Dzień Geografa

Dzień Geografa to inicjatywa,  którą Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW organizuje wspólnie z Komitetem Nauk Geograficznych PAN.  Na wydarzenia w ramach Dnia Geografa zapraszamy wszystkich zainteresowanych dyscypliną geograficzną, zwłaszcza grupy uczniowskie wraz z nauczycielami.

Dzień Geografa – edycja 2018

W dniu 14 kwietnia 2018 r. zostały zorganizowane centralne obchody Dnia Geografa w ramach Święta Geografii podczas Kongresu Geografii Polskiej. Wypełniły one trzeci dzień Kongresu.

Pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wraz z pracownikami innych wydziałów z całej Polski, prowadzących kierunki geograficzne, przygotowali dla uczestników wiele różnych wydarzeń i atrakcji. Dzień miał charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką geograficzną.

 Podczas dnia Dnia Geografa można było wziąć udział w wielu wydarzeniach, m.in. w:

  • Panelu dyskusyjnym ze znanymi Geografami,
  • Sesjach z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi podróży naukowych geografów,
  • Wycieczkach tematycznych po Warszawie,
  • Konkursach wiedzy i umiejętności geograficznych,
  • Zajęciach przygotowanych dla uczniów prowadzonych przez pracowników i doktorantów Wydziału Geografii Studiów Regionalnych UW i wydziałów geograficznych z innych uczelni,
  • Kiermaszu książek o tematyce geograficznej oraz wielu innych atrakcjach.

Szczegółowe informacje o wszystkich atrakcjach dnia Geografa w 2018 r. znajdują się na stronie Kongresu Geografii Polskiej.

Dzień Geografa – edycja 2015
W 2015 r. Dzień Geografa odbył pod hasłem „Mapa –  wizerunek świata„.  Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2015 r w  gmachu Starej Biblioteki Uniwersyteckiej (Aula) przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.
Program 
9.45 Otwarcie spotkania
Powitanie uczestników przez Dziekana WGSR UW prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego

Cześć I

10.00-12.00
Jak zobrazować pogodę i klimat? – dr hab. Elwira Żmudzka
Mapa w umyśle, umysł na mapie – dr Sylwia Dudek-Mańkowska, dr Alina Awramiuk-Godun, mgr Bartłomiej Iwańczak
Miasto, którego nie ma. Kartograficzny obraz nieistniejących obiektów i układów przestrzennych na dawnych planach Warszawy – dr Paweł Weszpiński

W przerwie koncert na bębnach Djembe

Cześć II

12.30 – 15.00
Z mapą w górach – dr Marek Zgorzelski
Co obraz satelitarny mówi o trawie? – dr Anna Jarocińska
Przepływ informacji – czyli do czego hydrologowi potrzebna jest mapa? – dr Jarosław Suchożebrski
Samoloty bezzałogowe, to zabawka, czy profesjonalne narzędzie do kartowania? – dr inż. Anna Zmarz
Koncert na bębnach Djembe
Część warsztatowa (wycieczka)
W ciągu dnia zaprosiliśmyy na wycieczkę botaniczną po kampusie UW, którą poprowadził mgr Tomasz Grabowski.
Opis: Rozpoznanie poszczególnych gatunków drzew i krzewów. Określenie podstawowych cech jakimi powinny charakteryzować się rośliny tworzące zieleń miejską (wymagania siedliskowe, makro i mikroklimatyczne, cechy fizjonomiczne, fizjologiczne). Określenie zabiegów ogrodniczych koniecznych do utrzymania roślinności kampusu w pożądanym stanie (nawodnienie, koszenie, przycinanie żywopłotów, obcinanie zeschniętych gałęzi u drzew szybko rosnących, ochrona przed wymarzaniem, ochrona przed zasoleniem, sadzenie, siew).  Opis wyróżniających cech wybranych roślin  (gatunki trujące, gatunki egzotyczne, gatunki rzadkie, relikty taksonomiczne, gatunki kwitnące zimą).

Dzień Geografa – edycja 2014

W roku akademickim 2013/2014 Dzień Geografa był zorganizowany 23 kwietnia 2014 r. w Audytorium Budynku Starej Biblioteki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

 

Dodatkowo dla zainteresowanych osób zaproponowaliśmy wykład: Czy satelita jest czymś interesującym?, a następnie dwa szkolenia (do wyboru):
Jak wyświetlić zdjęcia satelitarne mojego miasta?
Dobra zabawa z GIS-em, czyli uczymy się geografii interaktywnie – Warsztaty ESRI Polska

Materiał multimedialny z Dnia Geografa w 2014 r.