Jubileuszowy Konkurs Geograficzny

W 2018 roku mija 100 lat, odkąd na Uniwersytecie Warszawskim zaczęto prowadzić badania geograficzne – w 1918 roku na Uniwersytecie Warszawskim powstał Zakład Geograficzny, kierowany przez prof. Stanisława Lencewicza.

Uroczyste obchody 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, mające na celu godne uczczenie tej szczególnej rocznicy odbyły się w dniach 12-14 kwietnia 2018 r. na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych podczas Kongresu Geografii Polskiej. Obchodom tym towarzyszyły wydarzenia związane z drugą ważną rocznicą – 100-leciem Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Do obchodów 100-lecia Geografii na Uniwersytecie społeczność akademicka WGSR UW postanowiła włączyć także młodych miłośników geografii. Dla młodzieży szkolnej został zorganizowany Jubileuszowy Konkurs Geograficzny. Patronat nad Konkursem objał Główny Geodeta Kraju – pani Grażyna Kierznowska.

Na zaproszenie Dziekana WGSR UW prof. dr hab. Maciej Jędrusika do konkursu zgłosiło się ponad 220 uczniów z 28 szkół – głównie liceów. Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2017 roku.

Pierwszy etap

Eliminacje (XI 2017-IV 2018) odbywały się na platformie e-learningowej, funkcjonującej na WGSR UW i wykorzystywanej w edukacji akademickiej. Zadania, przygotowane przez zespół pracowników naukowych Wydziału, były rozwiązywane przez ponad 50 uczniowskich zespołów. W każdym zespole było 4 uczniów. Najliczniej reprezentowane były szkoły Warszawy i jej bezpośredniego otoczenia, ale wśród uczestników były też drużyny szkół z Mławy, Ostródy, Płocka, a nawet Białegostoku. Zdecydowaną większość stanowili uczniowie liceów, ale startowali też (i dobrze sobie radzili) uczniowie gimnazjów.

Sesja naukowa 

W dniu 8 lutego 2018 r. uczestnicy konkursu mieli możliwość wzięcia udziału w sesji naukowej, która odbyła  się  w siedzibie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Sesja, adresowana specjalnie do uczestników Jubileuszowego Konkursu Geograficznego, została zaplanowana w ramach specjalnej edycji Geograficznych Spotkań na Krakowskim.  W trakcie sesji zostały wygłoszone prelekcje:

 • Dobre i złe strony makdonaldyzacji – dr hab. Waldemar Wilk (WGSR UW)
 • Moja interaktywna mapa w Internecie – tworzenie map i aplikacji – inż. Edyta Wyka (ESRI)
 • Wisła w Warszawie –  dr hab. Joanna Angiel  (WGSR UW)

oraz zorganizowanych zostało kilka warsztatów tematycznych:

 • Geografia świata wg roślin – mgr Wojciech Doroszewicz
 • QGIS – pierwsze kroki – dr Wojciech Pokojski
 • Stan roślinności widziany z kosmosu – mgr Anita Sabat-Tomala
 • Wirtualna podróż z Google Earth – lic. Katarzyna Sitek
 • Wprowadzenie do GIS – dr Maciej Lenartowicz
 • Współczesne i prognozowane zmiany klimatu – dr Bożena Kicińska
 • Ciekawa lekcja z aplikacjami mapowymi – zasoby serwisu ArcGIS Online dla nauczycieli – inż. Edyta Wyka, ESRI (Warsztaty dla nauczycieli)

 

Półfinał i finał

Konkurencje półfinałowe (etap II) i finałowe (etap III) odbyły się w czasie Kongresu podczas Święta Geografii w dniu 14 kwietnia 2018. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 7 drużyn. Kilka najlepszych drużyn odwiedziło też Filtry Warszawskie.

Etap II to gra miejska (Geocaching), realizowana na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego. Kluczowym było wykazanie się umiejętnością wykorzystania funkcji GPS oraz aplikacji Mapy Google oraz Geoportal Mobile.

Etap III zaprojektowano jako rozgrywany w tym samym miejscu i czasie quiz, złożony z zadań dotyczących przewodniej tematyki Konkursu.

Ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:

 1. miejsce – GeoPoniat z V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie,
 2. miejsce – Geograficzne świry z Liceum Ogólnokształcącego nr III w Otwocku,
 3. miejsce – Czarno-Biali z III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny:

 • KWADRAT BERMUDZKI (Prywatne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek w Szymanowie),
 • Strawberry (CLVIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie),
 • matgeo1 (XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie),
 • Wiślanie (III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku),
 • Sulejówek 2 (Gimnazjum nr 2 w Sulejówku).

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Jubileuszowego Konkursu Geograficznego.

Fotorelację z finałowej części Konkursu przedstawiamy na naszym profilu facebookowym (link)