Rekrutacja krok po kroku

  1. Utwórz konto osobiste w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów – https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/auth/register/consent/).
  2. Po zalogowaniu się w systemie, z katalogu kierunków (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/) wybierz odpowiedni rodzaj i kierunek studiów (np. studia I stopnia, kierunek Geografia).
  3. Gdy wejdziesz na opis kierunku studiów i zasad rekrutacji, wciśnij przycisk „Zapisz się” (pamiętaj, że zapisów można dokonywać dopiero od 7 czerwca 2021). Przejdź kolejne kroki, przez które przeprowadzą Cię polecenia systemu.
  4. Czekaj na wyniki rekrutacji. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na Twoim koncie osobistym IRK (sprawdzaj je często) oraz na stronie internetowej WGSR UW (menu: Kandydaci).
  5. Nie przejmuj się, jeśli w pierwszej turze składania dokumentów nie będziesz jeszcze jeszcze miał/a statusu „zakwalifikowany/a”, a jedynie znajdziesz się na liście rezerwowej. Pamiętaj, że kandydaci zapisują się na kilka kierunków i niekoniecznie wszyscy muszą wybrać Geografię lub Gospodarkę przestrzenną. Na przykład w rekrutacji w 2020 roku ostatnie osoby, które zostały przyjęte na studia stacjonarne I stopnia miały numery na liście rankingowej, odpowiednio: na Geografię (179 na 330 zarejestrowanych osób), na Gospodarkę przestrzenną (173 na 398 zarejestrowanych osób). Czekaj więc na przesunięcia na liście rankingowej.
  6. Gdy otrzymasz informację, że zostałeś zakwalifikowany na studia, przynieś w wyznaczonym terminie komplet dokumentów (odpowiednia informacja będzie podana na koncie osobistym w IRK).
  7. Przyjdź na zajęcia!!!

 

Oczekiwane kompetencje cyfrowe kandydatów:

na studia I stopnia: Umiejętności posługiwania się narzędziami TIK do wyszukiwania i integracji  informacji, wstępnej jej analizy, wykonywania obliczeń i prezentacji w postaci zestawień i wykresów. Umiejętności pracy z tekstem o rozbudowanej strukturze. Umiejętności korzystania z narzędzi komunikacji i mediów społecznościowych do wymiany informacji.

na studia II stopnia: Umiejętności cyfrowe wyszukiwania, porządkowania i analizy danych przestrzennych i atrybutowych w postaci zestawień wykresów i map. Umiejętności wykonywania obliczeń statystycznych i redakcji tekstu naukowego.

 

Programy studiów:

1. stopnia

 

2. stopnia

 

 

Kontakt z Komisją Rekrutacyjną:
e-mail: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl; tel.: +48 (22) 55-21-519 (pn., wt. i czw., w godz. 10-15)