PLANY ZAJĘĆ i PROGRAMY STUDIÓW

 

PLANY ZAJĘĆ

 

semestr zimowy 2021/22 (2021Z)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 1 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 3 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Kierunek STUDIA MIEJSKIE

  • 1. rok
  • 2. rok

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

semestr letni 2020/21 (2020L)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                               Zintegrowany Program Rozwoju

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)                                  

1 rok

Zintegrowany Program Rozwoju
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

PROGRAMY STUDIÓW

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA