Zagraniczne studia częściowe i praktyki

Informacje o rekrutacji na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ z umów WGSR – NABÓR ZAKOŃCZONY (kliknij) 


REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE (nabór został zakończony)

Komunikat

W dniu 22 marca 2022 roku nabór na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ został zamknięty.  Zakwalifikowani studenci są proszeni o regularne sprawdzanie studenckiej poczty elektronicznej z uwagi na przewidywane komunikaty ze strony Biura Współpracy z Zagranicą, dotyczące dalszej procedury przygotowania wyjazdu, .

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Komunikat

Studenci, którzy wzięli udział w rozmowie kwalifikacyjnej, otrzymali w dniu 17 marca informację o wyniku kwalifikacji.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

17.03.2022


Komunikat

Do wszystkich studentów, którzy złożyli dokumenty, w dniu 14 marca zostały przesłane maile z informacją o dalszym przebiegu rekrutacji – osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu otrzymały informację o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

14.03.2022.


Szanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo Szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne wraz z wykazem uczelni zagranicznych, z którymi WGSR zawarł umowy o wymianie studenckiej na zagraniczne studia częściowe w roku 2022/2023 oraz terminarz rekrutacji.

Szczegółowe zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+

Terminarz rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023  prowadzonej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

Składanie dokumentów (w USOS i u Koordynatora): 25 lutego, godz. 21.0011 marca godz. 12.00. ZMIANA:  Przyjmowanie dokumentów w pokoju 305: do 11 marca do godz. 15.00. Składanie wniosków w USOS do 11 marca do godz. 23.59.

 • Dokumenty przyjmuje Koordynator ds. Mobilności w pokoju 305. Godziny dyżurów są podane poniżej.
 • Dokumenty należy składać w pełnym komplecie (b. proszę nie przynosić dokumentów pojedynczo).
  • UWAGA – w liście motywacyjnym proszę wskazać semestr, w którym chcieliby Państwo wyjechać, jeśli planowany wyjazd jest wyjazdem semestralnym; informacje o możliwych okresach wyjazdu na poszczególne uczelnie są podane w wykazie załączonym do Szczegółowych zasad kwalifikacji.  W przypadku uczelni, przy których są podane pobyty roczne (wyjazdy o dł. 9 lub 10 miesięcy), możliwe jest ubieganie się o wyjazd na 1 semestr.

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Kwalifikacyjną : 15 marca, rozpoczęcie o godz. 11.30.

 • W rozmowie kwalifikacyjnej wezmą udział osoby, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty i spełnią wymogi rekrutacyjne na tym etapie. Powiadomienie o decyzji w tej sprawie zostanie wysłane drogą mailową w dniu 14 marca 2022 r. na adresy podane przez studentów (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Skład Komisji Kwalifikacyjnej w roku akad. 2021/2022:

 • Przewodnicząca Komisji                                            dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • Koordynator ds. mobilności                                       dr Paulina Pokojska
 • Przedstawiciel Samorządu Studentów                      lic. Weronika Zys

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe na poziomie wydziałowym: do 17 marca do godz. 12.00.

Studenci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji drogą mailową (uwzględniane będą tylko adresy studentów z domeny @uw.edu.pl).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez studenta w USOS: 17 marca (B. WAŻNE!)

Podpisywanie wydrukowanych formularzy zgłoszeniowych przez studentów: 18 marca (godz. 9.30-16.00, pokój 305) (B. WAŻNE!)

Przekazanie do BWZ wyników kwalifikacji wraz z formularzami zgłoszeniowymi podpisanymi przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej i  Koordynatora ds. Mobilności i 21 marca.

Terminy, w których Koordynator ds. Mobilności przyjmuje dokumenty (WGSR, pok. 305):

24.02.2022 Koordynator ds Mobilności dr Paulina Pokojska


Poniżej znajdą Państwo dodatkowe informacje dostarczone przez niektóre uczelnie zagraniczne, na które można aplikować podczas rekrutacji prowadzonej w roku 2021/2022. 

Informacji nt. oferty dydaktycznej poszczególnych uczelni z którymi WGSR ma podpisane umowy (wykaz powyżej) należy szukać bezpośrednio na stronach internetowych tych uczelni.

Uwaga: Na obecnym etapie nie wypełniają Państwo formularzy aplikacyjnych na uczelni zagranicznej  (mogą być one podpięte w niektórych materiałach informacyjnych) – to nastąpi w przypadku nominacji na studia w wyniku aktualnie prowadzonej rekrutacji. 

University of Groningen

University of Leon (tylko I stopień studiów)

Comenius University in Bratislava

Roma Tre University (tylko I poziom studiów)

Technische Universitat Darmstadt

Studenci Erasmusa mogą uczęszczać na zajęcia:
1)  w jęz. ang (link do oferty w dokumencie powyżej)
2) w jęz.  niem. z oferty dwóch insytutów należących do Departament of History and Social Science
– Institute of Sociology 
– Institute of Political Sciences 

Ogólne zasady kwalifikacji, ogłoszone przez przez BWZ

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem w roku akademickim 2022/2023:

Informacje o przebiegu rekrutacji na poziomie wydziałowym, w tym terminarz i szczegółowy regulamin, oraz wykaz uczelni zagranicznych, zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu zajęć. Planowane jest również spotkanie informacyjne poświęcone kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe.   Prosimy śledzić wpisy na niniejszej stronie internetowej; informacja o dacie spotkania zostanie również podana na wydziałowym profilu Fb  (17.02.2022).


Oczekujemy na ogłoszenie ogólnych zasad kwalifikacji przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  Termin jest uzależniony od otrzymania pełnych wskazań od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (3.02.2022)


Uwaga: Przewidywany termin ogłoszenia zasad kwalifikacji na częściowe studia Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 to przełom stycznia i lutego 2022. Po ogłoszeniu zasad ogólnych zostanie ustalony i opublikowany harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR, ogłoszone także zostaną szczegółowe zasady rekrutacji na Wydziale.
Ogólne informacje o przebiegu kwalifikacji

 • Rekrutacja studentów na częściowe studia zagraniczne (SMS) z umów zawartych przez WGSR UW odbywa się raz w roku. Jest ona prowadzona z dużym wyprzedzeniem w stosunku do oferowanych wyjazdów – procedura rozpoczyna się ogłoszeniem ogólnych zasad kwalifikacji w roku akademickim poprzedzającym rok planowanych wyjazdów. We wcześniejszych latach miało to miejsce z reguły pod koniec stycznia, jednak począwszy od roku 2020 sytuacja pandemiczna wpływa na terminy ogłoszenia zasad i rekrutacji:
  • W roku 2020 wybuch pandemii wymusił ograniczenie wymiany studenckiej.
  • W roku akademickim 2020/2021, w związku z sytuacją epidemiczną, nabór na studia częściowe Erasmus+  został ogłoszony w lutym i zakończył się w marcu. Szczegółowe informacje nt. ubiegłorocznego naboru są podane w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus/Studia częściowe.
 • Rekrutacja odbywa się zgodnie z:
  • ogólnymi zasadami kwalifikacji, ogłaszanymi co roku przez Biuro Współpracy z Zagranicą
   • Ubiegłoroczne ogólne zasady naboru są dostępne na stronie BWZ: LINK
  • szczegółowymi zasadami kwalifikacji, ogłaszanymi na poziomie wydziałowym.
 • Informacje o zbliżającej się rekrutacji są zamieszczane na stronie internetowej WGSR UW i na profilu Fb WGSR UW.
 • Szczegółowe zasady rekrutacji oraz harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR są zamieszczane na stronie WGSR z po ogłoszeniu zasad ogólnych.
 • Rekrutację na poziomie Wydziału  przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na WGSR UW.
 • W turze wydziałowej studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na uczelnie, z którymi WGSR ma zawarte umowy.
 • Wykaz obowiązujących umów na WGSR, na mocy których są organizowane wyjazdy, informacje o liczbie miejsc w danym roku oraz formularze dokumentów niezbędnych w rekrutacji, zamieszczamy poniżej; informacje te są także dostępne w USOSweb.  Dostęp do tych danych jest możliwy z poziomu indywidualnych kont studenckich.
 • W roku akademickim 2020/2021 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zaoferował swoim studentom 53 miejsca na 21 uczelniach w 11 krajach.
 • rekrutacji na rok 2022/2023 obowiązuje zmodyfikowany katalog umów, będący wynikiem negocjacji w zwiazku z wejściem w nową fazę programu Erasmus+, która będzie trwała do roku 2027/2028. WGSR oferuje studentom w ramach tych umów 61 miejsc w 13 krajach.
 • We wcześniejszych latach możliwe było w wyjątkowych przypadkach ubieganie się o wyjazdy z miejsc, którymi dysponują inne wydziały (tzw. wyjazdy „z cudzej umowy”), jednak ze względu na sytuację epidemiczną zarówno w ubiegłorocznej rekrutacji, jak i tegorocznej (na wyjazdy w roku 2022/2023) ograniczono tę możliwość. W kealifikacji na rok 2022/2023 wyjątkiem są doktoranci, o ile wydziały zawrą w szczegółowych zasadach kwalifikacji odpowiednie zapisy.
 • Po zakończeniu rekrutacji prowadzonej przez poszczególne wydziały, organizowana jest kolejna, ogólnouniwersytecka tura rekrutacyjna przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW, w której studenci mogą ubiegać się o wyjazdy z miejsc, które pozostały wolne po zakończeniu rekrutacji na poszczególnych wydziałach. 
 • Informacje o ogólnouniwersyteckich turach naboru są podawane z wyprzedzeniem na stronach BWZ. W 2021 roku druga, ogólnouniwersytecka tura naboru, odbyła się w dniach 6.09.-15.10.  link
 • Niezależnie od rekrutacji organizowanych przez poszczególne wydziały, i następującej po nich turze ogólnouniwersyteckiej, Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza w innych terminach dodatkowe nabory na wybrane uczelnie, które są prowadzone na poziomie ogólnouniwersyteckim. Informacje o tych naborach są zamieszczane na stronach BWZ, a także stronach Wydziału, w zakładce: Studia częściowe- komunikaty dla wyjeżdżających i o aktualnych naborach.


