Popularyzacja

Geograficzne Spotkania na Krakowskim

Samorząd na Krakowskim

Festiwal Nauki

Noc Badaczy

Ogarnij Gegrę

Dzień Geografa

Zrozumieć znane, dostrzec nieznane - jak geografia tłumaczy świat?

Zobaczyć świat oczami geografa

Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn

Olimpiada Geograficzna

Geospacery po Warszawie

Dlaczego geografia?

Wydział w rankingach

O Uniwersytecie

Wydział w mediach