PLANY ZAJĘĆ

 

semestr letni 2022/23 (2022L)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)                                  

1 rok 

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

2 rok

Specjalności:

przedmioty obowiązkowe

Kierunek STUDIA MIEJSKIE

BLOK PEDAGOGICZNY (na kierunku GEOGRAFIA)

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

semestr zimowy 2023/24 (2023Z)

Kierunek GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Kierunek STUDIA MIEJSKIE

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE PROPONOWANE PRZEZ WGSR

 

 

 PROGRAMY STUDIÓW