Program Erasmus+ dla pracowników

Liczba miejsc przewidzianych na wyjazdy pracowników WGSR  na mocy umów zawarty między WGSR a wybranymi uczelniami z krajów programu Erasmus+


Wyjazdy szkoleniowe (STT) w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło procedurę i zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT). Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze.

Formularze

Wszystkie dokumenty można także przeglądać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 będę przyjmowane od 15.09.2021 roku. Zgłoszenia należy kierować do Koordynatora ds. mobilności  na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl

Wyjazdy, przyznane na rok akademicki 2019/2020 i niezrealizowane z powodu pandemii Covid, można realizować do dnia 15.12.2021 roku (mobilność musi rozpocząć się najpóźniej w tym dniu).


Wyjazdy dydaktyczne (STA) w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło procedurę i zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych (STA). Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze.

Formularze

Wszystkie dokumenty można także przeglądać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 będę przyjmowane od 15.09.2021 roku. Zgłoszenia należy kierować do Koordynatora ds. mobilności  na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl

Wyjazdy, przyznane na rok akademicki 2019/2020 i niezrealizowane z powodu pandemii Covid, można realizować do dnia 15.12.2021 roku (mobilność musi rozpocząć się najpóźniej w tym dniu).