Wydział w rankingach

Wydział Geografii znajduje się w czołówce rankingu opracowywanego przez Perspektywy. W 2017, 2019 i 2020 roku studia na kierunku Geografia, prowadzone przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, zajęły I miejsce w Rankingu Perspektyw (ranking studiów na kierunku Geografia, grupa kierunków przyrodniczych). Gospodarka Przestrzenna, prowadzona na naszym Wydziale, w 2017, 2019 i 2020 roku uplasowała się w rankingu na II miejscu w Polsce wśród studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna (grupa kierunków społecznych).

W rankingu Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) by Subject z 2017 r. zostało sklasyfikowanych 16 kierunków studiów prowadzonych na UW. Na miejscach 151-200 wśród kierunków studiów znalazła się geografia.

Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS) jest jednym z najbardziej prestiżowych rankingów na świecie. Zestawienie bierze pod uwagę  m.in. opinie na temat uczelni w świecie akademickim oraz wśród pracodawców, cytowalność i wpływ badań.

Autorzy rankingu ocenili ponad 4,4 tys. uczelni, spośród których do zestawienia zakwalifikowało się ponad 3,3 tys. uniwersytetów. Ostatecznie w rankingu kierunkowym zostało uwzględnionych 1117 instytucji. Pod uwagę wzięto 46 programów studiów. Czytaj więcej