Samorząd i sprawy socjalne

Samorząd studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego. Mają jednak swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ich w oficjalnych strukturach (Radzie Wydziału, Parlamencie Studentów UW, Senacie UW) oraz współpracują z Władzami Wydziału i to właśnie te osoby potocznie nazywa się samorządem. Samorząd corocznie realizuje wiele projektów integrujących środowisko studenckie, takich jak: Murza (wyjazd otrzęsinowy), Bale Geografa, GeoWigilię, Geobowling, GeoCup, Geożagle, Regionalia i wiele innych. Istotną rolą samorządu jest też współpraca z Komisją Stypendialną oraz pomoc studentom w przypadku problemów związanych ze studiowaniem (USOS, oceny, wykładowcy).