Dodatkowe oferty


SZKOŁA LETNIA (online): Tsinghua University – chińska uczelnia zaliczana do 50 najlepszych uczelni wyższych na świecie, oferuje studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowej szkole letniej Tsinghua Global Summer School 2021: Innovation for the SDGs (TSU GSS 2021).

 • Studenci zakwalifikowani przez uczelnię partnerską zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo.
 • Szkoła letnia będzie odbywać się w formacie online.
 • W szkole letniej TSU GSS 2021 mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich wszystkich specjalności.
 • Studenci powinni aplikować za pomocą systemu rejestracji online Tsinghua University:  http://www.gss.tsinghua.edu.cn/index.jsp
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 06.06.2021 r.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do programu podejmuje uczelnia partnerska.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.tsinghua.edu.cn/gss/
 • Materiały informacyjne:

Tsinghua-GSS-2021-Program-Introduction

THU-GSS-2021-Poster


OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na Josai University, Josai International University

Dla kogo: studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

Studenci kierunków: contemporary policy, economic, management, international humanities, tourism

Miejsce składania dokumentów:  Biuro Współpracy z Zagranicą UW (droga mailowa – szczegóły w ogłoszeniu BWZ poniżej)

Termin: 31 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Ogłoszenie BWZ UW o możliwości wyjazdu
 2. Scholarship Terms and Conditions – Josai 2021
 3. Scholarship Application – Josai 2021
 4. Josai_Policy on Accepting Students from Overseas_2021

OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na studia magisterskie University of Huelva (Hiszpania)

Dla kogo: studenci  studiów  magisterskich w roku akademickim 2021/2022. W konkursie nie mogą brać udziału studenci, którzy byli stypendystami programu w ubiegłych jego edycjach oraz osoby posiadajace obywatelstwo hiszpańskie. Zajęcia odbywają się w jęz. hiszpańskim.

Program: The Talent Attracion Talent

Termin: 1 kwietnia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Szczegóły oferty
 2. Formularz aplikacyjny online
 3. Dodatkowe informacje:
  • http://www.uhu.es/sric/plan-propio-internacional-uhu/plan-propio-2021/movilidad-internacional/
  • http://uhu.es/english/master/