Informacje o rekrutacji na praktyki zagraniczne (nabór ciągły)

UWAGA:

Biuro Współpracy z Zagranicą opublikowało zasady praktyk studenckich i absolwenckich Erasmus+ 2021/2022. 

Nowość – praktyki mogą być realizowane również w krajach partnerskich (poza Europą): LINK 

W zakładce przedstawiamy zasady kwalifikacji studentów na poziomie wydziałowym (kliknij).

 
ZAGRANICZNE PRAKTYKI STUDENCKIE ORAZ ABSOLWENCKIE ERASMUS+   nabór ciągły

W roku 2022 nabór trwa, podobnie jak w ubiegłym roku, w sposób ciągły,  z zachowaniem zasad i  terminów określonych przez BWZ.
 • Nowość – w tegorocznym naborze otwarto możliwość realizacji praktyk w krajach partnerskich (poza Europą).
 • Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym. Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani, są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą, które przejmuje pieczę organizacyjną i zarządza pulą środków finansowych, przyznaną UW przez Narodową Agencję programu Erasmus na realizację praktyk zagranicznych.
 • Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.
 • Warunkiem przyznania stypendium jest kwalifikacja kandydata na poziomie wydziałowym oraz wystarczające środki finansowe na przyznanie stypendium.
 • Aktualnie BWZ dysponuje pulą 100 miejsc na UW.
 
Zasady kwalifikacji
Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne zagranicznej praktyki studenckiej/absolwenckiej Erasmus+ są przedstawione w dokumentach BWZ UW. Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o szczegółowe zapoznanie się z nimi:
Zasady ubiegłoroczne:

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o wyjazd jest zobowiązany do przygotowania kompletu dokumentów:
 1. Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla studentów lub Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla absolwentów
 2. Learning Agreement for Traineeships
 3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus
 4. Oświadczenie dot. wyboru środka transportu
 5. List motywacyjny poszerzony o przedstawienie osiągnięć w nauce.

Formularze dokumentów 1-4 są zamieszczone na stronie BWZ:  LINK

Uwaga:  Osoby ubiegające się o praktyki absolwenckie muszą złożyć pełen komplet dokumentów mając status studenta UW (najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego).

Skany dokumentów należy przesyłać drogą elektroniczną do Koordynatora ds. Mobilności WGSR na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl.  Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.

ZAPISY SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH BWZ nt. PRAKTYK ZAGRANICZNYCH

Spotkanie informacyjne BWZ – praktyki zagraniczne (23.06.2021)

 • Zapis spotkania online, które w dniu 23.06.2021 r. zorganizowało Biuro Współpracy dla studentów zainteresowanych wyjazdem na praktyki zagraniczne: link

 


Podstawowe informacje o wyjazdach w programie Erasmus+:  ulotka BWZ 

Informacje o programie Erasmus+ zamieszczane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW: link