Publikowanie wyników

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych wydawane są  następujące czasopisma:

MISCELLANEA GEOGRAPHICA – Regional Studies on Development Jest jednym z najwyżej punktowanych czasopism geograficznych w Polsce. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 70 punktów, zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r

Prace i Studia Geograficzne ukazują się od 1964 r. (do 1977 r. jako Prace i Studia IGUW). W czasopiśmie publikowane są prace teoretyczne, metodologiczne i empiryczne z zakresu geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej oraz geoinformatyki w formie artykułów, prac przeglądowych lub komunikatów w języku polskim i angielskim. Zapraszamy Autorów do współpracy z naszym czasopismem. Artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 20 punktów zgodnie z wykazem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r

Wyniki badań można również publikować w innych renomowanych periodykach naukowych.  Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znajduję się  Wykaz punktowanych czasopism naukowych  i recenzowanych  materiałów konferencji naukowych z przypisaną liczbą punktów