Studia częściowe- komunikaty dla wyjeżdżających i aktualne nabory


Komunikaty dla wyjeżdżających w roku akademickim 2022/2023

W dniu 10 czerwca br. studenci, którym przyznano wyjazdy na studia częściowe w roku akd. 2022/2023, otrzymali maila z informacją dotyczącą  przygotowania Learning Agreement (LA). Na stronie BWZ znajduje się przewodnik e-LA, ułatwiający sporządzenie LA.

BWZ na swojej stronie internetowej zamieściło także nagrania ze spotkań z nominowanymi studentami, wymagane formularze, oraz  przewodnik dla studentów wyjeżdżających Krok po kroku. W przewodniku znajdą Państwo informacje związane z procedurami wyjazdowymi i przygotowaniem dokumentów przed, w trakcie i po zakończeniu wyjazdu. 

 


Kwalifikacja na studia częściowe Erasmus na rok 2022/2023 (nabór zakończony)


Rekrutacja na WGSR na studia częściowe w roku akademickim 2022/2023 została zamknięta 22 marca 2022 r.

Więcej  informacji w zakładce: KLIKNIJ


Szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne zostały zamieszczone w dniu 24 lutego w zakładce:

Link do ogłoszenia

Koordynator ds Mobilności dr Paulina Pokojska


Spotkanie informacyjne nt. kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 lutego (czwartek) w formule online. Początek spotkania jest przewidziany na godz. 18.30. Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z WGSR oraz studentów studiów międzyobszarowych MISMAP i MSOŚ, wchodzących w skład studiów na WGSR, zainteresowanych wyjazdem na zagraniczne studia częściowe w przyszłym roku akademickim.

Link do spotkania:  https://meet.google.com/esp-dyyg-nnu

22.02.2022. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska


Rekrutacja na studia częściowe z umów WGSR 

Biuro Wspópracy z Zagranicą ogłosiło Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem w roku akademickim 2022/2023:

Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów (zagraniczne studia częściowe

w roku 2022/2023) 

Informacje o przebiegu rekrutacji na poziomie wydziałowym, w tym terminarz i szczegółowy regulamin, oraz wykaz uczelni zagranicznych, zostaną ogłoszone w pierwszym tygodniu zajęć. Planowane jest również spotkanie informacyjne poświęcone kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe.   Prosimy śledzić wpisy na niniejszej stronie internetowej; informacja o dacie spotkania zostanie również podana na wydziałowym profilu Fb  (17.02.2022).


Oczekujemy na ogłoszenie ogólnych zasad kwalifikacji przez Biuro Współpracy z Zagranicą.  Termin jest uzależniony od otrzymania pełnych wskazań od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (3.02.2022)


Zgodnie z informacją podaną przez BWZ w dniu 12.01.2022 r., ogólne zasady kwalifikacji dot. częściowych studiów Erasmus+ 2022/2023 zostaną ogłoszone najwcześniej na przełomie stycznia i lutego 2022 r. Po ogłoszeniu zasad ogólnych zostanie ustalony i opublikowany harmonogram rekrutacji na studia częściowe z umów WGSR.

Ogólnouniwersytecka kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne do Izraela oraz Jordanii (nabór zakończony)

.

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło nabór na częściowe studia zagraniczne do dwóch krajów partnerskich: Izraela oraz Jordanii

  • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim roku akad. 2021/2022,
  • Tryb kwalifikacji – konkursowy,
  • Konkurs obejmuje studentów i doktorantów,
  • Czas trwania wyjazdu (okres finansowania): 5 miesięcy,

Dostępne stypendia:

  • University of Haifa – Haifa, Izrael (2 stypendia)
  • Ben-Gurion University of the Negev – Be’er Sheva, Izrael (2 stypendia)
  • The University of Jordan – Amman, Jordania (2 stypendia).

Ważne: studenci i doktoranci WGSR, którzy będą ubiegali się o wyjazd, są proszeni o przesłanie wniosku o wyrażenie zgody na wyjazd na studia w pierwszej kolejności do Koordynatora ds. Mobilności na WGSR na adres erasmus.wgsr@uw.edu.pl W celu uzyskania niezbędnych podpisów na wniosku, należy przedstawić zaświadczenie o średniej oraz zaświadczenie o braku warunków, uzyskane z Dziekanatu.

Dodatkowa, ogólnouniwersytecka kwalifikacja na częściowe studia zagraniczne w ramach miejsc niewykorzystanych podczas tur wydziałowych (nabór zakończony)

Biuro Współpracy z Zagranicą wydało komunikat informujący o rozpoczęciu drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne – tzw. tury ogólnouniwersyteckiej.
  • Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim roku akad. 2021/2022;
  • Podania będą rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania miejsc lub upłynięcia terminu przyjmowania zgłoszeń;
  • Termin zakończenia tury ogólnouniwersyteckiej: 15 października 2021 r.
Szczegółowe informacje nt. warunków kwalifikacji są podane w Komunikacie BWZ nr 11/21/SMS/2021/2022  i wraz z listą wolnych miejsc i wymaganymi formularzami, są zamieszczone na stronie internetowej BWZ.  Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o dokładne zapoznanie się z treścią komunikatu.