Wyniki rekrutacji

          Warszawa, 11.09.2018 r.

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wyniki rekrutacji na 4-letnie Studia Doktoranckie dzienne

na lata akademickie 2018 – 2022

 

 

Kandydaci przyjęci na Studia Doktoranckie  –  dzienne

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Suma punktów

 1 Lic. Marcjanna  Jędrych 43,84
 2 Mgr Jakub Tarnacki 31,88
 3 Mgr Małgorzata Klein 28,72
 4 Mgr Klaudia Kryniecka 28,51
 5 Mgr Joanna  Otowska 24,13
 6 Mgr Mateusz  Solecki 23,26
 7 Mgr Karolina Ćwiklińska 20,75
 8 Mgr Aleksandra  Odolak 20,29


Osoby przyjęte na Studia Doktoranckie proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu SD (pok.22)  w celu uzupełnienia dokumentów.

 

Kandydaci nie przyjęci na Studia Doktoranckie – dzienne

                

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Suma punktów

 1 Mgr Damian  Siembida 19,13
 2 Mgr Stanisław  Bereziński 13,63
 3 Mgr Marcin Wereszczyński 12,72
 4 Mgr Krzysztof Jęda 5,25

 

Osoby, które nie zostały przyjęte na Studia Doktoranckie proszone są o zgłoszenie się     do sekretariatu SD (pok.22) po odbiór złożonych dokumentów.

 

 

DZIEKAN

Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik