Szkoły Doktorskie na UW

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 model kształcenia doktorantów uległ zmianie. Studia doktoranckie będą stopniowo wygaszane.   W miejsce studiów doktorancki, zostały powołane 4 nowe szkoły doktorskie. Na stronach szkół można znaleźć informacje, o rekrutacji, regulamin studiów, harmonogram zajęć, aktualności i wiele innych.  Nowo powstałe szkoły doktorskie to :

Doktoranci  Szkół Doktorskich związani z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych

Rok akademicki 2019/2020

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych  2019-2020

Rok1

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
Mgr Wirginia Aksztejn KRiPL Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
Mgr Tomasz Grzyb KGTiR Rekreacyjne usługi ekosystemowe na terenach nadrzecznych jako elementy systemu spłeczno- Ekologicznego miasta Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Marta  Raczyńska–Kruk  KGRiP Zmiany horyzontu geograficznego lokalnej społeczności od końca okresu staropolskiego do ponowoczesności na przykładzie Gąsawy Prof. dr hab. Marcin Solarz
Mgr Justyna Ślawska  KRiPL Dr hab. Katzryna Szmigiel-Rawska
 
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2019-2020

Rok 1

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub zatwierdzony przez Radę Wydziału Opiekun / Promotor
Mgr Magdalena Pawłowska KGF Wpływ obszarów zurbanizowanych na występowanie zjawisk ekstremalnych w Polsce” Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Mgr Izabela Wojciechowska KGF Wpływ wielkości i rodzaju zachmurzenia na ilość promieniowania słonecznego w Polsce” Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Mgr Zofia Jabs-Sobocińska  KGF Wpływ topoklimatu na regenerację górskich lasów porolnych  Prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz