Kształcenie pedagogiczne

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW realizowany jest blok pedagogiczny przygotowujący do pracy nauczyciela w szkole.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia licencjackie w 2019 

oraz  dla studentów, którzy rozpoczną studia magisterskie w 2022

x

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia licencjackie w 2018 oraz studia magisterskie w 2019-2021 

Praktyki pedagogiczne
Podstawowe informacje

Pełnomocnik ds. bloku pedagogicznego
 dr Alina Awramiuk-Godun
pokój 103
tel. 22 5521513
www
e-mail