USOS

 Strona główna USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

 USOSweb – Rejestracja żetonowa (rejestrowanie się na przedmioty)

 USOS-ownia (pomoc dla USOSweb)

 It-USOS (dodatkowe usługi USOS: Business Intelligence, Planista, System rezerwacji sal itp.)

Informacje o projektach USOS i innych projektach współpracujących z USOS mieszczą się na stronie: Systemy USOS

System Plagiat

Szczegółowe informacje o Systemie Antyplagiatowym znajdują się na stronie portalu UW.

UWAGA !!!

Założenie i aktywowanie konta
Przed skorzystaniem z Systemu Antyplagiatowego należy:

1. Założyć  i aktywować (o ile jeszcze nie jest posiadane) konto pocztowe na serwerze uw.edu.pl   (dodaj.google.uw.edu.pl).

2. Zapoznanać się z instrukcją dostępu do serwisu PLAGIAT !!! oraz instrukcją korzystania z systemu PLAGIAT.

 Strona serwisu Plagiat
 Instrukcja użytkownika systemu PLAGIAT
 Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu PLAGIAT
 Opracowanie nt,, naruszania praw autorskich’’

Kontakt

Wdrożeniem Systemu na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się Dział Aplikacji Komputerowych,  e-mail: plagiat@adm.uw.edu.pl.

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac dyplomowych znajduje się na stronie: APD

E-learning WGiSR

Zasady korzystania z platformy E-learning

  • Platforma E-Learning pełni rolę wspomagającą różne zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Kursy przeznaczone są dla studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Konto użytkownika na Platformie można założyć samodzielnie.
  • Konto przypisane jest tylko do jednej osoby.
  • Zakładający konto powinien podać prawdziwe dane pozwalające na identyfikację. Konta użytkowników, którzy zmienią swój profil maskując swoje imię i nazwisko, będą zablokowane (zasadą funkcjonowania platformy jako narzędzia wspomagania zajęć jest uczestnictwo w kursach prowadzonych przez pracowników w sposób jawny, analogicznie do zajęć w trybie stacjonarnym).
  • Nadawaniem uprawnień do administrowania danym kursem oraz tworzeniem nowych kursów zajmuje się administrator Platformy.
  • Część Prowadzących zajęcia zdecydowało się na zamknięcie swoich kursów dla gości. Użytkownicy mają dostęp do kursów tylko po podaniu klucza (hasła).
  • Klucz dostępu do kursu ustala i podaje studentom Prowadzący dane zajęcia. Osoby znające klucz do kursu nie są upoważnione do informowania o nim innych użytkowników Platformy.
  • Zasoby umieszczone na platformie są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie tych materiałów w dowolnej formie bez zgody autorów jest zabronione.
  • Wszelkie problemy, uwagi oraz sugestie związane z funkcjonowaniem Platformy E-Learning proszę zgłaszać administratorowi Platformy, email: psip.el@uw.edu.pl

Platforma E-learning mieści się pod adresem:  E-learning WGiSR