Rok 2018

Spacer „Szlakiem śródmiejskich placów” – 24 czerwca 2018 r. godz. 15.00-16.30

W dniu 24 czerwca br. odbyła się piesza wycieczka po wybranych placach Warszawy. Uczestnicy wyruszyli z Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego i powędrowali na południe od głównej siedziby Uniwersytetu Warszawskiego, odwiedzając place istotne dla dziejów Warszawy, takie jak plac Stanisława Małachowskiego, plac Jana Henryka Dąbrowskiego, plac Powstańców Warszawy, plac Trzech Krzyży, docierając do placu Konstytucji. Uczestnicy mieli możliwość analizy w terenie charakteru tych placów pod kątem stopnia ich otwartości i zamknięcia względem pozostałej tkanki miejskiej. Zainteresowani dowiedzieli się, gdzie jest “dreptak Mirona Białoszewskiego”, dlaczego już po roku od wybudowania Prudentialu domagano się jego rozbiórki, gdzie rozpoczynała się Droga Kalwaryjska Augusta II Mocnego, a także co może być neonowym kontrapunktem dla słynnej “siatkarki” na rogu Koszykowej i Marszałkowskiej.

Spacer poprowadził dr Mikołaj Madurowicz – pracownik naukowy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

(pp)