Dodatkowe oferty (studia zagr., szkoły letnie)Szkoła letnia na Morawach – Applied methods for ecosystem services assessments. From theory to practice –  przyjmowanie zgłoszeń do 9.08.2023

Uniwersytet Mendla w Brnie, we współpracy z WGSR UW i Uniwersytetem w Nitrze, zaprasza na szkołę letnią na Morawy. Intensywny, tygodniowy kurs pt. Applied methods for ecosystem services assessments. From theory to practice (3 ECTS) odbędzie się w dniach 4-8 września 2023 (plus 11-13 września online), i jest finansowany w ramach programu Erasmus. Rekrutacja na kurs na WGSR trwa do środy, 9 sierpnia (14:00). Program kursu, zasady kwalifikacji oraz inne ważne informacje w załącznikach.
Szczegóły organizacyjne: 
 • organizator: Mendel University in Brno (UW jest partnerem)
 • termin: 4-8 września 2023 w Lednicach, 11-13 września 2023 wirtualnie
 • punkty ECTS: 3 (kurs może zaliczać przedmiot do wyboru)
 • stypendium: 490 EURO na 1 studenta
 • osoby mogące ubiegać się o stypendium: studenci studiów magisterskich na kierunkach prowadzonych przez WGSR UW i doktoranci szkół doktorskich
 • potrzebne podstawy GIS
 • kontakt: m.derek@uw.edu.pl

Załączniki:

Konkurs na jednosemestralne stypendia do University College of London (UCL), Wielka Brytania – konkurs ogólnouniwersytecki –  nabór trwa do 14.08.2023

Biuro Współpracy z Zagranica ogłosiło konkurs na jednosemestralne stypendia do University College of London (UCL), Wielka Brytania w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

Kraj: WIELKA BRYTANIA

 • Dostępne miejsca w konkursie:
  • School of Slavonic and East European Studies – jednosemestralne stypendia dla studentów studiów I stopnia w następujących dziedzinach: European Studies (3 miejsca), Humanities (2 miejsca), History (2 miejsca)
  • Security and Crime Science – jednosemestralne stypendia dla studentów studiów II stopnia w dziedzinie Law (2 miejsca)
 • Okres pobytu: 1 semestr
 • Termin pobytu: sem. zim/letni w roku akademickim 2023/2024
 • Dla kogo: studenci studiów licencjackich (wymagany ukończony 1-szy rok studiow)  lub magisterskich – w zależności od oferty.

Warunki finansowe

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Koszty wizy, podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, utrzymania i zakwaterowania pokrywa student.

Terminy

 • Termin złożenia dokumentów w BWZ: 14.08.2023 r.
 • Kontakt z Koordynatorem ds. Mobilności na WGSR:  31.07-4.08.2023. Kontakt ws. Pozwolenia na wyjazd –  podczas nieobecności koordynatora bezpośrednio z Kierownik Jednostki Dydaktycznej dr Marią Korotaj-Kokoszczyńską.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE I WYMAGANYCH DOKUMENTACH:

LINK:    http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-oferty-dla-studentow/university-college-of-london-ucl/

 

Konkurs na 2 wyjazdy do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w Gruzji nabór zamknięty 1 maja 2023 roku

Biuro Współpracy z Zagranica ogłosiło konkurs na 2 wyjazdy do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w Gruzji w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.

Kraj: GRUZJA

 • Liczba stypendiów: 2
 • Okres pobytu: 1 semestr
 • Termin pobytu: semestr zimowy 2023/2024
 • Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich.

Warunki finansowe

 • Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
 • Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
 • Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Szczegółowe informacje i formularze  są dostępne pod adresem: http://bwz.uw.edu.pl/ivane-javakhishvili-tbilisi-state-university-stypendia-dla-studentow/

Terminy

 • Termin złożenia dokumentów u Koordynatora ds. mobilności w celu pozyskania wymaganej zgody na wyjazd od Dziekan ds. Studenckich: 25 kwietnia 2023.
 • Termin składania dokumentów w BWZ: 1 maja 2023 r.

Nabór do programu stypendialnego Darmasiswa umożliwiającego odbycie wyjazdów do Indonezji  rejestracja zamknięta

Biuro Współpracy z Zagranicą poinfomowało o naborze do programu stypendialnego Darmasiswa umożliwiającego odbycie wyjazdów do Indonezji w roku akademickim 2023/2024.

Oferta jest skierowana do studentów zainteresowanych nauką języka bahasa Indonesia i pogłębieniem wiedzy dotyczącej kultury indonezyjskiej.

 Więcej informacji: https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/

Szkoła letnia „The EIB Summer School 2023 „Exploring the EU Climate Bank”

Biuro Współpracy z Zagranicą UW zaprasza studentów II stopnia na spotkanie informacyjne dotyczące szkoły letniej „The EIB Summer School 2023 „Exploring the EU Climate Bank” organizowanej przez European Investment Bank Institute na przelomie czerwca i lipca. Spotkanie informacyjne w formule zdalnej odbędzie się w 27 marca. Poniżej zamieszczamy zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.

Dear Students,

We kindly invite you to join the EIB Summer School 2023 Information Meeting that will take place on Monday, 27 March 2023, at 4:00 pm CEST (16:00) on Zoom platform.

The EIB Summer School 2023 „Exploring the EU Climate Bank” – 27 June – 7 July 2023 – is a fully on-site event in Luxembourg for Master’s students (or the 2 last years of 5-year Master’s studies) from all academic fields with an interest in sustainability, climate change and environment as well as students with a background in engineering and other hard or life sciences. All participants shall have a substantial understanding of the functioning of European institutions and a basic understanding of finance banking.

There are no attendance fees for the Summer School Board and accommodation of the entire official program (and of the EIB Alumni weekend) are covered by the EIB.

More information and the link to the Zoom meeting are available on our website: http://bwz.uw.edu.pl/2023/03/21/eib-summer-school-2023-exploring-the-eu-climate-bank/

With best regards, Ireneusz Grejcz, IRO UW

Otwarte trzy konkursy na wymianę studencką w semestrze zimowym 2023 na uczelniach japońskich oraz jeden konkurs na kurs (online) języka japońskiego NABÓR ZAKOŃCZONY

Na stronie BWZ znajdą Państwo szczegołówe informacje nt. otwartego naboru na wyjazdu do uczelni japońskich:

 • Hokkaido University
 • Saitama University
 • Tohoku University
 • Doshisha University
 • Nagoya University
 • Keio University

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/2023/01/03/japonia-konkursy-na-stypendia-zagraniczne/

Wymagane dokumenty zgłoszzeniowe należy przedstawić Koordynatorowi ds. Mobilności przed pozyskaniem podpisu na Pozwoleniu na wyjazd od Dziekan ds. Studenckich.

Otwarty nabór do  Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej– oferta wyjazdowa 2023-2024, program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) – nabór zamknięty 20.12.2022

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór do Programu wymiany akademickiej w ramach współpracy bilateralnej. Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych. Wymiana następuje w oparciu o umowy międzynarodowe między Polską a Bułgarią, Chinami, Czechami, Egiptem, Grecją, Japonią, Macedonią Północną, Mongolią, Rumunią, Serbią, Słowacją, Słowenią, Ukrainą, Węgrami i Wietnamem.

 • Studenci mogą ubiegać się in. o odbycie zagranicznych studiów częściowych lub o odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich) w krajach wymienionych w ogłoszeniu NAWA.
 • Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi zainteresowani udziałem w programie składają wnioski poprzez system elektroniczny NAWA
 • Termin składania wniosków w systemie elektronicznym NAWA: 20 grudnia 2022, do godz. 15.00
 • Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyjazd są zobowiązane przed złożeniem dokumentów do zapoznania się z zasadami i regulaminem naboru zamieszczonymi na stronie NAWA oraz do pozyskania podpisów na dokumentach zgłoszeniowych w odpowiednich terminach.

Dokumenty

Do wniosku składanego online w systemie teleinformatycznym NAWA należy załączyć:

 1. pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie, wydane przez właściwe biuro współpracy z zagranicą lub inną powołaną do tego jednostkę ogólnouczelnianą wraz z zaświadczeniem o średniej ocen z ostatniego roku studiów; wzór pisma stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia[3],
 2. CV Wnioskodawcy z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć,
 3. plan pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań, wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego,
 4. list motywacyjny uzasadniający chęć wyjazdu i opisujący zakładany wpływ uczestnictwa na dalszą karierę zawodową,
 5. kopie dyplomów wraz z ocenami (dotyczy absolwentów studiów I lub II stopnia),
 6. opinia opiekuna lub promotora z jednostki polskiej o kandydacie i planowanym projekcie/programie wyjazdu; (nie dotyczy absolwentów),
 7. kopia potwierdzenia przyjęcia na staż lub studia przez partnera zagranicznego – chyba że w opisie szczegółowym oferty do danego kraju widnieje inna informacja; wymóg nie dotyczy kursów językowych.

Ważne: Pismo z uczelni popierające udział Wnioskodawcy w Programie (Zgłoszenie z uczelni) musi zostać podpisane przez dziekana/kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej oraz przedstawiciela Biura Współpracy z Zagranicą UW.

 • Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie BWZ w zakładce Formularze.
 • Termin podpisania zgłoszenia przez Dziekana WGSR: do 16 grudnia 2022 r.
 • Zgłoszenie w celu uzyskania podpisu Dziekana należy przedstawić Koordynatorowi ds. Mobilności na WGSR wraz z zaświadczeniem o średniej ocen za ostatni rok studiów oraz pozostałymi wymaganymi załącznikami.
 • Plan pobytu – zakres planowanych do realizacji zadań, wraz z uzasadnieniem wyboru ośrodka goszczącego, należy skonsultować z Promotorem.
 • Wewnętrzna procedura BWZ jest opisana na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (LINK): Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl  w zakładce Program wymiany stypendialnej studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych – oferta wyjazdowa
 • Szczegóły ogłoszenia o naborze, w tym liczby dostępnych miejsc w poszczególnych krajach, są zamieszczone na stronie NAWA  (LINKI):

Kwalifikacja ogólnouniwersytecka na częściowe studia w Østfold University College (Halden, Norwegia) w ramach Programu Edukacja – NABÓR ZAMKNIĘTY

Druga tura ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na wyjazdy w ramach Programu Edukacja

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą turę ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na częściowe studia w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) 

 • Liczba stypendiów:  3 stypendia (wszystkie dziedziny na UW)
 • Wysokość stypendium 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR, stypendium płatne w złotówkach (PLN). 
 • Informacja o Programie Edukacja: https://education.org.pl/
 • Zasady naboru oraz wykaz wymaganych dokumentów są zamieszczone na stronie BWZ: LINK
 • Ostateczny termin złożenia dokumentów w BWZ: 10.10.2022 r.

UWAGA: 

 • Osoby aplikujące na wyjazd są proszone o wcześniejszy kontakt z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW (dr Paulina Pokojska: pok. 305, email: erasmus.wgsr@uw.edu.pl).
 • Przed zwróceniem się do  Kierownika Jednostki Dydaktycznej dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, o podpisanie Wniosku kandydata na wyjazd, kandydaci są proszeni  o przedstawienie  wymaganych dokumentów Koordynatorowi ds. Mobilności.  Zaleca się wcześniejszy kontakt mailowy, co pozwoli przyspieszyć weryfikację poprawności przygotowanych dokumentów.  Do wniosku należy dołączyć wstępny program zajęć na uczelni zagranicznej aakceptowany przez promotora/opiekuna naukowego.

Ogłoszenie o konkursie na udział w kursie jęz. bułgarskiego na  Uniwersytecie Sofijskim, Lozen k. Sofii, Bułgaria  (NABÓR ZAMKNIĘTY)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs na stypendium uprawniające do udziału w letnim kursie językowym (jęz. bułgarski)  na Uniwerytecie Sofijskim, Lozen k. Sofii, Bułgaria. Aktualnie pozostaje jedno miejsce wolne, termin składania dokumentów w BWZ: 13 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje:

Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy – Letnie kursy językowe

dla studentów

Link na stronę uczelni: www.uni-sofia.bg

Miejsce kursu: Lozen obok Sofii

Dla kogo:
studenci od II do IV roku

Ile stypendiów i jakie:
stypendium dla 1 osoby na kurs języka bułgarskiego

Forma kursu:
zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki:
wszystkie jednostki UW

Termin kursu:
10 – 30.07.2022 r.

