Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Urszula Somorowska, prof UW

Dyżur: poniedziałek 13:00 – 14:00, pok. 22

 

Sekretariat

inż. Renata Grysińska
Dyżur: poniedziałek i wtorek godz. 9:00-14:00, pokój 22 – parter,
tel. 55 20 636

 

Rada Studiów Doktoranckich

(kadencja 01.10.2016 – 30.09.2020)

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

prof. dr hab. Jerzy Makowski

prof. dr hab. Maciej Jędrusik

dr hab. Bogdan Zagajewski

dr hab. Maciej Dąbski

Przedstawiciel Doktorantów

 

Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2018-2019

dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

dr hab. Joanna Angiel

dr hab. Maciej Dąbski

dr hab. Sylwia Kulczyk

dr hab. Bogdan Zagajewski – sekretarz

mgr Karolina Sielicka  – przedstawiciel doktorantów.

 

Komisja stypendialna na rok akademicki 2018-2019

dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

prof. dr hab. Andrzej Lisowski

prof. dr hab. Jerzy Makowski

dr hab. Maciej Dąbski

dr hab. Bogdan Zagajewski

mgr Katarzyna Słomska – przedstawiciel doktorantów