Koordynator ds. mobilności

 


Koordynator ds. Mobilności na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

dr Paulina Pokojska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
e-mail: erasmus.wgsr@uw.edu.pl
tel. +48 (22) 55-20-668

Dyżury – pok. 305 – poniedziałek  11.00-13.00, środa 13.00-15.00. 

Przerwa urlopowa: 6-25 lipca, 1-15 sierpnia 2022 r.