Wymagane dokumenty w języku polskim:

 1. pozwolenie na wyjazd dla studenta (w celu pozyskania podpisu proszę najpierw skontaktować się z koordynatorem mobilności na WGSR dr Pauliną Pokojską).
 2. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu
 3. potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów

Termin przesyłania wniosków do BWZ:
Przedłużony do 13.05.2022 r
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– bezpłatne wyżywienie
– bezpłatny program kulturalny

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu lub zmiany formuły na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Ogłoszenie jest również dostępne bezpośrednio na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-sofijski-im-sw-klemensa-z-ochrydy-letnie-kursy-jezykowe-dla-studentow/


[Section= Ogłoszenie o konkursie na stypendium językowe w Caen, Francja (NABÓR ZAMKNIĘTY)]

Biuro Współpracy ogłosiło konkurs na stypendium uprawniające do udziału w letnim kursie językowym (jęz. francuski)  w Caen, Francja. Aktualnie pozostaje jedno miejsce wolne.

Szczegółowe informacje:

Gdzie: Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów. Link do ogłoszenia na stronie BWZ:
bwz.uw.edu.pl > Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów

Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen

Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr

Dla kogo:
studenci od II do IV roku z potwierdzoną znajomością j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym

Ile stypendiów i jakie:

 • 1 stypendium na kurs 2-tygodniowy
 • 1 stypendium na kurs 3 tygodniowy ( kursy w dwóch różnych terminach)

Forma kursu:

 • zajęcia stacjonarne

Uprawnione dziedziny/jednostki:

 • wszystkie jednostki UW

Termin stypendium:

 • 13-24 czerwca 2022 r. – kurs 2 tygodniowy, Langue et Spécialité(s)
 • 27 czerwca – 15 lipca 2022 r. – kurs 3 tygodniowy, Langue et Culture

Poziomy i programy kursów:

Programy obu kursów

 • 13-24 czerwca 2022 r. – kurs 2 tygodniowy, Langue et Spécialité(s)- poziom B1 i wyższe
 • 27 czerwca – 15 lipca 2022 r. – kurs 3 tygodniowy, Langue et Culture- poziom A2 i wyższe

Wymagane dokumenty

(w języku polskim)

 • pozwolenie na wyjazd dla studenta. O podpisanie dokumentu należy zwrócić się do Dziekan ds. Studenckich dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej.
 • pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu oraz wskazujące wybór jednego z dwóch kursów
  potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów
 • certyfikat znajomości j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka od lektora j. francuskiego

w języku francuskim

 • pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu

Termin przesyłania wniosków do BWZ:

 • 11.04.2022 r. – wnioski o uczestnictwo w kursie 13-24 czerwca 2022 r.
 • 08.05.2022 r. (termin przedłużony) – wnioski o uczestnictwo w kursie 27 czerwca –15 lipca 2022 r.

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– dodatek na wyżywienie

Stypendium nie obejmuje uczestnictwa w programie kulturalnym.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu lub zmiany formuły na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych


[Section=Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd na częściowe studia zagraniczne w Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja, w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej  (NABÓR ZAMKNIĘTY)]

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło konkurs na wyjazd na częściowe studia zagraniczne w Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja. w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej

Dane szczegółowe

Kraj: GRUZJA

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 2
Termin pobytu: semestr zimowy 2022/2023
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

 Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów w BWZ24 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje, wykaz wymaganych dokumentów oraz formularz zgłoszeniowy, BWZ zamieszcza na stronie:

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

Ważne: Studenci i doktoranci WGSR, którzy będą ubiegali się o wyjazd, są proszeni w celu pozyskania stosownych podpisów, o dostarczenie formularza Pozwolenia na wyjazd do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR. Jednocześni należy przedstawić zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, uzyskane z Dziekanatu.


[Section=Ogólnouniwersytecki konkurs w Programie Edukacja na wyjazdy na studia zagraniczne do 2 uczelni norweskich:  Østfold University College oraz University of Bergen  (NABÓR ZAMKNIĘTY]

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło w Programie Edukacja nabór na studia zagraniczne na dwie uczelnie  w Norwegii: 

 • Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – wszystkie dziedziny (6 stypendiów)
 • University of Bergen (Nowegia, N Bergen01) – Prawo (3 stypendnia)

Dane szczegółowe:

Okres pobytu: zależnie od poziomu stundiów maksymalnie 5 lub maksymanie 10 miesięcy
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich (z wyłączeniem ostatniego roku)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek kandydata na wyjazd w roku akademickim 2022/2023 w ramach Programu
  Edukacja
 • list motywacyjny w języku angielskim z uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej
 • oświadczenie o otrzymywaniu stypendium socjalnego UW w momencie kwalifikacji
  (jeśli dotyczy)
 • zaświadczenie o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzone przez
  dziekanat/ sekretariat (minimum 3,49)
 • potwierdzenie znajomości języka wykładowego na poziomie umożliwiającym aktywne
  uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie (język angielski – poziom B2).

Termin przesyłania dokumentów do BWZ: 28 lutego 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, wymagań stawianych kandydatom oraz formularze znajdują się na stronie BWZ UW:

 • http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2022/02/EDUKACJA__zasady-kwalifkacji_SMS_2022_23.pdf

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do pani Swietłany Dachno z BWZ: Swietlana.Dachno@adm.uw.edu.pl


[Section=Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do:  Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) (NABÓR ZAMKNIĘTY)]

KONKURS NA WYJAZD  w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło nabór na studia zagraniczne do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w Gruzji.

Dane szczegółowe:

Okres pobytu: 1 semestr
Liczba stypendiów: 3
Termin pobytu: semestr letni 2021/2022
Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

 Lista kursów w języku angielskim: List of Courses

 Warunki finansowe:

Studenci są zwolnieni z opłat za studia na uczelni przyjmującej.
Uczelnia przyjmująca zapewnia nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Termin składania dokumentów do BWZ15 listopada 2021 r., do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BWZ UW:

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU), Gruzja

UWAGA: Osoby aplikujące na wyjazd są proszone o przesłanie pocztą elektroniczną (erasmus.wgsr@uw.edu.pl) lub osobiste dostarczenie (pok. 305) wypełnionego Pozwolenia na wyjazd Koordynatorowi ds. Mobilności w celu pozyskania zgody i podpisu Kierownika Jednostki Organizacyjnej wraz z wymaganymi dokumentami do wglądu:

 • Zaświadczeniem o średniej ocen z całego okresu studiów, zatwierdzonym przez Dziekanat (minimum 3,49).
 • Listem motywacyjnym z uzasadnieniem wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej (w języku polskim).
 • Życiorysem naukowym z wykazem osiągnięć, wyróżnień, nagród (w języku polskim).
 • Potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie B2 (może być zaświadczenie wystawione przez lektora UW/Dziekanat).

Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do Uniwersytetu w Oslo [NABÓR ZAMKNIĘTY

]

KONKURS NA WYJAZD w ramach Programu Edukacja w semestrze letnim 2021/2022 [KONKURS ZAMKNIĘTY]

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Uczelni partnerskiej: Uniwersytet w Oslo (Norwegia, N OSLO01).

 • Okres pobytu: semestr letni
 • Liczba stypendiów: 2

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio przez BWZ  do dnia 18 października, godz. 12:00.

 Więcej informacji oraz Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022 Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza pod adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/program-edukacja/

(strona prowadzi do dalszych informacji poprzez kafelek Informacje dla studenta)

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyjazd są proszone o:

 • zapoznanie się z Ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji …
 • pozyskanie i przygotowanie wymaganych dokumentów, w tym Pozwolenia na wyjazd.
 • złożenie wymaganych dokumentów w BWZ w podanym terminie.

