Biuro Spraw Socjalnych UW

W jakich sprawach może pomóc?
 • obsługa wniosków o dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które przysługują pracownikom, doktorantom, rencistom i emerytom, a także ich rodzinom,
 • informacje o możliwościach uzyskania pomocy finansowej, np. zapomóg, pożyczek na remont lub zakup mieszkania czy też dodatkowego wsparcia materialnego dla osób niepełnosprawnych,
 • rezerwacja miejsc w uniwersyteckich ośrodkach wczasowych,
 • wydawanie skierowań na obiady abonamentowe,
 • kwestie związane z zakwaterowaniem w Domu Pracownika Naukowego (DPN).
Siedziba

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Mały Dziedziniec

Kontakt
 • sekretariat – 55 20 868, faks 55 22 608
 • mieszkania, pożyczki i hotele – 55 20 767 lub 55 20 824
 • zapomogi – 55 20 485
 • wczasy – 55 20 419 lub 55 20 827
 • wycieczki – 22 55 20 419
 • basen, ścianka wspinaczkowa – 55 20 737
 • kolonie i zimowiska – 55 20 737
 • domy studenckie – 55 20 832
 • stołówka – 55 20 433
 • Dom Pracownika Naukowego (DPN) – 55 20 824
 • dofinansowanie dodatkowego wypoczynku w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – 55 20 419 lub 55 20 737

Wnioski i formularze na stronie   Wsparcie socjalne

Biuro Spraw Pracowniczych UW

Kierownik: mgr GRZEGORZ KOŁTUNIAK
e-mail: grjako@adm.uw.edu.pl
Z-ca Kierownika: mgr Alina Bodytko
e-mail: alina.bodytko@adm.uw.edu.pl
Z-ca Kierownika: mgr Magdalena Gaczyńska
e-mail: magdalena.gaczynska@adm.uw.edu.pl

Sekretariat
mgr Ewa Dembecka
sprawy organizacyjne Komisji:

 • ds.Odznaczeń
 • Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich
  tel. 55-24-015; 55-20-543

referent
Natalia Żera – Podstawka

 • prowadzenie ewidencji stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego (system POL-on system informacji o szkolnictwie wyższym);
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dot. liczby nadanych stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
 • prowadzenie ewidencji etatów (stanu zatrudnienia) w poszczególnych jednostkach UW;
 • sporządzanie sprawozdań dot. stanu zatrudnienia.

tel: 55-20-577

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, II piętro, p.23, 25 b i 25 c
tel. 55 20 543 (Sekretariat)
tel. 55-20-367, 55-20-489 (Sekcja ds. pracowników niebędących nauczycielami)
tel. 55-20-340, 55-20-554, 55-20-577 (Sekcja ds. nauczycieli akademickich)
fax: 55 24 015
e-mail: bsp25@adm.uw.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami