Samorząd na Krakowskim

Cykl wykładów dla licealistów „Samorząd na Krakowskim”- październik/listopad 2019

Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej WGSR UW zaprasza na cykl wykładów dla licealistów o samorządzie terytorialnym pt. „Samorząd na Krakowskim”. Zapraszamy szczególnie klasy o rozszerzonym profilu wiedzy o społeczeństwie.

Terminy wykładów

24.10.2019 r. Po co nam samorząd? (dr Adam Gendźwiłł )

Celem wykładu jest przybliżenie idei i funkcji samorządów terytorialnych. Podczas wykładu słuchacz dowie się, jaką rolę w życiu mieszkańców Polski spełniają samorządy gminny, powiatowy oraz wojewódzki, a także samorządy osiedlowe i wiejskie. Zastanowimy się, czy samorządy są częścią państwa, na ile są samodzielne i jakie są relacje między różnymi szczeblami samorządu. Omówimy co mogą samorządy, jakie usługi dostarczają mieszkańcom i skąd biorą się pieniądze w ich budżetach.

31.10.2019 r.  Jak malutka może być gmina? O reformach podziału terytorialnego w Europie (prof. Paweł Swianiewicz)

Wiele usług, z których korzystamy na co dzień, jest dostarczanych przez samorządy gminne. Ale samorządy te w różnych krajach wyglądają zupełnie inaczej. W niektórych każda wioska jest odrębną gminą, w innych (jak w Polsce) gminy na terenach wiejskich składają się z kilku lub kilkunastu miejscowości, a w jeszcze innych są wielkości przeciętnego polskiego powiatu. Który z tych modeli jest lepszy i dlaczego? Tylko od 2000 r. w kilkunastu krajach europejskich dochodziło do reform gminnego podziału terytorialnego. Co chcieli osiągnąć reformatorzy i czy ich oczekiwania się spełniły?

7.11.2019 r.  Kto dostarcza nam usługi? (mgr Justyna Ślawska)

Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytania o to, czy ochronę przeciwpożarową lub transport zbiorowy można kupić i czy potrzebujemy przy tym samorządu (a jeśli tak, to dlaczego?). Zastanowimy się nad tym, kto płaci za oświetlenie i sprzątanie ulic, a kto za opiekę w przedszkolach. W trakcie spotkania dowiemy się, jaki jest udział samorządów gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich w dostarczaniu usług, z których korzystamy każdego dnia.

14.11.2019 r. Dlaczego w jednych miejscach za wodę płacimy wielokrotnie więcej niż w innych? O polityce cen za usługi lokalne (dr Julita Łukomska)

W trakcie wykładu omówimy zjawisko  monopolu naturalnego i  zastanowimy się nad rolą samorządów w dostarczaniu usług wodociągowych. Słuchacze dowiedzą się, jak duży zakres autonomii posiadają samorządy przy ustalaniu cen za wodę. Przyjrzymy się zróżnicowaniu opłat za wodę w Polsce i zastanowimy się, skąd wynikają te różnice

21.11.2019 r. Razem czy osobno? Współpraca międzygminna w Polsce (dr hab. Marta Lackowska)

Podczas wykładu zastanowimy się nad tym, czy i w jakich sytuacjach samorządy lokalne powinny ze sobą współpracować. Omówimy główne dziedziny takiej współpracy, jej formy prawne oraz mechanizmy funkcjonowania (m.in. reperkusje dla demokracji lokalnej, motywy, sposoby doboru partnerów). Przyjrzymy się także sytuacjom, w których współpraca gmin jest wyjątkowo potrzebna (np. w aglomeracjach miejskich).

Wszystkie wykłady odbywają się w czwartki w godz. 11.30-13:00 na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 30,  w sali 111 .

Zapisy przyjmujemy mailowo: akomornicka@uw.edu.pl i telefonicznie: 22 55 20 650.

Pobierz ulotkę z programem wykładów (format pdf)