 Ważne: Studenci i doktoranci WGSR, którzy będą ubiegali się o wyjazd, są proszeni o przesłanie formularza Pozwolenia na wyjazd w pierwszej kolejności do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl. W celu uzyskania niezbędnych podpisów na wniosku, należy jednocześnie przedstawić zaświadczenia o średniej ocen za ostatni rok i o braku warunków, uzyskane z Dziekanatu.

 Koordynator ds. Mobilności, WGSR UW  dr Paulina Pokojska

Ogólnouniwersytecki konkurs na wyjazd do Østfold University College (NABÓR ZAMKNIĘTY)

KONKURS NA WYJAZDY w ramach Programu Edukacja w semestrze letnim  2021/2022

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji do wyjazdu na studia częściowe w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02).

Liczba stypendiów: 2

Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio przez BWZ  do dnia 11 października, godz. 12:00.

Więcej informacji oraz Ogólne zasady wstępnej kwalifikacji studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Programu Edukacja do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2021/2022  Biuro Współpracy z Zagranicą zamieszcza pod adresem:

http://bwz.uw.edu.pl/2021/10/06/konkurs-na-wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja-w-semestrze-letnim-r-a-2021-22/

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wyjazd są proszone o zapoznanie się z Ogólnymi zasadami wstępnej kwalifikacji … i o złożenie wymaganych dokumentów do BWZ w podanym terminie.

6 października 2021 r. Koordynator ds. Mobilności

Szkoła letnia w Tsinghua University (NABÓR ZAMKNIĘTY)

SZKOŁA LETNIA (online): Tsinghua University – chińska uczelnia zaliczana do 50 najlepszych uczelni wyższych na świecie, oferuje studentom możliwość uczestnictwa w międzynarodowej szkole letniej Tsinghua Global Summer School 2021: Innovation for the SDGs (TSU GSS 2021).

 • Studenci zakwalifikowani przez uczelnię partnerską zostaną zwolnieni z opłat za uczestnictwo.
 • Szkoła letnia będzie odbywać się w formacie online.
 • W szkole letniej TSU GSS 2021 mogą wziąć udział studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich wszystkich specjalności.
 • Studenci powinni aplikować za pomocą systemu rejestracji online Tsinghua University:  http://www.gss.tsinghua.edu.cn/index.jsp
 • Termin nadsyłania zgłoszeń mija w dniu 06.06.2021 r.
 • Decyzję o zakwalifikowaniu studenta do programu podejmuje uczelnia partnerska.
 • Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://www.tsinghua.edu.cn/gss/
 • Materiały informacyjne:

Tsinghua-GSS-2021-Program-Introduction

THU-GSS-2021-Poster

Oferta wyjazdu Josai University (NABÓR ZAMKNIĘTY)

OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na Josai University, Josai International University

Dla kogo: studenci  studiów licencjackich i jednolitych magisterskich

Studenci kierunków: contemporary policy, economic, management, international humanities, tourism

Miejsce składania dokumentów:  Biuro Współpracy z Zagranicą UW (droga mailowa – szczegóły w ogłoszeniu BWZ poniżej)

Termin: 31 marca 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

 1. Ogłoszenie BWZ UW o możliwości wyjazdu
 2. Scholarship Terms and Conditions – Josai 2021
 3. Scholarship Application – Josai 2021
 4. Josai_Policy on Accepting Students from Overseas_2021

Oferta wyjazdu do University of Huelva  (NABÓR ZAMKNIĘTY) 

OFERTA KONKURSOWA: roczny wyjazd na studia magisterskie University of Huelva (Hiszpania)

Dla kogo: studenci  studiów  magisterskich w roku akademickim 2021/2022. W konkursie nie mogą brać udziału studenci, którzy byli stypendystami programu w ubiegłych jego edycjach oraz osoby posiadajace obywatelstwo hiszpańskie. Zajęcia odbywają się w jęz. hiszpańskim.

Program: The Talent Attracion Talent

Termin: 1 kwietnia 2021 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: