Częściowe studia zagraniczne- komunikaty dla studentów wyjeżdżających


 

Komunikaty dla studentów wyjeżdżających na studia w roku akad. 2022/2023 kliknij

 • Studenci rozpoczynający mobilność przewidzianą na semestr zimowy 2022/2023 są proszeni o zadbanie, by Learning Agreement Before zostało podpisane przez wszystkie strony (student/ka, koordynatorzy ds. mobilności na uczelni przyjmującej i macierzystej)
 • Wszelkie planowane zmiany w programie zajęć na uczelni zagranicznej należy niezwłocznie zgłaszać mailowo koordynatorowi ds. mobilności.  Każda zmiana musi zostać wprowadzona i zatwierdzona przez wszystkie strony w kolejnej postaci LA – tzw.  LA During
 • Studenci przebywający zagranicą są zobligowani do ustalenia i wypełnienia warunków zaliczenia seminarium licencjackiego/magisterskiego podczas pobytu.

—————————————————————————————————————————————————————-

 • W dniu 10 czerwca br. studenci, którym przyznano wyjazdy na studia częściowe w roku akad. 2022/2023, otrzymali maila z informacją dotyczącą  przygotowania Learning Agreement (LA).
 • Na stronie BWZ znajduje się przewodnik e-LA, ułatwiający sporządzenie LA.
 • BWZ na swojej stronie internetowej zamieściło także nagrania ze spotkań z nominowanymi studentami, wymagane formularze, oraz  przewodnik dla studentów wyjeżdżających Krok po kroku. W przewodniku znajdą Państwo informacje związane z procedurami wyjazdowymi i przygotowaniem dokumentów przed, w trakcie i po zakończeniu wyjazdu. 
 • Studenci zakwalifikowani na wyjazdy są proszeni o śledzenie na bieżąco informacji przekazywanych przez BWZ.
 • Przed wyjazdem studenci są zobligowani do przygotowania Learning Agreement, uzgodnionego z koordynatorami obydwu uczelni – gotowe LA jest wymagane przez BWZ w momencie podpisywania umowy wyjazdowej. LA musi gotowe co najmniej 1 miesiąc przed wyjazdem.

Komunikat dla studentów powracających  ze studiów w roku akad. 2021/2022 kliknij

 • Studenci powracający z wyjazdu na sudia częściowe Erasmus powinni niezwłocznie po otrzymaniu z uczelni zagranicznej Transcript of Records (ToR) dostarczyć ten dokument Koordynatorowi ds. mobilności.
 • Koordynator na podstawie ToR przeliczy oceny i wpisze je do USOS, co będzie podstawą dla Dziekanatu do uznania ocen.
 • W przypadku przedłużającego się okresu oczekiwania na ToR należy powiadomić o tym fakcie Koordynatora oraz Dziekanat.