Studia częściowe

 

Aktualny etap działań
Aktualnie osobom, które posiadają status kandydata do wyjazdu na stypendium Erasmus+  dalsze wskazówki przekazuje BWZ UW, możliwy jest także kontakt ze strony uczelni przyjmującej z zaleceniami dalszego postępowania. Część osób, które pomyślnie przeszły rekrutację, już mogły takie wskazówki otrzymać.
Kandydaci, zgodnie z przesłaną wcześniej informacją mailową,  są proszeni o śledzenia informacji dotyczących przyjmowania studentów w ramach programu Erasmus+ na stronach tych uczelni.
12.04.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Zakończenie rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ 

Szanowny Państwo,
Rekrutacja kandydatów na studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, prowadzona na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych została zakończona. Studenci zakwalifikowani jako kandydaci do stypendium na studia częściowe Erasmus+, zgodnie z procedurą rekrutacyjną przyjętą na UW w 2021 roku, zostaną w kolejnym kroku poinformowani o możliwości realizacji przyznanego wyjazdu w  zależności od dostępnych środków finansowych.
23.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

KOMUNIKAT – Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+

Szanowny Państwo,
w dniu 10.03.2021 do osób ubiegających się o wyjazd na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ zostało przesłane zaproszenie do rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w formie zdalnej na platformie Meet. Rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną odbędzie się 11 marca 2021 r., jej początek jest przewidziany na godz. 10.00. W powiadomieniu jest podana dokładna godzina rozmowy z każdym z kandydatów.
11.03.2021 r.  Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+
Rozmowa odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r., początek jest przewidywany na godzinę 10.00.  W rozmowie, która zostanie zorganizowana w formie zdalnej, będą uczestniczyć studenci, którzy złożą wymagane dokumenty do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 10.00.
Każdy kandydat zostanie indywidualnie powiadomiony o dokładnej godzinie rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną drogą mailową w dniu 10 marca 2021 roku do godziny 16.00. W mailu, wraz z powiadomieniem, zostanie przesłany link do rozmowy.
WAŻNE: Wykaz dokumentów, które należy dostarczyć biorąc udział w rekrutacji na zagraniczne studia częściowe oraz zasady rekrutacji są wyszczególnione w Szczegółowych zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW, zamieszczonych poniżej w komunikacie z 22 lutego 2021 r.
4.03.2021. Koordynator ds. Mobilności dr Paulina Pokojska

Spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe, organizowane przez BWZ i ESN
Szanowni Państwo,
w dniach 2 marca (godz. 16.30) oraz 5 marca (godz. 13.00)  Biuro Współpracy z Zagranicą oraz ESN organizują spotkanie informacyjne nt. rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+.

 

 

Na najbliższe spotkanie 02.03.godz. 16.30 można zarejestrować się poprzez LINK: https://fb.me/e/h10wOIzPQ

 

 

Ze względu na posiadane przez Erasmus Student Network UW (ESN) licencje, spotkanie ograniczone jest do 100 osób. Link do spotkania w dniu  05.03 godz. 13) zostanie udostępniony w czwartek. Jeśli spotkania będą cieszyły się dużym zainteresowaniem zostaną wyznaczone kolejne terminy.

Terminy rekrutacji na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+, obowiązujące na WGSR UW:
  • Otwarcie rekrutacji w USOS: 25.02.2021 r.
  • Termin końcowy złożenia dokumentów rekrutacyjnych: 10.03.2021 r. (godz. 10.00)
  • Rozmowa kwalifikacyjna:  11.03.2021 r.
    (godziny zostaną podane najpóźniej do 5.03.2021 r)
  • Zatwierdzenie i ogłoszenie listy podstawowej, rezerwowej oraz osób, które wzięły udział w rekrutacji i nie znalazły się na tych dwóch listach: 17.03.2021 r.
  • Oddanie list do BWZ UW: 22.03.2021 r.
Postępowanie z danymi osobowymi podczas postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW będzie sie odbywało zgodnie z zasadami określonymi w  pkt. 44 Wstępnych ogólnych zasad kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu. Rok akademicki 2021/2022.
24.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności WGSR UW

Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na WGSR UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do Komunikatu ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ (treść komunikatu jest dostępna poniżej), zamieszczamy Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW wraz z  Załącznikiem 1, zawierającym informacje o miejscach na uczelniach zagranicznych, dostępnych na mocy umów międzyinstytucjonalnych zawartych przez WGSR UW w ramach programu Erasmus+:
  1.  Szczegółowe zasady kwalifikacji kandydatów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 obowiązujące na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
  2. Załącznik 1. Uczelnie programu Erasmus+ , oferujące miejsca na zagraniczne studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022, na podstawie umów międzyinstytucjonalnych zawartych z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych UW.
22.02.2021 r.  Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ws. zagranicznych studiów częściowych w programie Erasmus+ 

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 18:30, odbędzie się spotkanie z koordynatorem ds. mobilności na WGSR UW, dr Pauliną Pokojską, na którym zostaną zaprezentowane ogólne i szczegółowe zasady kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akad. 2021/2022 oraz inne niezbędne informacje dotyczące projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (ERASMUS).

Wszystkich zainteresowanych wyjazdem w roku akademickim 2021/2022 na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus do uczelni z tzw. „Krajów programu”, serdecznie na to spotkanie zapraszamy.

Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej: meet.google.com/fdo-umaw-sqc.  Link jest także podany na stronie WGSR w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus.

Informujemy, iż na stronie WGSR zostały zamieszczone Wstępne Ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022, sformułowane przez BWZ (komunikat z dnia 15.02.2021 poniżej).

Do dnia 22 lutego 2021 r. w zakładce Studenci/Wymiana studencka/Erasmus zostaną zamieszczone Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na WGSR UW oraz wykaz uczelni zagranicznych, oferujących miejsca w programie na podstawie umów międzyinstytucjonalnych, zawartych przez WGSR UW.

Jednocześnie informujemy, że rejestracja na częściowe studia zagraniczne Programu Erasmus na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW w roku akademickim 2020/2021 zostanie uruchomiona w USOSweb w dniu 25 lutego 2021 r.

 20.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska

Wstępne ogólne  zasady kwalifikacji kandydatów na częściowe studia zagraniczne na UW na rok akademicki 2021/2022
Szanowni Państwo,
Tegoroczna kwalifikacja na zagraniczne studia częściowe opóźniła  się ze względu na brak pełnych wytycznych Komisji Europejskiej.  Niezależnie od tych trudności, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek wyraził zgodę przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji studentów na zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2021/22 na zasadach zeszłorocznych. Do zapisów zasad zeszłorocznych zostały, w związku z zaistniałą sytuacją, wprowadzone drobne zmiany, uzupełnienia oraz zastrzeżenia – są one zaznaczone na niebiesko w udostepnionym dokumencie, przedstawiającym zasady tegoroczne (dokument jest udostępniony poniżej).
Wstępne ogólne zasady kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku akademickim 2021/2022ogłoszone przez BWZ:  2021SMS_og_zas_kwalifkacji
15.02.2021 r. Koordynator ds. mobilności na WGSR UW dr Paulina Pokojska