Festiwal Nauki

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW bierze aktywny udział w Festiwalu Nauki. Pracownicy WGSR corocznie prowadzą lekcje i warsztaty propagujące wiedzę geograficzną.

Rok 2022

 

Warsztaty zaplanowane przez kadrę dydaktyczną naszego Wydziału na 26 Festiwal Nauki, który odbył w dniach 16-25 września 2022 r.:

 SPOTKANIA  – sala 111 w gmachu WGSR UW

 • 19 września, godz. 17.00-18.00 Mur. Zwierzęta na granicy – mgr W. Doroszewicz
 • 20 września, godz. 17.00-18.00 Łowcy roślin – mgr W. Doroszewicz
 • 22 września, godz. 17.00-18.00 Wymarłe historie, o wytępionych gatunkach zwierząt – mgr W. Doroszewicz

LEKCJE  
26 września

 • 9.00-10.30 Ocieplenie obszarów zimnych – i co z tego wynika? – dr hab. M. Dąbski, prof. UW
 • 11.00—12.30 Czy wszyscy tak samo czytamy mapę – warsztaty z eye tracking w badaniach map –  dr I. Gołębiowska, dr J. Korycka-Skorupa

26 września

 • 10.00-11.15 Krok ad Futurum – poznaj zawody przyszłości! – Koło Naukowe Ad Futurum
 • 11.30-13.00 Dendrochronologia – czyli od pnia drzewa do badania zmian klimatu w przeszłości – dr hab. P. Szwarczewski

27 września

 • 9.00-9.45 Kartograf kontra sztuczna inteligencja – dr I. Karsznia z zespołem
 • 10.30-11.45 Po co nam uzdrowiska? Znaczenie dla ruchu turystycznego i rozwoju społecznego? – dr hab. K. Podhorodecka

27 września

 • 9.30-10.30 Geografia świata według roślin – mgr W. Doroszewicz
 • 11.30-13.00 Osady jeziorne i rzeczne jako archiwum zmian środowiskowych i gospodarczej działalności człowieka w przeszłości – dr hab. P. Szwarczewski

27 września

 • 11.30-13.00 Rośliny w mieście – jesień. Z czym to się je? – mgr W. Doroszewicz

Więcej informacji na stronie Festiwalu Nauki: LINK

Rok 2021

 

Warsztaty zaplanowane przez kadrę dydaktyczną naszego Wydziału na 25 Festiwal Nauki, który będzie się odbywał w dniach 17-26 września 2021 r.:

GEOINFORMATYKA WOKÓŁ NAS

20.09.2021. godz. 10.00

Podczas wykładu uczniowie dowiedzą się czym są: geoinformatyka, webGIS, geoportale. Poznają
sposoby wyszukiwania informacji przestrzennej, potrzebnej i wykorzystywanej w życiu codziennym.
dr Wojciech Pokojski

CO NOWEGO W STREFACH OKOŁOBIEGUNOWYCH?
21.09.2021, godz. 10:00
Ocieplenie i zanieczyszczenie środowiska w strefach polarnych skutkuje szybkim topnieniem
lodowców, permafrostu i lodu morskiego. Powoduje to szereg zagrożeń dla ekosystemów.
prof. UW dr hab. Maciej Dąbski

CZŁOWIEK PRZYGOTOWANY NA KATASTROFĘ. JAK SOBIE PORADZIĆ, GDY PRZYJDZIE NAM SIĘ
ZMIERZYĆ Z ŻYWIOŁEM
Szkoła podstawowa 4-6
2w1.09.2021, godz. 12:00
Celem lekcji jest pokazanie dzieciom, w jaki sposób można przygotować się na nadejście zdarzenia o
charakterze katastrofy naturalnej.
dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

MIASTO ZIELONE, MIASTO DOSTOSOWANE DO ZMIAN KLIMATU
21.09.2021, godz. 9:00
Celem lekcji jest pokazanie, iż każdy mieszkaniec miasta może przyczynić się do kreowania zieleni w swojej okolicy i w
następstwie mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie lokalnych społeczności.
dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

JAK PRZEŻYĆ W ROZGRZANYM DO CZERWONOŚCI MIEŚCIE – SPOSOBY KREOWANIA CIENIA W
MIEŚCIE

20.09.2021, godz. 12:00
Ceem lekcji jest przedstawienie, jak niebezpieczne w skutkach są fale upałów, coraz częściej występujące na obszarach
miejskich na całym świecie. Uczniowie poznają nowatorskie sposoby kreowania cienia w miastach.
dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA A SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH W PRZESTRZENIACH
MIEJSKICH
20.09.2021, godz. 9:00
Uczniowie dowiedzą się jakie czynniki (w XIX i XX wieku) miały wpływ na kształtowanie się zmian
klimatycznych na ziemi. Temat ten zostanie omówiony z perspektywy współczesnego rozwoju miast.
dr inż. Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska

Zapisy: https://festiwalnauki.edu.pl/

Rok 2020

 

Rok 2019

 

W 2019 roku  zajęcia w ramach Festiwalu Nauki, prowadzone przez pracowników WGSR UW odbyły się w dniach  23 i 24 września:

23 września 2019 r.

