Praktyki zagraniczne

 


Nabór na praktyki studenckie oraz absolwenckie Erasmus+
Nabór trwa w sposób ciągły z zachowaniem terminów określonych przez BWZ; zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco.  Kwalifikacja kandydatów odbywa się na poziomie wydziałowym, następnie studenci, którzy zostaną zakwalifikowani, są kierowani do Biura Współpracy z Zagranicą, które przejmuje pieczę organizacyjną i zarządza pulą środków finansowych, przyznaną UW przez Narodową Agencję programu Erasmus na realizację wyjazdów w ramach programu Erasmus.
Warunkiem przyznania stypendium jest kwalifikacja kandydata na poziomie wydziałowym oraz wystarczające środki finansowe na przyznanie stypendium. Wielkość środków, którymi dysponuje BWZ, zależy od liczby przyznanych wcześniej stypendiów na praktyki studenckie/absolwenckie, i zmienia się w sposób ciągły do wyczerpania środków.
Zasady kwalifikacji
Zasady kwalifikacji i warunki organizacyjne praktyki studenckiej/absolwenckiej Erasmus+ są przedstawione w dokumentach BWZ UW (linki poniżej). Bardzo prosimy studentów zainteresowanych wyjazdem na praktykę o szczegółowe zapoznanie się z nimi:

Dokumenty

Kandydat ubiegający się o wyjazd jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów:
1.  Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla studentów lub Zgłoszenie kandydata na wyjazd Program Erasmus+ Praktyki zagraniczne dla absolwentów
2. Learning Agreement for Traineeships
3. Oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów LLP Erasmus/Erasmus+
4.  List motywacyjny poszerzony o przedstawienie osiągnięć w nauce.

Wzory i formularze dokumentów 1-3 są zamieszczone na stronie BWZ UW w linkach podanych powyżej w punkcie „Zasady kwalifikacji”.

Skany dokumentów należy przesyłać drogą elektroniczną do Koordynatora ds. Mobilności WGSR na adres: erasmus.wgsr@uw.edu.pl.  Zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco.
Dodatkowe materiały

 

Spotkanie informacyjne nt. praktyk w programie Erasmus+, organizowane przez BWZ UW
Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza na spotkanie nt. praktyk:
Czy wiesz, że Erasmus+ to nie tylko wyjazd na studia, ale również na praktyki? Rozważałeś już kiedyś zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą? Myślałeś, że to by dobrze wyglądało w CV, ale nie wiedziałeś od czego zacząć?
Biuro Współpracy z Zagranicą na spotkaniu online opowie o tym, jak wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+. Po prezentacji o praktykach będzie czas na pytania oraz wysłuchanie opowiadań osób, które już swoje praktyki mają za sobą.
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Kto pierwszy ten lepszy. Osoby, które się zarejestrują otrzymają link do spotkania kilkanaście minut przed rozpoczęciem wydarzenia.
CO: Spotkanie informacyjne o praktykach w ramach programu Erasmus+.
KIEDY: 11 marca 2021 r., g. 18.30.
DLA KOGO: Studenci UW.
FORMULARZ REJESTRACYJNY: https://forms.gle/k8ipsfHUTF1ZGnUSA
Prosimy o rejestrację ze studenckiego adresu mailowego.
W razie pytań prosimy o kontakt tutaj: erasmus.uw@esn.pl
Koordynator ds. Mobilności WGSR UW dr Paulina Pokojska