 1991 roku.
Prof. dr hab. Jerzy  Makowski  


Rok 3

Dane osobowe
Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun / Promotor Recenzenci
 Maciej Bartold ZKGiT Monitorowanie okresu wegetacyjnego lasów w Polsce na podstawie wieloletnich obserwacji satelitarnych. Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska – Zielińska  
 Ewelina  Biczyńska ZGRiPP
ISRiG
Percepcja i adaptacja społeczna do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Medellin (w Kolumbii) na początku XXI wieku.  – RW 24.05.2016 Prof. dr hab. Mirosława Czerny  
 Michał   Bil ZRiPL
IGSEiGP
Strategie rozwoju powiatów w kontekście procesów rozwoju lokalnego i zintegrowanego zarządzania strategicznego. Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Marta Czerniak-Czyżniak ZGRŚ
ISRiG
Wpływ zajęć terenowych  na wyniki egzaminów gimnazjalnych w zakresie geografii w Warszawie. – RW 20.12.2016 Prof. dr hab.  Maciej Jędrusik  
 Kornelia   Kuklińska ZGM
IGF
Współczesne zmiany rzeźby grani i stoków Czerwonych Wierchów wskutek pieszego ruchu turystycznego Dr hab. Maciej Dąbski  
Kulesza  Kinga
 
ZK
IGF
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość  promieniowania słonecznego  docierajacego do powierzchni ziemi w Polsce.
RW 30.05.2017
Dr hab. Elwira Żmudzka  
Agnieszka Laskowska ZRiPL
IGSEiGP
Umiędzynarodowienie polskich metropolii – różnice i podobieństwa. Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW  
Maksym  Łaszewski ZH
IGF
Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza.
RW 25.10.2016
Dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW  
Natalia  Łukasiewicz ZGPiSR
-ISRiG
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw arabskich a ochrona dziedzictwa narodowego (na wybranych przykładach). Dr hab. Izabella Łęcka  
Nimbakar Prakash ZKGiT Optimal HySpex band selection  for roof classification  determined  from supervised classifier efficiency
– RW 20.12.2016
Dr hab. Bogdan Zagajewski  
Michał  Orleański ZGiPiSR
ISRiG
Przemiany ustrojowe a nazewnictwo miast polskich w latach 1989-2017
RW 28.02.2017
Dr hab. Marcin Solarz, prof.UW  
Dorota  Petryk ZGMiOP IGSEiGP Waloryzacja nowych form poprzemysłowej przestrzeni miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie Prof. dr hab. Andrzej Lisowski  
Mariusz   Porczek PSIP Geneza i funkcjonalność podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej w XXI wieku. Dr hab. Piotr Werner, prof. UW  
Edwin Raczko ZKGiT Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego
Nad. st. dr   27.06.2017
Dr hab. Bogdan Zagajewski 1) prof. dr hab B. Wojtuń
2)dr hab. inż. Piotr Wężyk
Katsiaryna Radzevich ZGTiR
 IGSEiGP
Ocena potencjału turystycznego obszarów mokradłowych Białorusi oraz możliwości jego wykorzystania. Dr hab. Sylwia Kulczyk  
Małgorzata Romanowska ZGK
IGF
Dźwiękowa tożsamość Warszawy. Dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW  
Krzysztof Ząbecki ZGRiPP
ISRiG
Przestrzenny wymiar współczesnej polityki państw obu Ameryk wobec języków rdzennych. RW 30.05.2017 Dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann  


Rok 4

 
Dane osobowe
 
Jednostka
Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekun naukowy /
Promotor
Recenzenci
Paweł Cywiński ZGRŚ
ISRiG
Neokolonializm turystyczny jako zjawisko geograficzne i społeczne na wybranych przykładach z Indonezji
RW 29.11.2016
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik  
Grzegorz  Kaliński ZK Wpływ mas powietrza na liczbę pacjentów z wybranymi jednostkami chorobowymi w Warszawie w latach 2013-2014.
RW  27.06.2017
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk  
Maciej Kałaska ZGRŚ Przestrzeń turystyczna w strukturze miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu.
RW  20.11.2012
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik
Dr  Tomasz Wites
 
Monika Kordowska ZGTiR- IGSEiGP Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach Natura 2000 – szanse i bariery.
RW  29.11.2016
Dr hab. Sylwia Kulczyk  
Anna  Kurniewicz ZRiPL
IGSEiGP
Wpływ zmiany statusu administracyjnego na rozwój gospodarczy miast.
RW  30.05.2017
Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz  
Kamil  Leziak ZK- IGF Wpływ składowej poziomej cyrkulacji atmosferycznej na konwekcję nad Polską
RW  22.03.2016
Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk  
Tomasz  Panecki ZKGiT Koncepcja struktury  bazy danych historycznych obiektów topograficznych
RW  20.12.2016
Dr hab. Wiesław Ostrowski  
Marta  Werka ZGPiSR
Komercyjne przeobrażenia wybranych ośrodków pielgrzymkowych. Studium porównawcze.
RW  27.06.2017
Dr hab. Izabella Łęcka  
Ewa  Wilk ZKGiT Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia.
RW  9.11.2016
Dr hab. Bogdan Zagajewski 1.Prof. nauk. techn. Lesław Brunarski
2.Prof. dr hab. Jacek Kozak


Rok 5

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub
zatwierdzony przez Radę Wydziału
Opiekum / Promotor Recenzent
Mohammed  Mail ZH
Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq.
RW  28.03.2017
Dr hab. Urszula So9morowska, prof. UW