Warsztaty:
🕘 godz. 9:00 – Geoportale – informacja przestrzenna dla każdego (dr Wojciech Pokojski i Paulina Citkowska).
Podczas warsztatów w sali komputerowej uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Klasa zostanie podzielona na dwie grupy, warsztaty odbędą się w dwóch salach komputerowych (po 15 miejsc).

🕙 godz. 10:00 – Wirtualne podróże z Google Earth (Alicja Płóciennik i dr Wojciech Pokojski)
Zostaną zaprezentowane aplikacje umożliwiające wirtualne zwiedzanie świata m.in. globus wirtualny Google Earth. Pod koniec warsztatów quiz dotyczący odgadnięcia miejsc prezentowanych na slajdach.

🕚 godz 11:00 – Co to jest wirtualna woda i ślad wodny? (dr Jarosław Suchożebrski)
Zajęcia dotyczą zagadnienia wody wirtualnej i śladu wodnego. Uczestnicy obliczą ślad wodny czyli całkowitą ilości wody zużywaną podczas codziennych czynności czy zakupów w sklepie.

🕦 godz. 11:30Gra miejska z wykorzystaniem aplikacji webGIS (Karol Truszkowski i dr Wojciech Pokojski)
Gra miejska na terenie kampusu głównego UW będzie polegała na odnalezieniu ukrytych zadań i ich rozwiązaniu. Podczas gry będą wykorzystane smartfony z zainstalowaną aplikacją Geoportal Mobile.

Wykłady
🕓 godz. 16:00 – Drony w badaniach przyrodniczych (dr inż.Anna Zmarz)
Tematyka wykładu dotyczy rozwoju bezzałogowych statków powietrznych (BSP), powszechnie nazywanych dronami. Zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania dronów m.in. do monitoringu środowiska.

24 września

Warsztat
🕧 godz. 12:30   Nauka obywatelska w dobie zmian klimatu i częstego występowania katastrof naturalnych (dr inż. Agnieszka Dudzińska – Jarmolińska)
Zmiany klimatyczne oraz ich skutki odczuwane są przez wielu mieszkańców miast na całym świecie. Na lekcji dowiemy się, jak przeciwdziałać tym zmianom i jak radzić sobie z ich skutkami.

Zajęcia odbędą się (lub zaczną się) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Obowiązują zapisy (http://festiwalnauki.edu.pl)

[section=Rok 2020] 

[section=Rok 2018] 

Rok 2018

W 2018 roku podczas 22 Festiwalu Nauki wykładowcy i doktoranci, a także studenci  WGSR UW przeprowadzili  zajęcia w postaci spotkań i warsztatów komputerowych:

 • Warszawa – jaka była, jaka jest, jaka będzie  (dr M. Fuhrmann, dr M. Madurowicz)

Celem zajęć jest poznanie przemian funkcji Warszawy – mieszkalnictwa, transportu, handlu i rekreacji. Podczas zajęć dzieci przygotują materiały na temat wizji miasta przyszłości  (27 IX godz. 10, sala 108 WGSR UW)

Zielona infrastruktura staje się istotnym elementem w kształtowaniu dzisiejszych miast (funkcje ekosystemowe, bioróżnorodność). Wykład zostanie poświęcony zasadom kształtowania tego typu założeń. (27.09.2018, godz. 16.00, sala 102 WGSR UW)

Zapraszamy na spotkanie z Chile, jego zwariowaną geografią i różnorodną przyrodą, krajem niesamowitych krajobrazów w cieniu drzemiących wulkanów. Poznamy jedne z najstarszych drzew i lasów świata (27.09.2018, godz. 17.30, sala 102 WGSR UW)

Podczas warsztatów w sali komputerowej (2×15 osób równolegle w dwóch salach) uczniowie poznają tajniki globusa wirtualnego GE, sposoby zarządzania warstwami informacyjnymi, zasady nawigacji. Wspólnie odwiedzimy kilka ciekawych miejsc (28.09.2018, godz. 10, sale 20a i 20b WGSR UW)

Podczas warsztatów w sali komputerowej (2×15 osób równolegle w dwóch salach) uczniowie poznają tajniki funkcjonowania geoportali: Geoportalu krajowego, geoportalu M. st. Warszawy i geoportalu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (28.09.2018, godz. 12, sale 20a i 20b WGSR UW)

Rok 2017

  

Na spotkaniu poznamy różne sposoby „czytania” Wisły, różnorodność form, zjawisk i procesów występujących w korycie Wisły, spojrzymy na społeczno-kulturowe wartości rzeki i związane z nią krajobrazy.Spotkanie zorganizowane w „Roku Wisły” (2017-09-27 15:00, sala 102 WGSR UW)

Zostaną zaprezentowane aplikacje webGIS umożliwiające wirtualne zwiedzanie ciekawych miejsc nad Wisłą. Uczestnicy spotkania wezmą udział w quizie dotyczącym zaprezentowanych miejsc. Spotkanie zorganizowane w ramach „Roku Wisły” (2017-09-27 15:00, sala 102 WGSR UW)

Na wykładzie poznamy historię kilku fascynujących postaci botaników i jeszcze ciekawsze, często zawiłe drogi dotarcia do naszych ogrodów kilku gatunków ozdobnych roślin (2017-09-28 17:00, sala 102 WGSR UW)