Doktoranci  Szkół Doktorskich związani z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych

 

Rok akademicki 2019/2020

Rok1:  Szkoła Doktorska Nauk Społecznych  2019-2020


Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor
Mgr Wirginia Aksztejn KRiPL Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
Mgr Tomasz Grzyb KGTiR Rekreacyjne usługi ekosystemowe na terenach nadrzecznych jako elementy systemu spłeczno-

Ekologicznego miasta

 

Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Marta  Raczyńska–Kruk  KGRiP Zmiany horyzontu geograficznego lokalnej

społeczności od końca okresu staropolskiego do ponowoczesności na przykładzie Gąsawy

 

Prof. dr hab. Marcin Solarz
Mgr Justyna Ślawska  KRiPL Dr hab. Katzryna Szmigiel-Rawska

Rok1:  Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 2019-2020

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor
Mgr Magdalena Pawłowska

 

KGF Wpływ obszarów zurbanizowanych na występowanie zjawisk ekstremalnych w Polsce”

 

Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.
Mgr Izabela Wojciechowska

 

KGF Wpływ wielkości i rodzaju zachmurzenia na ilość promieniowania słonecznego w Polsce”

 

Dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.

 

Doktoranci  Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

 

Rok akademicki 2019/2020

Rok2

Dane osobowe Jednostka Roboczy temat pracy  lub

zatwierdzony przez Radę Wydziału

Opiekun / Promotor Recenzenci
Mgr Magdalena Cybulska

magda.cybulska92@gmail.com

KGMiPP Konkurencyjność gminnych stref inwestycyj-

nych w Polsce

Dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
Mgr Karolina Ćwiklińska

karolina.cwiklinska@gmail.com

KGMiPP Ku zrównoważonemu rozwojowi miast. Przestrzenne i urbanistyczne formy adaptacji do zmieniających się warunków klimatyczno-pogodowych na świecie – wykorzystanie nature-based solutions.”

 

Prof. dr hab.

Mirosława Czerny

Mgr Małgorzata Klein

gosia.przepiorka@gmail.com

KGTiR Działania rozwojowe a jakość życia społeczności

Lokalnych. Przykład Madagaskaru.”

Dr hab. Sylwia Kulczyk
Mgr Klaudia Kryniecka

klaudia.kryniecka@gmail.com

KGiSI Zastosowanie teledetekcji do oceny odtwarzania

się lasów Karkonoszy w latach 1985-2020”.

 

Dr hab. Artur Magnuszewski, prof.ucz.
Mgr Aleksandra Odolak

aleksandra.odolak@gmail.com

KGF Odpowiedź środowiska przyrodniczego na zmiany klimatyczne   i gospodarczą działalność człowieka w ciągu ostatnich 200 lat na wybranych przykładach ze

wschodniego Mazowsza”.

 

Dr hab. Maciej Dąbski
Mgr Joanna Otowska

j.otowska@student.uw.edu.pl

KGF Funkcjonowanie i mikrostruktura jednostek

Krajobrazowych w układzie katenalnym na obszarze o niskim trofizmie”.

 

Dr hab. Andrzej Harasimiuk
Mgr Mateusz Solecki

solecki.mateusz2@gmail.com

KGF Prognozowanie zjawiska downburst na obszarze

Europy Środkowej”

 

 

Dr hab.

Elwira Żmudzka, prof. UW

Mgr Jakub Tarnacki

jtarnacki@gmail.com

KGMiPP Relacje sieciowe samorząd lokalny – biznes –

instytucje otoczenia biznesu a rozwój gmin

peryferyjnych”.

Dr ha. Wojciech Dziemianowicz,prof.UW

Rok3

Rok4