Obsługa badań

 

Obsługą badań na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW zajmują się następujące sekcje:

Sekcja Umów i Zamówień Publicznych – zajmuje się pomocą w przygotowaniu umów i wniosków w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 Strona internetowa Sekcji Umów i Zamówien Publicznych

 

Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych WGSR – zajmuje się doradztwem oraz pomocą w realizacji projektów naukowych  na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Kontakt:
Sekcja Wsparcia Inicjatyw Badawczych WGSR
pokój 206
telefon: (22) 55 20 634

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa – zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz rozliczaniem dotacji.

Kontakt:
Sekcja Ekonomiczno-Finansowa
parter pokój 21
tel. (22) 55 20 667