Wydziałowa Rada Doktorantów

 1. Ada Górna – przewodnicząca (ada.gorna@uw.edu.pl)
 2. Małgorzata Klein – (malgorzata.klein@uw.edu.pl)
 3. Magdalena Skorupska (magdalena.skorupska@uw.edu.pl)
 4. Oleh Skrynyk (o.skrynyk@uw.edu.pl)
 5. Artur Surowiecki (artur.surowiecki@uw.edu.pl)
 6. Jakub Tarnacki (j.tarnacki@uw.edu.pl)

 

Delegaci do Komisji Doktoranckiej

 1. Jakub Tarnacki (j.tarnacki@uw.edu.pl) – przewodniczący
 2. Małgorzata Klein (malgorzata.klein@uw.edu.pl) – wiceprzewodnicząca
 3. Ada Górna (ada.gorna@uw.edu.pl)
 4. Magdalena Skorupska (magdalena.skorupska@uw.edu.pl)

 

Delegat do Rady Wydziału

 1. Ada Górna (ada.gorna@uw.edu.pl)
 2. Artur Surowiecki (artur.surowiecki@uw.edu.pl)

 

Delegat do Rady Samorządu Doktorantów

 1. Oleh Skrynyk (o.skrynyk@uw.edu.pl)