Współpraca z Fukuoka Women’s University

Od 2016 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych współpracuje z Fukuoka Women’s University z Japonii w ramach konsorcjum naukowego CASEUF (Consortium of ASEAN-EU-Fukuoka Universities). W ramach tej współpracy prowadzona jest intensywna polsko-japońska wymiana studencka. Pierwszą z jej form są krótkie, dwutygodniowe staże naukowe na Uniwersytecie w Fukuoce, w których studentki z naszego Wydziału uczestniczyły wielokrotnie w ramach szkół letnich lub wiosennych. Strona japońska oferuje także studentkom WGSR stypendia pobytowe w ramach programów długoterminowych – The World of Japanese Contemporary Culture (WJC). Jest to program oferujący kursy z zakresu języka i kultury japońskiej. W jego ramach można spędzić w Japonii na FWU cały rok albo jeden semestr. Program jest dostępny zarówno dla studentek studiów licencjackich, jak i magisterskich.
Koordynator współpracy z Fukuoka Women’s University: dr Anna Dudek: adudek@uw.edu.pl.

Członkowie konsorcjum naukowego CASEUF (Consortium of ASEAN-EU-Fukuoka Universities):

  • Ateneo de Manila University (Filipiny)
  • Gadjah Mada University (Indonezja)
  • Ludwig Maximilian University of Munich (Niemcy)
  • Mahidol University (Tajlandia)
  • Thammasat University (Tajlandia)
  • University of Leuven (Belgia)
  • University of Manchester (Wielka Brytania)
  • University of Warsaw (Polska)
  • Vietnam National University Hanoi (Wietnam)
  • Fukuoka Women’s University (Japonia)