Program Erasmus+ dla pracowników

Wykaz umów obejmujących wymianę pracowników w programie Erasmus+ (kraje Programu)  między WGSR a uczelniami zagranicznymi – rok akademicki oraz 2021/2022

Umowy_WGSR_Erasmus_2021/2022


Wyszukiwarka szkoleń STT

IMOTION – Erasmus staff training


Wyjazdy szkoleniowe (Staff Mobility for Training – STT) w roku akademickim 2021/2022 – NABÓR CIĄGŁY

Wyjazdy szkoleniowe są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej oraz dla pracowników administracji  (szczegółowe wymogi są określone w Procedurze i zasadach kwalifikacji, zamieszczonej poniżej). Pracownicy mogą się ubiegać o wyjazd szkoleniowy na dowolną uczelnię w kraju Programu, która ma podpisaną Kartę ECHE. Kraje Programu: Krajami Programu są: 27 państw UE, 3 kraje EOG, Serbia, Turcja, Macedonia Północna, Wielka Brytania.

Biuro Współpracy z Zagranica ogłosiło Procedurę i zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT). Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze.

Formularze

Dokumenty do pobrania (pobranie pliku: prawy klawisz myszy, opcja Zapisz link jako ….)

Wszystkie dokumenty można także przeglądać i pobierać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Przyjmowanie zgłoszeń

  • Zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 są przyjmowane od 15.09.2021 roku w sposób ciągły.
  • Zgłoszenia, przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną, należy kierować do Koordynatora ds. mobilności  na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl  
  • W zgłoszeniu proszę wskazać uczelnię oraz uzasadnienie wyjazdu. Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów na WGSR, przed ich dostarczeniem do BWZ, zostaną Kandydatom przesłane po akceptacji zgłoszenia.

Ważne: Wyjazdy, które nie odbyły się w roku 2020 z powodu pandemii Covid-19

Wyjazdy, przyznane na rok akademicki 2019/2020 i niezrealizowane z powodu pandemii Covid, można realizować do dnia 15.12.2021 roku (mobilność musi rozpocząć się najpóźniej w tym dniu). W sprawie szczegółowych wskazówek przygotowania dokumentów związanych z wyjazdem, proszę o kontakt: erasmus.wgsr@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności – WGSR UW Paulina Pokojska


Wyjazdy dydaktyczne (Staff Mobility of Teaching Assignment- STA) w roku akademickim  2021/2022 – NABÓR CIĄGŁY

Wyjazdy są dostępne dla kadry naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej (szczegółowe wymogi są określone w Procedurze i zasadach kwalifikacji, zamieszczonej poniżej). Wykaz umów, zawartych z uczelniami zagranicznymi w krajach Programu, obowiązujących w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022 znajduje się poniżej.

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło Procedurę i zasady kwalifikacji, organizacji oraz zasady finansowania wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych (STA) na uczelnie w krajach Programu. Dokument uzupełniają taryfikator wyjazdów oraz formularze.

Formularze

Dokumenty do pobrania (pobranie pliku: prawy klawisz myszy, opcja Zapisz link jako ….)

Wszystkie dokumenty można także przeglądać i pobierać bezpośrednio na stronie BWZ UW: link.

Przyjmowanie zgłoszeń

  • Zgłoszenia na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 są przyjmowane od 15.09.2021 roku w sposób ciągły.
  • Zgłoszenia przed podjęciem ustaleń z uczelnią zagraniczną, należy kierować do Koordynatora ds. mobilności  na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl  
  • W zgłoszeniu proszę wskazać uczelnię oraz uzasadnienie wyjazdu. Szczegółowe wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów na WGSR, przed ich dostarczeniem do BWZ,  zostaną Kandydatom przesłane po akceptacji zgłoszenia.

Wyjazdy, które nie odbyły się w roku 2020 z powodu pandemii Covid-19

Wyjazdy, przyznane na rok akademicki 2019/2020 i niezrealizowane z powodu pandemii Covid, można realizować do dnia 15.12.2021 roku (mobilność musi rozpocząć się najpóźniej w tym dniu).

Zasady organizacji wyjazdów na uczelnie z krajów partnerskich zostaną ogłoszone w październiku 2021 r. W razie pytań, proszę o kontakt mailowy: erasmus.wgsr@uw.edu.pl lub tel. (48 22 55 20 668).

Koordynator ds. Mobilności – WGSR UW Paulina Pokojska