Kształcenie pedagogiczne

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW realizowany jest blok pedagogiczny przygotowujący do pracy w zawodzie nauczyciela geografii i przyrody.

DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA LICENCJACKIE W 2019 

ORAZ  ROZPOCZNĄ STUDIA MAGISTERSKIE W 2022

Praktyki zawodowe – przedmiotowo-metodyczne

Praktyki zawodowe, przedmiotowo-metodyczne są obowiązkowe w przypadku studentów realizujących blok pedagogiczny na kierunku geografia na studiach I i II stopnia. Przed rozpoczęciem praktyk należy zapoznać się z zasadami odbywania praktyk oraz wydrukować dokumenty do pobrania niezbędne do odbycia i zaliczenia praktyk.

Zasady odbywania praktyk

Dokumenty do pobrania:

  1. Skierowanie na praktyki
  2. Zgoda dyrekcji
  3. Dziennik praktyk
  4. Arkusze obserwacji lekcji
  5. Wzór sprawozdania z praktyk
  6. Karta oceny praktyk

x

DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA LICENCJACKIE W 2018 

ORAZ STUDIA MAGISTERSKIE W LATACH 2019-2021

Pełnomocnik ds. bloku pedagogicznego
 dr Alina Awramiuk-Godun
pokój 103
tel. 22 5521513
www
e-mail