PLANY ZAJĘĆ i PROGRAMY STUDIÓW

 

 

PLANY ZAJĘĆ

semestr letni 2020/21 (2020L)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                               

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)                                  

1 rok


Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

semestr zimowy 2020/21 (2020Z)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                            

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok


Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 2 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 3 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Kierunek STUDIA MIEJSKIE

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

  • Plan „Blok pedagogicznego” dla studentów studiów licencjackich

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

semestr letni 2019/20 (2019L)

Kierunek GEOGRAFIA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

1 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
geografia społeczno-ekonomiczna:

2 rok 
Specjalności:

przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 2 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 3 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA                                               

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)                                  

1 rok


Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok 

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe
Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

  • 1 rok
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 2 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru
  • 3 rok 
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

  • 2 rok, specjalność: urbanistyka i rewitalizacja
przedmioty obowiązkowe przedmioty do wyboru

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

 

PROGRAMY STUDIÓW

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA