Koła naukowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych

Studenci zainteresowani projektami naukowymi, wyjazdami i spotkaniami w miłym gronie mogą wykorzystać możliwości, jakie daje działalność w jednym z kół naukowych:

Koło Naukowe Studentów Geografii (KNSG)

Koło Naukowe Studentów Geografii

knsg.kn@uw.edu.pl

Koło Naukowe Studentów Geografii (zał. 1920) umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań, integruje środowisko studenckie, popularyzuje turystykę i krajoznawstwo. Corocznie w Murzynowie (MOG) odbywa się Sesja Naukowa Koła, podczas której prezentowane są m.in. prezentacje z wyjazdów w dalekie zakątki świata. Podczas Dni Otwartych UW czy Święta siedmiu Wydziałów członkowie Koła opowiadają o własnych badaniach naukowych, które zrealizowali dzięki finansowemu wsparciu Koła.

Fecebook: https://www.facebook.com/knsg.kn/

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji (KNGiT)

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledtekcji

telegeo.kn@uw.edu.pl

Koło naukowe rozwija zainteresowania badaniami z zakresu geoinformatyki i teledetekcji. Liczne projekty naukowe pozwalają na prowadzenie terenowych pomiarów teledetekcyjnych, a w efekcie na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Członkowie koła pod opieką pracowników naukowych uczestniczą w projektach badawczych, seminariach, konferencjach i szkoleniach.

Strona internetowa: http://geoinformatics.uw.edu.pl/kolo-naukowe/

Fecebook: https://www.facebook.com/KNGiT/

Koło Naukowe Gegrafii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”

Koło Naukowe Gegrafii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”

Koło zostało założone w październiku 2013 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Celem cotygodniowych spotkań członków koła jest poszerzanie wiedzy studentów na tematy geograficzne, polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz światopoglądowe. Pierwsze nasze spotkania służą porównaniu, a następnie stopniowemu wyrównaniu wiedzy studentów, w celu uniknięcia nieporozumień związanych z podstawową wiedzą. Z czasem, planujemy przejść coraz bardziej do wyspecjalizowanych tematów związaną ściśle z przeznaczeniem koła. Cenimy sobie nieszablonowe podejście do rzeczywistości, krytyczne umysły oraz kreatywność.

Fecebook: https://www.facebook.com/kn.poligeos/

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „SPATIUM”

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Spatium” powstało w 2004 roku. Jego członkowie biorą udział w różnego rodzaju projektach badawczych, a także w studenckich konferencjach i spotkaniach. W kręgu zainteresowań pozostaje między innymi planowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna, zarządzanie miastami i regionami, samorząd terytorialny i szeroko rozumiany ład przestrzenny.

Fecebook: https://www.facebook.com/SpatiumUW/

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Geografii – EGEA

EGEA Warszawa

warszawa@egea.eu

EGEA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Geografów powstałe w 1987 r. z inicjatywy studentów z Utrechtu, Barcelony i Warszawy. Koło naukowe EGEA Warszawa jest jedną z prawie 90 europejskich jednostek EGEA. Celem naszego Koła jest pogłębianie wiedzy geograficznej, poznawanie rożnych kultur i integracja miedzy członkami państw Europy (i nie tylko!).

Istotą naszego Koła jest więc podróżowanie. I to takie, które nie zrujnuje Twojego budżetu. Minimum kosztów, maksimum wrażeń.

Podstawowe działalności to: projekty naukowe, sympozja, seminaria, wymiany studenckie z innymi jednostkami EGEA, międzynarodowe kongresy naukowe oraz integracja wewnątrz naszej jednostki poprzez cykliczne spotkania, wycieczki, szkolenia i prezentacje tematyczne.

Nasze motto: Experience Geography, Explore Europe!

Strona internetowa: https://egea.eu/entities/warszawa/

Facebook: https://www.facebook.com/egeawarszawa/

Instagram: https://www.instagram.com/egea_warszawa/

Koło Naukowe Geografii Regionalnej i Politycznej

KNGRiP zaprasza do wstąpienia w swoje szeregi wszystkie osoby zainteresowane tematyką globalną i regionalną. Nasza działalność obejmuje regularne spotkania dyskusyjne, organizowanie konferencji naukowych, zachęcających do interdyscyplinarnej debaty na tematy okołogeograficzne i promowanie wiedzy geograficznej. Przygotowujemy także we współpracy z naszym opiekunem projekt naukowy. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą działalność, a także śledzenia profilu Koła na portalu Facebook.

Facebook: https://www.facebook.com/RegionalnaiPolityczna

Mail: regionalnapolityczna.wgsr@uw.edu.pl

Koło Naukowe Miast i Urbanizacji

KNMiU jest jednostką studencką zrzeszającą w swoich szeregach zarówno pasjonatów szeroko pojętej tematyki miejskiej, jak i osoby chcące rozwijać swe geograficzne zainteresowania związane z jej innymi subdyscyplinami. Aktywność Koła przejawia się zarówno w organizacji konferencji naukowych w randze ogólnopolskiej, jak i na regularnych spotkaniach, w ramach których wymieniamy się poglądami i prowadzimy akademickie dyskusje. W obu aspektach jesteśmy otwarci na nowe pomysły i zachęcamy do zaangażowania się oraz rozwijania swoich pasji przez włączenie się w działalność Koła. Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook.

Facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Miast-i-Urbanizacji-479197429153551

Mail: miastaurbanizacja.wgisr@gmail.com