Oferty z innych programów

Nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA – do 16.06.2023

Trwa nabór do programów stypendialnych Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2024-25, Junior Research Award 2024-25, Senior Award 2024-25 i STEM Impact Award 2023-24 oraz nowość – Fulbright Research Award at Stanford University School of Medicine 2024-25. 

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od ponad 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 62 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek.

Fulbright Senior Award 2024-25 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowe). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin. 

Konkurs ogólnouniwersytecki na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne w programie EDUKACJA  (nabór zamknięty 10.11.2022)

 BWZ ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) lub wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych (STT) na dwie uczelnie norweskie:

  • University of Oslo – Centre for Gender Research – 2 stypendia;
  • University of South-Eastern Norway – Department of Business, History and Social Sciences– 2 stypendia.

 Czas trwania mobilności: 6 dni (w tym 2 dni na podróż)

Wysokość stypendium: 250 EUR/dzień

Dofinansowanie kosztów podróży: 275 EUR

 Informacje o wymaganiach i procedurze:

 Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wykaz wymaganych dokumentów, znajdą Państwo na stronie internetowej BWZ:

 http://bwz.uw.edu.pl/2022/10/12/ogolnouniwersytecka-kwalifikacja-na-wyjazdy-pracownikow-do-panstw-darczyncow-islandia-liechtenstein-norwegia/

 Informacje o Programie Edukacja:

https://education.org.pl/

  • Osoby, które zdecydują się na udział w kwalifikacji, są proszone o złożenie kompletu wymaganych dokumentów, opatrzonych wymaganymi podpisami,  u wydziałowego koordynatora ds. mobilności do 7 listopada br. do godziny 10.00.
  • Dokumenty zgłoszeniowe można dostarczać drogą mailową na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl lub osobiście (pokój 305 – prośba o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny, jeśli poza godzinami dużuru). 
  •  Złożone u koordynatora dokumenty będą podstawą przygotowania listy zgłoszeniowej. Lista, po zatwierdzeniu przez Dziekana, zostanie przekazana do BWZ, do 10 listopada do godz. 14.00. Do listy zostaną dołączone dokumenty zgłoszeniowe, przygotowane przez kandydata.
  • Kwalifikację przeprowadza Zespół kwalifikacyjny powołany przez przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych.
  • Wyjazd STT lub STA z Programu Edukacja nie zmniejsza liczby wyjazdów, do których pracownik ma prawo w programie Erasmus+.
  • Osoba udzielająca informacji nt. konkursu: Swietłana Dachno Biuro Współpracy z Zagranicą, tel. 22 55 20 482, e-mail: swietlana.dachno@adm.uw.edu.pl