Dodatkowe oferty stypendialne


Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do:  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) (NABÓR OTWARTY)

KONKURS NA WYJAZD  w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło nabór na studia zagraniczne do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w Gruzji.

Dane szczegółowe:

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr letni 2021/2022
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

 Lista kursów w języku angielskim: List of Courses

 Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów do BWZ15 listopada 2021 r., do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BWZ UW:

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów

UWAGA: Osoby aplikujące na wyjazd są proszone o przesłanie pocztą elektroniczną (erasmus.wgsr@uw.edu.pl) lub osobiste dostarczenie (pok. 305) wypełnionego Pozwolenia na wyjazd Koordynatorowi ds. Mobilności w celu pozyskania zgody i podpisu Kierownika Jednostki Organizacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu:

 • Zaświadczeniem o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzonym przez Dziekanat (minimum 3,49).
 • Listem motywacyjnym z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 • Życiorysem naukowym z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 • Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (może być zaświadczenie wystawione przez lektora UW/Dziekanat).

Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do Uniwersytetu w Oslo [NABÓR ZAMKNIĘTY

]

KONKURS NA WYJAZD w ramach Programu Edukacja w semestrze letnim 2021/2022 [KONKURS ZAMKNIĘTY]

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Uczelni partnerskiej: Uniwersytet w Oslo (Norwegia, N OSLO01).

 • Okres pobytu: semestr letni
 • Liczba stypendiów: 2

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio przez BWZ  do dnia 18 października, godz. 12:00.

 Więcej informacji oraz Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022 Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza pod adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/program-edukacja/

(strona prowadzi do dalszych informacji poprzez kafelek Informacje dla studenta)

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyjazd są proszone o:

 • zapoznanie się z Ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji …
 • pozyskanie i przygotowanie wymaganych dokumentów, w tym Pozwolenia na wyjazd.
 • złożenie wymaganych dokumentów w BWZ w podanym terminie.

 Ważne: Studenci i doktoranci WGSR, którzy będą ubiegali się o wyjazd, są proszeni o przesłanie formularza Pozwolenia na wyjazd w pierwszej kolejności do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl. W celu uzyskania niezbędnych podpisów na wniosku, należy jednocześnie przedstawić zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok i o braku warunków, uzyskane z Dziekanatu.

 Koordynator ds. Mobilności, WGSR UW  dr Paulina Pokojska

Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do Østfold University College (NABÓR ZAMKNIĘTY)

KONKURS NA WYJAZDY w ramach Programu Edukacja w semestrze letnim  2021/2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02).

Liczba stypendiów: 2

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio przez BWZ  do dnia 11 października, godz. 12:00.

Więcej informacji oraz Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022  Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza pod adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/2021/10/06/konkurs-na-wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja-w-semestrze-letnim-r-a-2021-22/

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyjazd są proszone o zapoznanie się z Ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji … i o złożenie wymaganych dokumentów do BWZ w podanym terminie.

6 października 2021 r. Koordynator ds. Mobilności

Szkoła letnia w Tsinghua University (NABÓR ZAMKNIĘTY)

SZKOŁA LETNIA (online): Tsinghua University – chińska uczelnia zaliczana do 50 najlepszych uczelni wyższych na świecie, oferuje studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowej szkole letniej Tsinghua Global Summer School 2021: Innovation for the SDGs (TSU GSS 2021).

 • Studenci zakwalifikowani przez uczelnię partnerską zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo.
 • Szkoła letnia będzie odbywać się w formacie online.
 • W szkole letniej TSU GSS 2021 mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich wszystkich specjalności.
 • Studenci powinni aplikować za pomocą systemu rejestracji online Tsinghua University:  http://www.gss.tsinghua.edu.cn/index.jsp
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 06.06.2021 r.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do programu podejmuje uczelnia partnerska.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.tsinghua.edu.cn/gss/
 • Materiały informacyjne:

Tsinghua-GSS-2021-Program-Introduction

THU-GSS-2021-Poster

Oferta wyjazdu Josai University (NABÓR ZAMKNIĘTY)

OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na Josai University, Josai International University

Dla kogo: studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

Studenci kierunków: contemporary policy, economic, management, international humanities, tourism

Miejsce składania dokumentów:  Biuro Współpracy z Zagranicą UW (droga mailowa – szczegóły w ogłoszeniu BWZ poniżej)

Termin: 31 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Ogłoszenie BWZ UW o możliwości wyjazdu
 2. Scholarship Terms and Conditions – Josai 2021
 3. Scholarship Application – Josai 2021
 4. Josai_Policy on Accepting Students from Overseas_2021

Oferta wyjazdu do University of Huelva  (NABÓR ZAMKNIĘTY) 

OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na studia magisterskie University of Huelva (Hiszpania)

Dla kogo: studenci  studiów  magisterskich w roku akademickim 2021/2022. W konkursie nie mogą brać udziału studenci, którzy byli stypendystami programu w ubiegłych jego edycjach oraz osoby posiadajace obywatelstwo hiszpańskie. Zajęcia odbywają się w jęz. hiszpańskim.

Program: The Talent Attracion Talent

Termin: 1 kwietnia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: