Oferty z innych programów

KONKURS OGÓLNOUNIWERSYTECKI NA WYJAZDY SZKOLENIOWE I DYDAKTYCZNE W PROGRAMIE EDUKACJA [nabór zamknięty 10.11.2022]

 BWZ ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) na dwie uczelnie norweskie:

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences– 2 stypendia.

 Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień

Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR

 Informacje o wymaganiach i procedurze:

 Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wykaz wymaganych dokumentów, znajdą Państwo na stronie internetowej BWZ:

 http://bwz.uw.edu.pl/2022/10/12/ogolnouniwersytecka-kwalifikacja-na-wyjazdy-pracownikow-do-panstw-darczyncow-islandia-liechtenstein-norwegia/

 Informacje o Programie Edukacja:

https://education.org.pl/

  • Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wymaganymi podpisami,  u wydziałowego koordynatora ds. mobilności do 7 listopada br. do godziny 10.00.
  • Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczać drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl lub osobiście (pokój 305 – prośba o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, jeśli poza godzinami dużuru). 
  •  Złożone u koordynatora dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej. Lista, po zatwierdzeniu przez Dziekana, zostanie przekazana do BWZ, do 10 listopada do godz. 14.00. Do listy zostaną dołączone dokumenty zgłoszeniowe, przygotowane przez kandydata.
  • Kwalifikację przeprowadza Zespół kwalifikacyjny powołany przez przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.
  • Wyjazd STT lub STA z Programu Edukacja nie zmniejsza liczby wyjazdów, do których pracownik ma prawo w programie Erasmus+.
  • Osoba udzielająca informacji nt. konkursu: Swietłana Dachno Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 22 55 20 482, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl