Olimpiada Geograficzna – Komitet Okręgowy w Warszawie

Inicjatorką powstania Olimpiady Geograficznej była prof. Anna Dylikowa. Jej pomysł zyskał poparcie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a szczególnie jego Przewodniczącego prof. Stanisława Berezowskiego. Na wniosek Zarządu Głównego PTG Minister Oświaty i Wychowania w 1974 r. powołał Olimpiadę Geograficzną oraz jej Komitet Główny, któremu powierzył całokształt spraw związanych z organizacją zawodów. Komitet Główny opracował ogólną koncepcję wymagań stawianych olimpijczykom oraz przystąpił do organizacji zawodów. Pracami Komitetu Głównego kierowała od samego początku, aż do swojej tragicznej śmierci w 2000 r. prof. Anna Dylikowa. W latach 2001-2005 pracom Komitetu przewodniczył prof. Wojciech Stankowski, a od 2006 r. funkcję tę pełni prof. Teresa Madeyska.

Od samego początku wsparciem dla Komitetu Głównego były Komitety Okręgowe, których po reformie administracyjnej z 1999 roku działa 12 – w chwili obecnej z siedzibami w Białymstoku (woj. podlaskie), Gdańsku (woj. pomorskie), Krakowie (woj. małopolskie i woj. podkarpackie), Lublinie (woj. lubelskie), Łodzi (woj. łódzkie i woj. świętokrzyskie), Olsztynie (woj. warmińsko-mazurskie), Poznaniu (woj. wielkopolskie), Sosnowcu (woj. śląskie), Szczecinie (woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskie), Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie), Warszawie (woj. mazowieckie) i Wrocławiu (woj. dolnośląskie i woj. opolskie).

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością strony internetowej Olimpiady Geograficznej.

Komitet Okręgowy Olimpiady Geograficznej z siedzibą w Warszawie

przewodniczący
dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska

sekretarz
mgr Magdalena Dobrowolska
tel. 532 112 673
e-mail: warszawa@olimpiadageograficzna.edu.pl

adres do korespondencji:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

 Wyniki części pisemnej XLVIII Olimpiady Geograficznej (04.02.2023)

Zakwalifikowani do weryfikacji (2023)

Niezakwalifikowani do weryfikacji (2023)