Informacje ogólneInformacje podstawowe o programie ERASMUS+

Program Erasmus liczy sobie ponad 30 lat. Od roku akademickiego 2014/2015 trwa edycja programu Erasmus o nazwie ERASMUS+.

W edycji Erasmus+ rozpoczętej w 2014 roku wprowadzono liczne zmiany na korzyść studentów:

  1. Zwiększono możliwość mobilności studentów – na każdym etapie studiów student może odbyć maksymalnie 2 semestry częściowych studiów zagranicznych, co oznacza, że można studiować za granicą podczas studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich (po 2 semestry).
  2. Wyznaczono tabele stypendialne; z góry jasna jest sytuacja finansowa wyjazdu.
  3. Uelastyczniono Program Praktyk Zagranicznych Erasmus+; minimalny czas ich trwania to 2 miesiące, maksymalny – 6 miesięcy,
  4. Praktyki mogą odbyć również absolwenci.

W 2021 roku rozpocznie się nowa edycja programu Erasmus, która obejmie lata 2021-2027.


Informacje ogólne o rekrutacji na studia częściowe z lat ubiegłych

  • Rekrutacja studentów na częściowe studia zagraniczne (SMS) odbywa się z dużym wyprzedzeniem w stosunku do oferowanych wyjazdów. Zasadniczo rozpoczyna się w semestrze zimowym, zamykana jest natomiast w pierwszych dniach semestru letniego. Informacje o zbliżającej się rekrutacji są zamieszczane na stronie internetowej WGSR UW i na profilu Fb WGSR UW.
  • Wykaz obowiązujących umów, na mocy których są organizowane wyjazdy, informacje o liczbie miejsc w danym roku oraz formularze dokumentów niezbędnych w rekrutacji  są zamieszczone w USOSweb.  Dostęp do tych danych jest możliwy z poziomu indywidualnych kont studenckich.
  • Rekrutację na poziomie Wydziału  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na WGSR UW.  Szczegółowe zasady rekrutacji są podawane z wyprzedzeniem. Wyniki naboru są podawane do wiadomości Kandydatów  po zakończeniu rekrutacji. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu rekrutacji prowadzonej przez poszczególne wydziały, organizowana jest kolejna tura rekrutacyjna przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW – UWAGA! – w roku akademickim 2020-2021 informacja o tym, czy będą kolejne tury naboru, z uwagi na sytuację epidemiczną, zostanie podana w późniejszym terminie.
  • Rekrutacja  odbywa się z wykorzystaniem systemu USOSweb.

KOORDYNATOR PROGRAMU ERASMUS+ NA WGSR UW

dr Paulina Pokojska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Krakowskie Przedmieście 30

00-927 Warszawa

e-mail: erasmus.wgsr@uw.edu.pl

tel. +48 (22) 55-20-668

Dyżury: pn. 14.00-15.00  i śr.  11.00-12.00 – w związku z sytuacją epidemiczną dyżury są prowadzone na Google Meet (proszę o wcześniejszy kontakt drogą mailową).