Noc Badaczy

Pod koniec września w wielu krajach Unii Europejskiej organizowana jest Europejska Noc Badaczy. Podczas tej inicjatywy organizowane są wydarzenia, których zadaniem jest popularyzacja nauki i zgłębianie jej tajników.

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Europejskiej Nocy Badaczy we wrześniu odbywa się Geoinformatyczna Noc Badaczy.  Uczestnicy podczas jednodniowej sesji edukacyjnej mają możliwość wysłuchania prelekcji, obejrzenia pokazu lub wzięcia udziału w praktycznych warsztatach w laboratorium komputerowym.  Szczegóły poniżej.

Edycja 2022 – 30 września 2022 r.

30 września 2022 roku, w godz. 17:00-19:30 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych odbyła się VI edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy.   Wydarzenie zostało zorganizowane w formule on-line.

Program:

 • 17.00 – 17.30 Co wpływa na jakość obrazu satelitarnego? – Bogdan Zagajewski
 • 17.30 – 18.00 Geoinformacja a automatyzacja w rolnictwie – Anna Jarocińska
 • 18.00 – 18.30 Kondycja roślinności mierzona teledetekcyjnie – Marlena Kycko
 • 18.30 – 19.00 Wykorzystanie chmury obliczeniowej Google Earth Engine w teledetekcji – Marcin Kluczek
 • 19.00 – 19.30 Sztuczna inteligencja – przyjaciel czy wróg kartografa? – Albert Adolf, Izabela Karsznia, Karolina Wereszczyńska, Iga Ajdacka

Wszystkie prezentacje odbyły się online za pomocą platformy Zoom. Więcej informacji: LINK.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizacja projektu EU H2020 VOLTA jest wspierana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach projektów współfinansowanych 3934/H2020/2018/2 oraz Premia na Horyzoncie 379067/PnH/2017.

Edycja 2021 – 30 września 2021 r.

30 września 2021 roku, w godz. 17:00-19:10 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych odbyła się V edycja Geoinformatycznej Nocy Badaczy.   Wydarzenie zostało zorganizowane w formule on-line.

Program

 • 17.00 – 17.25 Czy wszyscy widzimy mapę tak samo? – o zastosowaniu metody eye tracking
  w badaniach użyteczności map
  – Izabela Gołębiowska.
 • 17.25 – 17.50 Jakie zastosowanie mają obrazy satelitarne? – Bogdan Zagajewski
 • 17.50 – 18.15 Czy roślinność się stresuje? Wpływ wydeptywania w Tatrzańskim Parku
  Narodowym
  – Marlena Kycko.
 • 18.15 – 18.40 Zdalny monitoring obszarów Natura 2000 – Anna Jarocińska
 • 18.40 – 19.10 Monitoring usuwania wyrobów azbestowych w Polsce – Ewa Wilk, Małgorzata
  Krówczyńska.

Więcej szczegółów zamieszczamy na stronie Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji: link

Klauzula RODO_2021 (Geoinformatyczna Noc Badaczy)

Realizacja projektu EU H2020 VOLTA jest wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektów współfinansowanych 3934/H2020/2018/2 oraz Premia na Horyzoncie 379067/PnH/2017.


Edycja 2020 – 30 września 2020 r.

30 września 2020 roku, w godz. 17:00-19:00, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW zorganizował IV edycję Geoinformatycznej Noc Badaczy. Wydarzenie odbyło się w formule on-line.

Program

 • Systemy satelitarne w monitoringu środowiska – prof. UW dr hab. Bogdan Zagajewski.
 • Jak rozpoznać roślinę z wysokości?  – dr Anna Jarocińska.
 • Jak wpływają turyści na stan muraw tatrzańskich? – dr Marlena Kycko.
 • Jaka mapa jest bardziej użyteczna: papierowa czy cyfrowa? – mgr Katarzyna Słomska-Przech.
 • Tyle dzieje się na świecie… – infografika, czyli wizualizacja informacji – dr Jolanta Korycka-Skorupa.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są zamieszczone na stronie Katedry Geomatyki, Kartografii i Teledetekcji: link.

Edycja 2019 – 27 września 2019 r.

27 września 2019 roku, w godz. 15:30-19:00, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW odbyła się trzecia Geoinformatyczna Noc Badaczy. Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie Katedry Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

Program wydarzenia

Edycja 2018 – 28 września 2018 r.

28 września 2018 roku, w godz. 15:30-19:00, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW po raz drugi odbyła się Geoinformatyczna Noc Badaczy.

Program wydarzenia

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji fotograficznej na stronie Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.

Kolejne wydarzenie z tej serii odbędzie się w przyszłym roku!

Edycja 2017 – 29 września 2017 r.