Popularyzacja

Geograficzne Spotkania
na Krakowskim

Samorząd
na Krakowskim

Festiwal Nauki

Noc Badaczy

Ogarnij Gegrę

Dzień Geografa

Zobaczyć świat
oczami geografa

Mazowsze przez pryzmat
lokalnych ojczyzn

Seminaria i warsztaty
dla uczniów i nauczycieli

Olimpiada Geograficzna

Geospacery po Warszawie

Dlaczego geografia?

Wydział w rankingach

O Uniwersytecie

Wydział w mediach