„Pomysłodawcami i twórcami PATIO są członkowie Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SPATIUM na Uniwersytecie Warszawskim. Chcemy, aby tworzone przez nas pismo w sposób jasny i przystępny pomagało wyjaśniać procesy zachodzące przede wszystkim w mieście i jego bliskim otoczeniu, ale również na wsiach, bądź w obrębie całych regionów. Pojęcie urbanistyki wiąże w sobie wszystkie rodzaje ludzkiej działalności kształtującej przestrzeń. Dlatego na łamach PATIO piszemy o sprawach różnych, poruszając kwestie urbanistyki i architektury, ale również ekonomii, ekologii, komunikacji, socjologii czy kultury.”

Kontakt: redakcja.patio@gmail.com