PLANY ZAJĘĆ

 

semestr zimowy 2022/23 (2022Z)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

Kierunek STUDIA MIEJSKIE

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

semestr letni 2021/22 (2021L)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                               Zintegrowany Program Rozwoju

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)                                  

1 rok

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

 PROGRAMY STUDIÓW